EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0723

Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4 martie 2020 de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011

C/2020/1120

JO L 170, 2.6.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj

2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/723 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 68 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În urma adoptării Regulamentului (UE) 2018/1139, în special prin articolul 68, Comisia este împuternicită acum să adopte acte delegate privind recunoașterea certificatelor și a altor documente care atestă conformitatea cu normele aviației civile, eliberate în conformitate cu legislația unei țări terțe, asigurând totodată un nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1139.

(2)

Obiectivul principal al prezentului regulament este de a alinia cadrul juridic actual la Regulamentul (UE) 2018/1139 și, prin urmare, conținutul articolului 8, anexa III și dispozițiile conexe din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) referitoare la recunoașterea certificatelor din țări terțe este oportun să fie transferate într-un act delegat. Mai mult, aceste dispoziții trebuie să includă acum și norme privind recunoașterea certificatelor din țări terțe pentru aeroplane și baloane.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 enumeră condițiile pentru recunoașterea licențelor din țări terțe. În anumite condiții, o licență de pilot eliberată de o țară terță poate fi recunoscută în prezent de statele membre sau titularul unei astfel de licențe dintr-o țară terță poate obține credit atunci când solicită eliberarea unei licențe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011. Acest credit este determinat în prezent pe baza unei recomandări din partea unei organizații de pregătire aprobate.

(4)

Normele aplicabile organizațiilor de pregătire care oferă formare în vederea obținerii anumitor licențe și calificări de pilot necomercial au fost simplificate și s-a introdus conceptul de organizație de pregătire declarată („DTO” – declared training organisation), în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1119 al Comisiei (3). Prin urmare, normele referitoare la recunoașterea licențelor din țări terțe ar trebui să fie actualizate pentru a permite DTO să acorde credit titularilor de licențe din țări terțe care solicită eliberarea unei licențe în conformitate cu cadrul juridic al Uniunii.

(5)

Prin urmare, articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, precum și anexa III la acest regulament, care conțin în prezent cerințe privind recunoașterea licențelor din țări terțe, este necesar să fie eliminate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele detaliate pentru condițiile de recunoaștere a licențelor de pilot și a calificărilor, privilegiilor sau certificatelor conexe, precum și a certificatelor medicale conexe care au fost emise în conformitate cu legislațiile țărilor terțe.

Articolul 2

Definiții

(1)   Definițiile incluse în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, în Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei (4) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei (5) se aplică în sensul prezentului regulament.

(2)   În plus, în sensul prezentului regulament, „zboruri ale producătorului” înseamnă zborurile menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei (6).

Articolul 3

Recunoașterea licențelor din țări terțe

Fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate între Uniune și o țară terță în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1139, statele membre pot:

(a)

în conformitate cu secțiunea 2 din prezentul regulament, să recunoască licențele de pilot și calificările, privilegiile sau certificatele conexe, precum și certificatele medicale conexe care au fost emise în conformitate cu legislațiile țărilor terțe;

(b)

în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, cu articolul 3a din Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu articolul 3a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, după caz, să elibereze licențe echivalente solicitanților care dețin deja o licență, o calificare, un privilegiu sau un certificat echivalent eliberat de o țară terță în conformitate cu anexa 1 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la 7 decembrie 1944 la Chicago („Convenția de la Chicago”), cu condiția ca acești solicitanți să îndeplinească cerințele din secțiunea 3 și luând în considerare orice credit bazat pe o recomandare din partea unei organizații de pregătire aprobate sau a unei organizații de pregătire declarate;

(c)

să acorde credite complete în ceea ce privește cerințele de a urma un curs de pregătire înainte de a susține examenele teoretice și testul de îndemânare pentru titularii unei licențe de pilot de linie („ATPL” – airline transport pilots licence) eliberate de o țară terță sau în numele acesteia în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca titularii respectivi să îndeplinească cerințele de experiență pentru eliberarea unei ATPL pentru categoria de aeronave relevantă, astfel cum se prevede în subpartea F din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, și cu condiția ca licența din țara terță să conțină o calificare de tip valabilă pentru aeronava care urmează să fie folosită pentru testul de îndemânare ATPL;

(d)

să elibereze calificări de tip pentru avion sau elicopter titularilor de licențe eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 care îndeplinesc cerințele stabilite de o țară terță pentru eliberarea acestor calificări; respectivele calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în țara terță în cauză, dar această restricție poate fi eliminată atunci când pilotul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.

