Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0091

Regulamentul (UE) 2019/91 al Comisiei din 18 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/143

OJ L 22, 24.1.2019, p. 74–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/91/oj

24.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 22/74


REGULAMENTUL (UE) 2019/91 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2019

de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a), articolul 18 alineatul (1) litera (b) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru buprofezin și diflubenzuron au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru etoxisulfuron au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

Aprobarea substanței active buprofezin a fost restricționată la utilizările pe culturi necomestibile prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/360 al Comisiei (2). Aprobarea substanței active diflubenzuron a fost restricționată la utilizările pe culturi necomestibile prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/855 al Comisiei (3). Toate autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active pe culturi comestibile au fost revocate. Prin urmare, este oportun să se elimine LMR-urile existente stabilite pentru aceste substanțe din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din același regulament.

(3)

Perioada de aprobare a substanței active etoxisulfuron a expirat la 31 martie 2014. Perioada de aprobare a substanței active ioxinil a expirat la 28 februarie 2015. Perioada de aprobare a substanței active molinat a expirat la 31 iulie 2014. Aprobarea substanței active picoxistrobină nu a fost reînnoită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1455 al Comisiei (4). Perioada de aprobare a substanței active tepraloxidim a expirat la 31 mai 2015. Toate autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active au fost revocate. Prin urmare, este oportun să se elimine LMR-urile existente stabilite pentru aceste substanțe din anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din același regulament.

(4)

Având în vedere restricționarea aprobării substanțelor active buprofezin și diflubenzuron, expirarea aprobării substanțelor active etoxisulfuron, ioxinil, molinat și tepraloxidim și nereînnoirea aprobării substanței active picoxistrobină, LMR-urile pentru aceste substanțe ar trebui să fie stabilite la limita de determinare (LD) relevantă, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005. De asemenea, pentru ioxinil este adecvată modificarea definiției reziduului deoarece o definiție mai puțin complexă a reziduului facilitează aplicarea legii de către laboratoarele oficiale de control.

(5)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene cu privire la necesitatea de a adapta anumite LD. Laboratoarele respective au concluzionat că, pentru anumite produse, progresul tehnic permite stabilirea unor LD mai mici. Pentru substanțele active în cazul cărora toate LMR-urile ar trebui reduse la LD relevantă, ar trebui enumerate în anexa V valori implicite în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor.

(9)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din sectorul alimentar să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În ceea ce privește substanțele active etoxisulfuron, ioxinil, molinat și tepraloxidim din și de pe toate produsele, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse în Uniune sau importate în Uniune înainte de 13 august 2019.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 august 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/360 al Comisiei din 28 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active buprofezin (JO L 54, 1.3.2017, p. 11).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/855 al Comisiei din 18 mai 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active diflubenzuron (JO L 128, 19.5.2017, p. 10).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1455 al Comisiei din 10 august 2017 privind nereînnoirea aprobării substanței active picoxistrobină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 208, 11.8.2017, p. 28).


ANEXĂ

Anexele II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, se elimină coloanele pentru etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim.

2.

În anexa III, se elimină coloanele pentru buprofezin, diflubenzuron și etoxisulfuron.

3.

În anexa V, se adaugă următoarele coloane pentru buprofezin, diflubenzuron, etoxisulfuron, ioxinil, molinat, picoxistrobină și tepraloxidim:

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (1)

Buprofezin (F)

Diflubenzuron (F) (R)

Etoxisulfuron

Ioxinil (sumă de ioxinil și sărurile sale, exprimată ca ioxinil)

Molinat

Picoxistrobină (F)

Tepraloxidim (sumă de tepraloxidim și metaboliții săi care pot fi hidrolizați fie în fracțiunea acid 3-(tetrahidro-piran-4-il)-glutaric, fie în fracțiunea acid 3-hidroxi-(tetrahidro-piran-4-il)-glutaric, exprimată ca tepraloxidim)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Fructe citrice

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Grepfruturi

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Fructe nucifere

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0120010

Migdale

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Caju

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Alune

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0130010

Mere

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Moșmoni

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Caise

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Piersici

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Prune

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Bace și fructe mici

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0151000

(a)

struguri

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Struguri de masă

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

căpșuni

 

 

 

 

 

 

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Mure

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Afine

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Măceșe

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Boabe de soc

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Fructe diverse cu

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambola

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Prune de Java

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaia

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granate/rodii

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guave

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Graviola

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

 

 

 

 

0,1  (*1)

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

(a)

cartofi

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Sfecle

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Morcovi

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Hrean

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ridichi

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Napi

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Usturoi

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Ceapă

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomate

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Bame

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Castraveți

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

 

 

 

 

 

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

gulii

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Salata mielului/fetică

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Lăptuci

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Rucolă

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spanac

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Asmățui

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Cimbru

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Tarhon

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Linte

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Sparanghel

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Cardon

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Țelină

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Fenicul de Florența

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Anghinare

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Praz

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

0300010

Fasole

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Mazăre

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semințe de in

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Semințe de mac

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Semințe de susan

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semințe de rapiță

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Soia

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Semințe de muștar

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Semințe de bumbac

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Semințe de dovleac

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Semințe de camelină

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Semințe de cânepă

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Ricin

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

CEREALE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0500010

Orz

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Porumb

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Mei comun

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Ovăz

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Orez

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Secară

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Sorg

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Grâu

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Ceaiuri

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Boabe de cafea

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Infuzii din

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

flori

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Mușețel

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Trandafir

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Iasomie

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Căpșun

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriană

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Boabe de cacao

 

 

 

 

 

 

 

0650000

Roșcove

 

 

 

 

 

 

 

0700000

HAMEI

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anason

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Țelină

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandru

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Chimen

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Mărar

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenicul

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Schinduf

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Chimen

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamom

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilie

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Scorțișoară

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Ghimber

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Hrean

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Altele (2)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Cuișoare

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capere

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Șofran

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Produse obținute din

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

1011000

(a)

porcine

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

bovine

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

ovine

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

caprine

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

ecvidee

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

(f)

păsări de curte

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Mușchi

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Grăsime

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Ficat

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Rinichi

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

Lapte

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Bovine

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Cai

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Găini

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Rațe

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Gâște

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Prepelițe

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altele (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (9)

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Liposolubil

Diflubenzuron (F) (R)

(R)

=

Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

Diflubenzuron - cod 1000000 : Sumă de Diflubenzuron și 4-clorofeniluree, exprimată ca Diflubenzuron”


(*1)  Limita de determinare analitică

(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.


Top