EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG1007(01)

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale – Raportul Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) prin care se propun modificări ale anexelor la concluziile Consiliului din 18 februarie 2020 2020/C 331/03

OJ C 331, 7.10.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 331/3


Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale – Raportul Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) prin care se propun modificări ale anexelor la concluziile Consiliului din 18 februarie 2020

(2020/C 331/03)

Anexele I și II la concluziile Consiliului din 18 februarie 2020 (JO C 64, 27.2.2020, p. 8) privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale se înlocuiesc cu noile anexe I și II redate în continuare, cu efect de la data publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

„ANEXA I

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

1.   Samoa Americană

Samoa Americană nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat, nici prin jurisdicția de care depinde, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, nu s-a angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-a angajat să abordeze aceste chestiuni.

2.   Anguilla

Anguilla nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

3.   Barbados

Barbados nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

4.   Fiji

Fiji nu este membru al Forumului mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale („Forumul mondial”), nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare, nu a devenit membru al Cadrului cuprinzător privind BEPS și nici nu a pus în aplicare standardele minime anti-BEPS ale OCDE și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

5.   Guam

Guam nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat, nici prin jurisdicția de care depinde, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, nu s-a angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-a angajat să abordeze aceste chestiuni.

6.   Palau

Palau nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

7.   Panama

Panama nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

8.   Samoa

Samoa are un regim fiscal preferențial dăunător și nu a soluționat încă această chestiune.

În plus, Samoa s-a angajat să îndeplinească criteriul 3.1 până la sfârșitul anului 2018, dar nu a soluționat încă această chestiune.

9.   Seychelles

Seychelles are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

Mai mult, Seychelles nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere și nu a soluționat încă această chestiune.

10.   Trinidad și Tobago

Trinidad și Tobago nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, deține ratingul „neconformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere, nu a semnat și nu a ratificat Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, are regimuri fiscale preferențiale dăunătoare și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

11.   Insulele Virgine Americane

Insulele Virgine Americane nu aplică niciun schimb automat de informații financiare, nu au semnat și nu au ratificat, nici prin jurisdicția de care depind, Convenția multilaterală a OCDE privind asistența administrativă reciprocă, astfel cum a fost modificată, au regimuri fiscale preferențiale dăunătoare, nu s-au angajat să aplice standardele minime BEPS și nu s-au angajat să abordeze aceste chestiuni.

12.   Vanuatu

Vanuatu nu deține un rating de cel puțin „în mare măsură conformă” acordat de Forumul mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale pentru schimbul de informații la cerere, facilitează structuri și mecanisme offshore ce vizează atragerea de profituri fără substanță economică reală și nu a soluționat încă aceste chestiuni.

ANEXA II

Situația actuală a cooperării cu UE în ceea ce privește angajamentele asumate de jurisdicțiile cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale

1.   Transparență

1.1.   Angajamentul de a pune în aplicare schimbul automat de informații fie prin semnarea Acordului multilateral al autorităților competente, fie prin acorduri bilaterale

Următoarei jurisdicții, de la care se așteaptă progrese concrete privind punerea în aplicare efectivă a schimbului automat de informații cu toate statele membre ale UE, i s-a acordat termenul de 31 decembrie 2020 în acest scop:

Turcia

1.2.   Calitatea de membru al Forumului mondial privind transparența și schimburile de informații în scopuri fiscale („Forumul mondial”) și ratingul satisfăcător în ceea ce privește schimbul de informații la cerere

Următoarea jurisdicție, care s-a angajat să aibă un rating suficient până la sfârșitul anului 2018, este în așteptarea unei revizuiri suplimentare din partea Forumului mondial:

Turcia

Următoarea țară în curs de dezvoltare care nu deține centre financiare, care s-a angajat să aibă un rating suficient până la sfârșitul anului 2019, este în așteptarea unei revizuiri suplimentare din partea Forumului mondial:

Botswana

1.3.   Calitatea de semnatar și ratificarea Convenției multilaterale a OCDE privind asistența administrativă reciprocă (CAR) sau a rețelei de acorduri care să includă toate statele membre ale UE

Următoarelor țări în curs de dezvoltare care nu dețin centre financiare, care au înregistrat progrese semnificative în îndeplinirea angajamentelor lor, li s-au acordat termenele 31 decembrie 2020 pentru a semna CAR și, respectiv, 31 decembrie 2021 pentru a ratifica CAR:

Botswana, Eswatini, Iordania, Maldive, Namibia, Thailanda

2.   Echitate fiscală

2.1.   Existența regimurilor fiscale dăunătoare

Următoarea jurisdicție, care s-a angajat să își modifice sau să își anuleze regimul de scutire de impozit pe venituri din surse străine până la sfârșitul anului 2019, a adoptat suficiente modificări în conformitate cu angajamentele sale și s-a angajat să soluționeze o chestiune restantă până la 31 decembrie 2020:

Saint Lucia

Următoarelor jurisdicții, care s-au angajat să își modifice sau să își anuleze regimurile fiscale dăunătoare până la sfârșitul anului 2019, dar care nu au reușit să facă acest lucru din cauza unui proces lent la nivelul Forumului privind practicile fiscale dăunătoare al OCDE, li s-a acordat un termen până la sfârșitul anului 2020 pentru a-și adapta legislația:

Australia, Maroc

Următoarei jurisdicții, care s-a angajat să își modifice sau să își anuleze regimurile fiscale dăunătoare care acoperă activități de producție și activități similare cu un grad scăzut de mobilitate până la sfârșitul anului 2019 și care a demonstrat realizarea de progrese concrete în inițierea acestor reforme în 2019, i s-a acordat termenul de 31 decembrie 2020 pentru a-și adapta legislația:

Namibia

Următoarea jurisdicție se angajează să modifice sau să anuleze regimurile fiscale dăunătoare până la sfârșitul anului 2020:

Iordania

”.

Top