SECȚIUNEA 2

VALIDAREA LICENȚELOR

Articolul 4

Dispoziții generale pentru validarea licențelor

(1)   O autoritate competentă a unui stat membru poate valida o licență de pilot eliberată de o țară terță în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago.

(2)   În sensul dispozițiilor din prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru este:

(a)

pentru piloții care își au reședința pe teritoriul Uniunii, o autoritate competentă a statului membru în care își au reședința sau în care sunt stabiliți aceștia;

(b)

pentru piloții care nu își au reședința pe teritoriul Uniunii, o autoritate competentă a statului membru în care își are sediul principal de activitate operatorul pentru care pilotează sau au intenția să piloteze ori în care este înregistrată aeronava pe care o pilotează sau au intenția să o piloteze.

(3)   O licență are o perioadă de valabilitate de maximum un an, iar privilegiile asociate acesteia pot fi exercitate numai pe perioada de valabilitate a licențe

Autoritatea competentă care a validat licența poate prelungi valabilitatea o singură dată și numai cu maximum un an dacă, în perioada de valabilitate, pilotul a solicitat o licență în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 sau este în curs de pregătire pentru eliberarea unei astfel de licențe. În ultimul caz, prelungirea acoperă perioada necesară pentru eliberarea licenței în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(4)   Titularii unei licențe validate de un stat membru își exercită privilegiile în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Articolul 5

Licențe de pilot pentru transportul aerian comercial și alte activități comerciale

Pentru validarea licențelor de pilot pentru transportul aerian comercial și alte activități comerciale, titularii îndeplinesc, după caz, următoarele cerințe în vederea acordării privilegiilor solicitate:

(a)

îndeplinesc, ca test de îndemânare, cerințele de revalidare a calificării de tip sau de clasă din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, aferente privilegiilor licenței deținute;

(b)

demonstrează cunoașterea părților relevante ale cerințelor operaționale și ale anexei I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(c)

demonstrează competență lingvistică în conformitate cu punctul FCL.055 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(d)

dețin un certificat medical clasa 1 valabil, eliberat în conformitate cu anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(e)

în cazul avioanelor, pe lângă cerințele de la literele (a)-(d), îndeplinesc cerințele de experiență prevăzute în tabelul 1 din anexa la prezentul regulament;

(f)

în cazul elicopterelor, pe lângă cerințele de la literele (a)-(d), îndeplinesc cerințele de experiență prevăzute în tabelul 2 din anexa la prezentul regulament.

Articolul 6

Licențe de pilot pentru activități necomerciale cu o calificare instrumentală

Pentru validarea licențelor de pilot particular cu o calificare de zbor instrumental sau a licențelor de pilot comercial („CPL” – Commercial Pilot Licences) și a licențelor de pilot de linie („ATPL”) cu o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot particular, titularii îndeplinesc toate cerințele următoare:

(a)

promovează testul de îndemânare pentru calificarea de zbor instrumental și calificările de tip sau de clasă aferente privilegiilor licenței deținute, în conformitate cu apendicele 7 și apendicele 9 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(b)

demonstrează cunoașterea legislației aeronautice, a codurilor meteo aeronautice, a planificării zborului și performanțelor de zbor (IR) și a performanțelor umane;

(c)

demonstrează competență lingvistică în conformitate cu punctul FCL.055 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(d)

este titularul cel puțin al unui certificat medical clasa 2 valabil, eliberat în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(e)

are o experiență minimă de cel puțin 100 de ore de zbor instrumental ca pilot comandant („PIC” – pilot in command) pe categoria de aeronave relevantă.

Articolul 7

Licențe de pilot pentru activități necomerciale fără o calificare de zbor instrumental

Pentru validarea licențelor de pilot particular sau a licențelor CPL și ATPL fără o calificare de zbor instrumental, dacă pilotul are în vedere doar exercitarea privilegiilor de pilot particular, titularii trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare:

(a)

demonstrează cunoașterea legislației aeronautice și a performanțelor umane;

(b)

promovează testul de îndemânare aferent licenței de pilot particular („PPL” – private pilot licence), astfel cum este prevăzut la punctul FCL.235 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(c)

îndeplinesc cerințele relevante din subpartea H din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 referitoare la eliberarea unei calificări de tip sau de clasă aferente privilegiilor licenței deținute;

(d)

sunt titularii cel puțin ai unui certificat medical clasa 2, eliberat în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(e)

demonstrează competență lingvistică în conformitate cu punctul FCL.055 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(f)

au o experiență minimă de cel puțin 100 de ore de zbor ca pilot pe categoria de aeronave relevantă.

