Help Print this page 

Document 32014R1209

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 1209/2014 al Comisiei din 29 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 336, 22.11.2014, p. 1–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1209/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 336/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1209/2014 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 a stabilit o clasificare statistică a produselor în funcție de activitate (denumită în continuare „CPA”) pentru a satisface cerințele privind statisticile în cadrul Uniunii.

(2)

Ca urmare a actualizării Clasificării centrale a produselor Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „CPC versiunea 2”), CPA ar trebui să fie adaptată pentru a menține comparabilitatea și coerența între standardele de clasificare a produselor utilizate la nivel internațional.

(3)

În urma revizuirii Sistemului armonizat (SA) și a Nomenclaturii combinate (NC), în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (2) și cu Regulamentul (UE) nr. 1326/2013 al Consiliului (3), sunt necesare modificări suplimentare în ceea ce privește CPA, precum și alinierea și clarificarea textelor.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 451/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 451/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 4.6.2008, p. 65.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, JO L 290, 31.10.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1326/2013 al Consiliului din 9 decembrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, JO L 334, 13.12.2013, p. 4.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Cod

Titlu

A

PRODUSE ALE AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI PESCUITULUI

01

Produse ale agriculturii, vânătorii și servicii conexe

01.1

Culturi anuale

01.11

Cereale (cu excepția orezului), culturi leguminoase și semințe oleaginoase

01.11.1

Grâu

01.11.11

Grâu dur

01.11.12

Grâu, cu excepția grâului dur

01.11.2

Porumb

01.11.20

Porumb

01.11.3

Orz, secară și ovăz

01.11.31

Orz

01.11.32

Secară

01.11.33

Ovăz

01.11.4

Sorg, mei și alte cereale

01.11.41

Sorg

01.11.42

Mei

01.11.43

Triticală

01.11.49

Alte cereale

01.11.5

Paie și pleavă de cereale

01.11.50

Paie și pleavă de cereale

01.11.6

Leguminoase verzi

01.11.61

Fasole, verde

01.11.62

Mazăre, verde

01.11.69

Alte leguminoase verzi

01.11.7

Legume păstăi uscate

01.11.71

Fasole, uscată

01.11.72

Bob, uscat

01.11.73

Năut, uscat

01.11.74

Linte, uscată

01.11.75

Mazăre, uscată

01.11.76

Fasoliță

01.11.77

Mazăre de Angola, uscată

01.11.79

Leguminoase (legume păstăi uscate) n.c.a.

01.11.8

Boabe de soia și arahide

01.11.81

Boabe de soia

01.11.82

Arahide, în coajă

01.11.9

Alte semințe oleaginoase

01.11.91

Semințe de in

01.11.92

Semințe de muștar

01.11.93

Semințe de rapiță sau de colză

01.11.94

Semințe de susan

01.11.95

Semințe de floarea-soarelui

01.11.96

Semințe de ricin

01.11.99

Alte semințe oleaginoase n.c.a.

01.12

Orez, nedecorticat

01.12.1

Orez, nedecorticat

01.12.10

Orez, nedecorticat

01.13

Legume și pepeni, rădăcini și tuberculi

01.13.1

Legume cu frunze sau cu tulpini

01.13.11

Sparanghel

01.13.12

Verze

01.13.13

Conopide și broccoli

01.13.14

Salată

01.13.15

Cicoare

01.13.16

Spanac

01.13.17

Anghinare

01.13.19

Alte legume cu frunze sau cu tulpini

01.13.2

Pepeni galbeni

01.13.21

Pepeni verzi

01.13.29

Alți pepeni galbeni

01.13.3

Alte legume cu fructe

01.13.31

Ardei sau ardei grași, verzi (doar capsicum)

01.13.32

Castraveți și cornișoni

01.13.33

Vinete

01.13.34

Tomate

01.13.39

Alte legume cu fructe n.c.a.

01.13.4

Legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase

01.13.41

Morcovi și napi

01.13.42

Usturoi

01.13.43

Ceapă

01.13.44

Praz și alte legume aliacee

01.13.49

Alte legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase (fără conținut ridicat de amidon sau inulină)

01.13.5

Rădăcinoase și tuberculi comestibili cu conținut mare de amidon sau inulină

01.13.51

Cartofi

01.13.52

Batate

01.13.53

Manioc

01.13.54

Taro

01.13.59

Alte rădăcini și alți tuberculi comestibili cu conținut ridicat de amidon sau inulină

01.13.6

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

01.13.60

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

01.13.7

Sfeclă de zahăr și semințe de sfeclă de zahăr

01.13.71

Sfeclă de zahăr

01.13.72

Semințe de sfeclă de zahăr

01.13.8

Ciuperci și trufe

01.13.80

Ciuperci și trufe

01.13.9

Legume, proaspete, n.c.a.

