EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1895 a Comisiei din 28 octombrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 384/112


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1895 A COMISIEI

din 28 octombrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care trebuie considerate echivalente cu cele stabilite în temeiul acestui regulament. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența din prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 28 iulie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în cadrul unui sistem unic denumit „UK COVID Certificates”. Acest sistem cuprinde patru componente pentru Anglia, Țara Galilor și Insula Man, pentru Jersey și Guernsey, pentru Scoția și pentru Irlanda de Nord. Acestea sunt intitulate „Covid Pass”, „2D Barcode API”, „NHS Scotland Covid Status” și, respectiv, „COVIDCert”. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. În acest sens, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu sistemul denumit „UK COVID Certificates” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatele de vaccinare eliberate de statele membre și țările din SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953. În plus, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că va aplica în cazul deținătorilor de certificate digitale ale UE de vaccinare, vindecare și testare de COVID-19 același tratament pe care îl aplică și deținătorilor de certificate eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a subliniat că toți călătorii vaccinați complet cu un vaccin recunoscut de Regatul Unit sau cu un vaccin care a primit o autorizație valabilă la nivelul UE sunt exceptați de la obligația de a sta în carantină și de a face un test în ziua 8, dacă sosesc din țări clasificate cu codul „portocaliu” pe baza situației lor epidemiologice. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a precizat, de asemenea, că testele negative și imunitatea naturală în urma unui test pozitiv nu fac parte din politica sa de a exceptare a persoanelor în cauză de la obligația de a sta în carantină.

(5)

La 4 octombrie 2021, în urma unei cereri din partea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 sunt eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu un sistem, denumit „UK COVID Certificates”, ale cărui componente sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu fiecare componentă a sistemului „UK COVID Certificates” conțin datele necesare. Evaluarea Comisiei este confirmată în urma notificării suplimentare transmise de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la 14 octombrie 2021.

(6)

În plus, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre acestea se numără, în prezent, Comirnaty, vaccinul Janssen împotriva COVID-19, Spikevax și Vaxzevria. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a indicat, de asemenea, că eliberează certificate de vaccinare pentru vaccinurile candidate aflate în etapa de studii clinice pentru participanții la studiile clinice care au primit vaccinul candidat. În prezent, acest lucru este valabil pentru un vaccin candidat dezvoltat de Novavax CZ AS.

(7)

De asemenea, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că va elibera certificate de testare interoperabile numai pentru testele de amplificare a acidului nucleic, nu și pentru testele antigenice rapide.

(8)

În plus, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile. Aceste certificate sunt valabile cel mult 180 de zile de la data primului test pozitiv.

(9)

De asemenea, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a informat Comisia că, atunci când certificatele sunt verificate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu sistemul denumit „UK COVID Certificates” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele privind COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu sistemul denumit „UK COVID Certificates” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ar trebui să fie conectat la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu sistemul denumit „UK COVID Certificates” sunt, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, considerate ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este conectat la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


Top