Articolul 8

Validarea licențelor de pilot pentru sarcini specifice cu durată limitată

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolele precedente, în cazul zborurilor producătorului, o autoritate competentă a unui stat membru poate accepta o licență eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță pentru o perioadă de maximum 12 luni pentru sarcini specifice cu durată limitată, precum zboruri de instruire pentru punerea în serviciu, zboruri demonstrative, de transbordare sau de încercare, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

este titularul unei licențe și al unui certificat medical corespunzătoare, precum și al calificărilor asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(b)

este angajat, direct sau indirect, de un producător de aeronave sau de o autoritate aviatică.

În acest caz, privilegiile titularului sunt limitate de către autoritatea competentă la efectuarea pregătirii practice pentru zbor și a testelor pentru eliberarea inițială a calificărilor de tip, supravegherea zborului inițial de linie efectuat de piloții operatorilor, zboruri de livrare sau de transbordare, zborul inițial de linie, demonstrații de zbor sau zboruri de încercare, conform sarcinilor prevăzute la prezentul alineat.

(2)   Prin derogare de la articolele 4-7, o autoritate competentă a unui stat membru poate, pentru zboruri de competiție sau zboruri demonstrative de scurtă durată, să valideze o licență eliberată de o țară terță care să permită titularului să exercite privilegiile unei PPL, astfel cum se specifică în anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, o licență de pilot de baloane (BPL – Balloon Pilot Licence), astfel cum se specifică în anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau o licență de pilot de planoare (SPL – Sailplane Pilot Licence), astfel cum se specifică în anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor următoare:

(a)

înaintea evenimentului, organizatorul zborurilor de competiție sau demonstrative furnizează autorității competente dovezi adecvate privind modul în care acesta se va asigura că pilotul va fi familiarizat cu informațiile de siguranță relevante și va gestiona eventualele riscuri asociate zborurilor;

(b)

solicitantul deține o licență și un certificat medical corespunzătoare, precum și calificările asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile articolelor 4-7, o autoritate competentă a unui stat membru poate valida o licență echivalentă cu una dintre cele menționate la alineatul (2) și eliberată de către o țară terță în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago pentru maximum 28 de zile pe an calendaristic pentru sarcini necomerciale specifice, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească toate cerințele următoare:

(a)

este titularul unei licențe și al unui certificat medical corespunzătoare, precum și al calificărilor asociate, în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(b)

a efectuat cel puțin un zbor de aclimatizare cu un instructor calificat înainte de îndeplinirea sarcinilor specifice cu durată limitată.

SECȚIUNEA 3

CONVERTIREA LICENȚELOR

Articolul 9

Condiții pentru convertirea licențelor

(1)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate converti o licență pentru categoria de aeronave relevantă într-o PPL în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 cu o calificare de clasă sau de tip pentru un singur pilot, într-o BPL în conformitate cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau într-o SPL în conformitate cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976, în cazul în care licența inițială este eliberată de către o țară terță în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago și licența este:

(a)

fie o licență echivalentă licențelor menționate la alineatul (1);

(b)

fie o CPL sau o ATPL.

(2)   Titularul licenței care urmează să fie convertită trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime pentru categoria de aeronave relevantă:

(a)

promovează un examen scris în domeniul legislației aeronautice și al performanțelor umane;

(b)

promovează testul de îndemânare PPL, BPL sau SPL, după caz, în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, cu anexa III (partea BFCL) la Regulamentul (UE) 2018/395 sau cu anexa III (partea SFCL) la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976;

(c)

îndeplinește cerințele pentru eliberarea calificării de tip sau de clasă relevante, în conformitate cu subpartea H;

(d)

deține un certificat medical conform cu cerințele, eliberat în conformitate cu anexa IV (partea MED) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(e)

demonstrează competență lingvistică în conformitate cu punctul FCL.055 din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011;

(f)

a efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor ca pilot.

SECȚIUNEA 4

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR DE CLASĂ ȘI DE TIP

Articolul 10

Condiții pentru recunoașterea calificărilor de clasă și de tip

O calificare de clasă sau de tip valabilă conținută într-o licență eliberată de o țară terță poate fi introdusă într-o licență eliberată în conformitate cu anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, cu condiția ca solicitantul:

(a)

să îndeplinească cerințele privind experiența și condițiile prealabile pentru eliberarea calificării de tip sau de clasă aplicabile în conformitate cu partea FCL;

(b)

să promoveze testul de îndemânare pentru eliberarea calificării de tip sau de clasă aplicabile în conformitate cu partea FCL;

(c)

să practice zborul în prezent;

(d)

să aibă nu mai puțin de:

(i)

pentru calificări de clasă pentru avioane, 100 de ore experiență de zbor ca pilot pe clasa respectivă;

(ii)

pentru calificări de tip pentru avioane, 500 de ore experiență de zbor ca pilot pe tipul respectiv;

(iii)

pentru elicopterele monomotor cu o masă maximă certificată la decolare de până la 3 175 kg, 100 de ore experiență de zbor ca pilot pe tipul respectiv;

(iv)

pentru toate celelalte tipuri de elicoptere, 350 de ore experiență de zbor ca pilot pe tipul respectiv.