01.13.90

Legume, proaspete, n.c.a.

01.14

Trestie de zahăr

01.14.1

Trestie de zahăr

01.14.10

Trestie de zahăr

01.15

Tutunuri brute sau neprelucrate

01.15.1

Tutunuri brute sau neprelucrate

01.15.10

Tutunuri brute sau neprelucrate

01.16

Culturi de plante pentru fibre

01.16.1

Culturi de plante pentru fibre

01.16.11

Bumbac, egrenat sau nu

01.16.12

Iută, chenaf și alte fibre liberiene textile, brute sau topite, mai puțin inul, cânepa și ramia

01.16.19

In, cânepă și plante textile brute n.c.a.

01.19

Alte culturi anuale

01.19.1

Culturi de plante furajere

01.19.10

Culturi de plante furajere

01.19.2

Flori tăiate și boboci de flori; semințe de flori

01.19.21

Flori tăiate și boboci de flori

01.19.22

Semințe de flori

01.19.3

Semințe de sfeclă, semințe de plante furajere; alte materii vegetale neprelucrate

01.19.31

Semințe de sfeclă (exclusiv semințele de sfeclă de zahăr) și semințe de plante furajere

01.19.39

Materii vegetale neprelucrate n.c.a.

01.2

Culturi perene

01.21

Struguri

01.21.1

Struguri

01.21.11

Struguri de masă

01.21.12

Alte soiuri de struguri, proaspeți

01.22

Fructe tropicale și subtropicale

01.22.1

Fructe tropicale și subtropicale

01.22.11

Avocado

01.22.12

Banane, banane din specia Musa paradisiaca (plantains) și similare

01.22.13

Curmale

01.22.14

Smochine

01.22.19

Alte fructe tropicale și subtropicale

01.23

Citrice

01.23.1

Citrice

01.23.11

Pomelo și grepfrut

01.23.12

Lămâi și lămâi verzi

01.23.13

Portocale

01.23.14

Tangerine, mandarine, clementine

01.23.19

Alte citrice

01.24

Fructe semințoase și fructe sâmburoase

01.24.1

Mere

01.24.10

Mere

01.24.2

Alte fructe semințoase și fructe sâmburoase

01.24.21

Pere

01.24.22

Gutui

01.24.23

Caise

01.24.24

Cireșe, vișine

01.24.25

Piersici

01.24.26

Nectarine

01.24.27

Prune

01.24.28

Porumbe

01.24.29

Alte fructe semințoase și fructe sâmburoase n.c.a.

01.25

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă ale pomilor sau arbuștilor

01.25.1

Bace și fructe de genul Vaccinium

01.25.11

Fructe kiwi

01.25.12

Zmeură

01.25.13

Căpșuni

01.25.19

Alte bace și fructe de genul Vaccinium n.c.a.

01.25.2

Semințe de fructe

01.25.20

Semințe de fructe

01.25.3

Fructe cu coajă lemnoasă (exclusiv fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile, arahidele și nucile de cocos)

01.25.31

Migdale

01.25.32

Castane

01.25.33

Alune

01.25.34

Fistic

01.25.35

Juglandacee

01.25.39

Alte fructe cu coajă lemnoasă (excluzând fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile, arahidele și nucile de cocos)

01.25.9

Alte fructe ale pomilor și arbuștilor n.c.a.

01.25.90

Alte fructe ale pomilor și arbuștilor n.c.a.

