Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0215

Regulamentul delegat (UE) 2017/215 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/7650

OJ L 34, 9.2.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/215/oj

9.2.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 34/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/215 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 cuprinde lista precursorilor de explozivi care fac obiectul unor norme armonizate în ceea ce privește disponibilitatea acestora pentru publicul larg și asigurarea unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor pe parcursul întregului lanț de aprovizionare.

(2)

Substanțele incluse în anexa II sunt disponibile publicului larg, dar fac obiectul unei obligații de raportare, care se aplică atât utilizatorilor profesioniști din întregul lanț de aprovizionare, cât și persoanelor din rândul publicului larg.

(3)

În anexa II figurează deja o serie de nitrați, având în vedere că aceștia pot fi utilizați impropriu, ca precursori de explozivi. Nitratul de magneziu, care este furnizat sub formă de hexahidrat, este o substanță cu proprietăți similare, care însă nu este inclusă.

(4)

Nitratul de magneziu hexahidrat este în prezent o alternativă la nitrații incluși în anexa II, care nu este supusă controlului. În plus, în ultimii ani a fost raportată utilizarea sa improprie, ca precursor de explozivi, în afara Uniunii.

(5)

Evoluția utilizării improprii a nitratului de magneziu hexahidrat nu justifică în prezent restricționarea accesului publicului larg la acesta, având în vedere nivelul amenințării sau volumul comerțului asociat cu această substanță.

(6)

Este necesar un control mai strict pentru a permite autorităților naționale să prevină și să detecteze eventualele utilizări ilicite ale acestei substanțe ca precursor de explozivi, iar acesta poate fi efectuat prin intermediul mecanismului de raportare instituit de Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

(7)

Având în vedere riscul pe care îl implică disponibilitatea nitratului de magneziu hexahidrat și faptul că impunerea unei obligații de raportare legată de această substanță nu va avea un impact semnificativ asupra operatorilor economici sau a consumatorilor, adăugarea acestuia în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este justificată și proporțională,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În tabelul din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 se adaugă următoarea substanță:

„Nitrat de magneziu hexahidrat (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 ”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39, 9.2.2013, p. 1.


Top