Articolul 11

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 8 se elimină;

(b)

anexa III se elimină.

Articolul 12

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1119 al Comisiei din 31 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (JO L 204, 13.8.2018, p. 13).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 20.12.2018, p. 64).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Condiții pentru recunoașterea licențelor eliberate de țări terțe sau în numele acestora

Tabelul 1

Cerințe privind experiența pentru avioane

Licența deținută

Total ore experiență de zbor

Privilegii

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 de ore ca PIC pe avioane multipilot

Transport aerian comercial pe avioane multipilot ca PIC

(a)

ATPL(A) sau CPL(A)/IR (*1)

> 1 500 de ore ca PIC sau copilot pe avioane multipilot în conformitate cu cerințele operaționale

Transport aerian comercial pe avioane multipilot în calitate de copilot

(b)

MPL

> 1 500 de ore în calitate de copilot pe avioane multipilot în conformitate cu cerințele operaționale

Transport aerian comercial pe avioane multipilot în calitate de copilot

(ba)

CPL(A)/IR

> 1 000 de ore ca PIC în transportul aerian comercial de la obținerea unei IR

Transport aerian comercial pe avioane cu un singur pilot ca PIC

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 de ore ca PIC sau copilot pe avioane cu un singur pilot în conformitate cu cerințele operaționale

Transport aerian comercial pe avioane cu un singur pilot în calitate de copilot, în conformitate cu cerințele operaționale

(d)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 de ore pe avioane, inclusiv 200 de ore de activitate în rolul pentru care se are în vedere recunoașterea și 50 de ore în respectivul rol în ultimele 12 luni

Exercitarea privilegiilor pe avioane în operațiuni diferite de transportul aerian comercial

(e)

CPL(A)

> 1 500 de ore ca PIC în transportul aerian comercial, inclusiv 500 de ore în operațiuni pe hidroavioane

Transport aerian comercial pe avioane cu un singur pilot ca PIC

(f)


Tabelul 2

Cerințe privind experiența pentru elicoptere

Licența deținută

Total ore experiență de zbor

Privilegii

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) IR valabilă

> 1 000 de ore ca PIC pe elicoptere multipilot

Transport aerian comercial pe elicoptere multipilot ca PIC în operațiuni în condiții VFR și IFR

(a)

ATPL(H) fără privilegii IR

> 1 000 de ore ca PIC pe elicoptere multipilot

Transport aerian comercial pe elicoptere multipilot ca PIC în operațiuni în condiții VFR

(b)

ATPL(H) IR valabilă

> 1 000 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot

Transport aerian comercial pe elicoptere multipilot în calitate de copilot în operațiuni în condiții VFR și IFR

(c)

ATPL(H) fără privilegii IR

> 1 000 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot

Transport aerian comercial pe elicoptere multipilot în calitate de copilot în operațiuni în condiții VFR

(d)

CPL(H)/IR (*2)

> 1 000 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot

Transport aerian comercial pe elicoptere multipilot în calitate de copilot

(e)

CPL(H)/IR

> 1 000 de ore ca PIC în transportul aerian comercial de la obținerea unei IR

Transport aerian comercial pe elicoptere cu un singur pilot ca PIC

(f)

ATPL(H) cu sau fără privilegii IR, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 de ore pe elicoptere, altele decât cele certificate conform CS-27/29 sau unui standard echivalent, inclusiv 200 de ore de activitate în rolul pentru care se are în vedere recunoașterea și 50 de ore în respectivul rol în ultimele 12 luni

Exercitarea privilegiilor pe elicoptere în operațiuni diferite de transportul aerian comercial

(g)


(*1)  Titularii CPL(A)/IR pe avioane multipilot trebuie să fi demonstrat nivelul de cunoștințe ATPL(A) OACI înaintea recunoașterii.

(*2)  Titularii CPL(H)/IR pe elicoptere multipilot trebuie să fi demonstrat nivelul de cunoștințe ATPL(H) OACI înaintea recunoașterii.


Top