01.26

Fructe oleaginoase

01.26.1

Măsline

01.26.11

Măsline de masă

01.26.12

Măsline pentru ulei

01.26.2

Nuci de cocos

01.26.20

Nuci de cocos

01.26.9

Alte fructe oleaginoase

01.26.90

Alte fructe oleaginoase

01.27

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

01.27.1

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

01.27.11

Boabe de cafea, neprăjite

01.27.12

Frunze de ceai

01.27.13

Frunze de maté

01.27.14

Boabe de cacao

01.28

Condimente, plante aromatice și medicinale

01.28.1

Mirodenii neprelucrate

01.28.11

Piper (piper spp.), neprelucrat

01.28.12

Ardei și ardei iute, uscat (capsicum spp.), neprelucrat

01.28.13

Nucșoară, pudră de nucșoară și cardamom, neprelucrat

01.28.14

Anason, badian, coriandru, chimen amar, chimen, fenicul și boabe de ienupăr, neprelucrate

01.28.15

Scorțișoară, neprelucrată

01.28.16

Cuișoare (tulpini întregi), neprelucrate

01.28.17

Ghimbir, uscat, neprelucrat

01.28.18

Vanilie, neprelucrată

01.28.19

Alte mirodenii, neprelucrate

01.28.2

Conuri de hamei

01.28.20

Conuri de hamei

01.28.3

Plante utilizate în primul rând pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

01.28.30

Plante utilizate în primul rând pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

01.29

Alte culturi perene

01.29.1

Cauciuc natural

01.29.10

Cauciuc natural

01.29.2

Pomi de Crăciun, tăiați

01.29.20

Pomi de Crăciun, tăiați

01.29.3

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri, sau ca umplutură, sau pentru colorare sau tăbăcire

01.29.30

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri, sau ca umplutură, sau pentru colorare sau tăbăcire

01.3

Material săditor: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; spori de ciuperci

01.30

Material săditor: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; spori de ciuperci

01.30.1

Material săditor: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; spori de ciuperci

01.30.10

Material săditor: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; spori de ciuperci

01.4

Animale vii și produse de origine animală

01.41

Bovine pentru lapte vii și lapte crud de la bovine pentru lapte

01.41.1

Bovine pentru lapte, vii

01.41.10

Bovine pentru lapte, vii

01.41.2

Lapte crud de bovine pentru lapte

01.41.20

Lapte crud de bovine pentru lapte

01.42

Alte bovine și bivoli, vii, și materialul lor seminal

01.42.1

Alte bovine și bivoli, vii

01.42.11

Alte bovine și bivoli, cu excepția vițeilor, vii

01.42.12

Viței de bovine și bivoli, vii

01.42.2

Material seminal de bovine și bivoli

01.42.20

Material seminal de bovine și bivoli

01.43

Cai și alte cabaline, vii

01.43.1

Cai și alte cabaline, vii

01.43.11

Cai, vii

01.43.12

Măgari, catâri și bardoți, vii

01.44

Cămile și camelide, vii

01.44.1

Cămile și camelide, vii

01.44.10

Cămile și camelide, vii

01.45

Ovine și caprine, vii; lapte crud de oaie și de capră; lână tunsă de ovine și caprine

01.45.1

Ovine și caprine, vii

01.45.11

Ovine, vii

01.45.12

Caprine, vii

01.45.2

Lapte crud de ovine și caprine

01.45.21

Lapte crud de ovine

01.45.22

Lapte crud de caprine

01.45.3

Lână tunsă de ovine și caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

01.45.30

Lână tunsă de ovine și caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

01.46

Porcine, vii

01.46.1

Porcine, vii

01.46.10

Porcine, vii

01.47

Păsări de curte, vii, și ouă

01.47.1

Păsări de curte, vii

01.47.11

Găini, vii

01.47.12

Curcani, vii

01.47.13

Gâște, vii

01.47.14

Rațe și bibilici, vii

01.47.2

Ouă, în coajă, proaspete

01.47.21

Ouă de găină, în coajă, proaspete

01.47.22

Ouă ale altor păsări de curte, în coajă, proaspete

01.47.23

Ouă de găină pentru incubație

01.47.24

Ouă ale altor păsări de curte,pentru incubație

01.49

Alte animale de crescătorie și produse de origine animală

01.49.1

Alte animale de crescătorie, vii

01.49.11

Iepuri domestici, vii

01.49.12

Păsări de crescătorie n.c.a., vii

01.49.13

Reptile de crescătorie (inclusiv șerpi și broaște țestoase), vii

01.49.19

Alte animale de crescătorie n.c.a., vii

01.49.2

Alte produse provenite de la animalele de crescătorie

01.49.21

Miere naturală

01.49.22

Lapte crud n.c.a.

