Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0823

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/823 al Comisiei din 17 mai 2019 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

C/2019/3859

OJ L 134, 22.5.2019, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/823/oj

22.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 134/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/823 AL COMISIEI

din 17 mai 2019

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 mai 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol confecționat din păr uman, constând într-o șuviță de fire de păr uman pieptănate, unite la capetele dinspre rădăcină. Capetele dinspre rădăcină ale șuviței care sunt unite sunt gata să fie combinate, fără niciun fel de prelucrare suplimentară, prin aplicarea căldurii, cu părul natural al persoanei care o utilizează.

A se vedea imaginea (*1).

6704 20 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 6704 și 6704 20 00 .

Din cauza unirii firelor la capetele dinspre rădăcină, articolul este considerat ca fiind supus unei prelucrări suplimentare față de cea menționată la poziția 6703 . În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 6703 ca păr uman pieptănat, subțiat, albit sau altfel prelucrat.

Din cauza unirii firelor la capetele dinspre rădăcină și a faptului că articolul este gata să fie combinat, fără nicio prelucrare suplimentară, cu părul natural al persoanei care îl utilizează, articolul trebuie considerat ca fiind articol confecționat din categoria extensiilor de păr, care se încadrează la poziția 6704 (a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 6704 punctul 1 primul paragraf).

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 6704 20 00 ca „meșe și articole similare din păr uman”.

Image 1


(*1)  Imaginea are caracter pur informativ.


Top