EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1949

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1949 a Comisiei din 13 octombrie 2022 de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/7423

OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1949/oj

14.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 268/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1949 A COMISIEI

din 13 octombrie 2022

de stabilire, cu scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde considerate a fi echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 15 noiembrie 2021, Comisia a adoptat decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1993 (3) de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în cadrul sistemului „My Covid Record” cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

La 19 aprilie 2022, Noua Zeelandă a informat Comisia că Insulele Cook, Niue și Tokelau i-au solicitat să obțină o extindere a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1993 pentru a include certificatele privind COVID-19 eliberate în Insulele Cook, Niue și Tokelau. Astfel cum a remarcat Noua Zeelandă, Insulele Cook și Niue sunt state autonome, în asociere liberă cu Noua Zeelandă, în timp ce Tokelau este un teritoriu care nu se autoguvernează al Noii Zeelande. Cererea Noii Zeelande a fost formulată în exercitarea obligațiilor sale de a ține seama de interesele vitale ale Insulelor Cook, Niue și Tokelau.

(5)

În acest context, Noua Zeelandă a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare și testare împotriva COVID-19 pentru Insulele Cook, Niue și Tokelau în cadrul sistemului intitulat „My Covid Record”, mai precis sistemul care face obiectul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1993. Noua Zeelandă a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 eliberate în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau utilizând sistemul „My Covid Record” sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Noua Zeelandă a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(6)

Noua Zeelandă a informat, de asemenea, Comisia că Insulele Cook, Niue și Tokelau acceptă certificatele interoperabile de vaccinare și testare eliberate de statele membre și de țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(7)

La 25 iulie 2022, în urma unei cereri din partea Noii Zeelande, formulată în numele Insulelor Cook, Niue și Tokelau, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, permițând verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” conțin datele necesare.

(8)

În plus, Noua Zeelandă a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19 în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau, care includ în prezent Comirnaty.

(9)

Noua Zeelandă a informat, de asemenea, Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic și pentru testele antigenice, aprobate de Comitetul pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), pe baza Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021 (5), în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau.

(10)

În plus, Noua Zeelandă a informat Comisia că nu eliberează certificate de vindecare interoperabile în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau.

(11)

De asemenea, Noua Zeelandă a informat Comisia că, atunci când certificatele sunt verificate în Insulele Cook, Niue și Tokelau, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și a confirma vaccinarea sau rezultatul testului deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(12)

Prin urmare, sunt întrunite elementele necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

În consecință, certificatele privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, conectarea Noii Zeelande la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1993 ar trebui extinsă pentru a include certificatele eliberate în Insulele Cook, Niue și Tokelau.

(15)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(16)

Având în vedere necesitatea de a extinde cât mai rapid posibil conectarea Noii Zeelande la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 pentru a include certificatele eliberate în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare și testare împotriva COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă în ceea ce privește Insulele Cook, Niue și Tokelau în conformitate cu sistemul „My Covid Record” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Conectarea Noii Zeelande la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 se extinde pentru a include certificatele care intră sub incidența articolului 1.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1993 a Comisiei din 15 noiembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Noua Zeelandă cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 405, 16.11.2021, p. 20).

(4)  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(5)  Recomandare a Consiliului din 21 ianuarie 2021 privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE (JO C 24, 22.1.2021, p. 1).


Top