EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0725

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/725 a Comisiei din 10 mai 2022 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/3122

OJ L 134, 11.5.2022, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/725/oj

11.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/31


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/725 A COMISIEI

din 10 mai 2022

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) în scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde considerate echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. Totodată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului menționat, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul menționat.

(3)

La 22 octombrie 2021, Republica Socialistă Vietnam a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în cadrul sistemului denumit „

Image 1
”. Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu sistemul „
Image 2
” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

De asemenea, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, de testare pentru testele de amplificare a acidului nucleic și de vindecare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

La 14 aprilie 2022, în urma unei cereri din partea Republicii Socialiste Vietnam, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 sunt eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu un sistem, denumit „

Image 3
”, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu sistemul „
Image 4
” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre aceste vaccinuri se numără în prezent Comirnaty, Spikevax, BBIBR COr-V, Vaccine Abdala, Hayat-Vax, COVID-19 Vaccine Janssen, Sputnik V și Vaxzevria.

(7)

De asemenea, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic, dar nu și pentru testele antigenice rapide.

(8)

Totodată, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile. Aceste certificate sunt valabile cel mult 180 de zile de la data primului test pozitiv.

(9)

În plus, Republica Socialistă Vietnam a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Vietnam verifică certificatele, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și a confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt întrunite elementele necesare pentru a stabili că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu sistemul „

Image 5
” sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu sistemul „

Image 6
” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Republica Socialistă Vietnam ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a abroga prezenta decizie dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Republica Socialistă Vietnam la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Republica Socialistă Vietnam în conformitate cu sistemul „

Image 7
” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Republica Socialistă Vietnam este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


Top