01.49.23

Melci, proaspeți, refrigerați, congelați, uscați, sărați sau în saramură, cu excepția melcilor de mare

01.49.24

Produse comestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

01.49.25

Coconi de viermi de mătase depănabili

01.49.26

Ceară de insecte și spermanțet, rafinate și colorate sau nu

01.49.27

Embrioni de animale pentru reproducere

01.49.28

Produse necomestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

01.49.3

Blănuri crude și diverse piei și blănuri crude

01.49.31

Blănuri crude, cu excepția blănurilor de miel

01.49.32

Blănuri crude de miel

01.49.39

Blănuri crude provenite de la animale n.c.a. (proaspete sau conservate, dar neprelucrate)

01.6

Servicii în domeniul agricol și cel zootehnic (cu excepția serviciilor veterinare)

01.61

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.61.1

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.61.10

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

01.62

Servicii auxiliare în domeniul creșterii animalelor

01.62.1

Servicii auxiliare în domeniul creșterii animalelor

01.62.10

Servicii auxiliare în domeniul producției animaliere

01.63

Servicii ulterioare recoltării

01.63.1

Servicii ulterioare recoltării

01.63.10

Servicii ulterioare recoltării

01.64

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.64.1

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.64.10

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

01.7

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

01.70

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

01.70.1

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

01.70.10

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

02

Produse forestiere, de exploatare forestieră și servicii conexe

02.1

Arbori de pădure și servicii de pepinieră forestieră

02.10

Arbori de pădure și servicii de pepinieră forestieră

02.10.1

Arbori de pădure vii; semințe de arbori de pădure

02.10.11

Arbori de pădure vii

02.10.12

Semințe de arbori de pădure

02.10.2

Servicii de pepinieră forestieră

02.10.20

Servicii de pepinieră forestieră

02.10.3

Arbori de pădure

02.10.30

Arbori de pădure

02.2

Lemn brut

02.20

Lemn brut

02.20.1

Lemn brut

02.20.11

Bușteni de conifere

02.20.12

Bușteni de neconifere, cu excepția lemnului tropical

02.20.13

Bușteni de lemn tropical

02.20.14

Lemn de foc din lemn de conifere

02.20.15

Lemn de foc din lemn de neconifere

02.3

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

02.30

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

02.30.1

Cleiuri naturale

02.30.11

Balata, gutapercă, guayula, chicle și alte rășini naturale

02.30.12

Lac, balsamuri și alte gume și rășini naturale

02.30.2

Plută naturală brută sau simplu prelucrată

02.30.20

Plută naturală brută sau simplu prelucrată

02.30.3

Părți ale plantelor, ierburilor, mușchilor și lichenilor potrivite scopurilor ornamentale

02.30.30

Părți ale plantelor, ierburilor, mușchilor și lichenilor potrivite scopurilor ornamentale

02.30.4

Produse forestiere comestibile

02.30.40

Produse forestiere comestibile

02.4

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40.1

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

02.40.10

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

03

Pește și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul pescuitului

03.0

Pește și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul pescuitului

03.00

Pește și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul pescuitului

03.00.1

Pești, vii, care nu sunt destinați consumului uman

03.00.11

Pești ornamentali, sălbatici

03.00.12

Pești ornamentali, de crescătorie

03.00.13

Alte tipuri de pești sălbatici, vii, care nu sunt destinați consumului uman, inclusiv semințe și hrană pentru acvacultură

03.00.14

Alte tipuri de pești de crescătorie, vii, care nu sunt destinați consumului uman, inclusiv semințe și hrană pentru acvacultură

03.00.2

Pești vii, proaspeți sau refrigerați, destinați consumului uman

03.00.21

Pești vii, proaspeți sau refrigerați, destinați consumului uman, de mare, nu de crescătorie

03.00.22

Pești vii, proaspeți sau refrigerați, destinați consumului uman, de apă dulce, nu de crescătorie

03.00.23

Pești vii, proaspeți sau refrigerați, destinați consumului uman, de mare, de crescătorie

03.00.24

Pești vii, proaspeți sau refrigerați, destinați consumului uman, de apă dulce, de crescătorie

03.00.3

Crustacee, necongelate

03.00.31

Crustacee, necongelate, nu de crescătorie

03.00.32

Crustacee, necongelate, de crescătorie

03.00.4

Moluște și alte nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate

03.00.41

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

03.00.42

Alte moluște, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

03.00.43

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

03.00.44

Alte moluște, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

03.00.45

Alte nevertebrate acvatice, în viu, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

03.00.46

Alte nevertebrate acvatice, în viu, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

03.00.5

Perle, neprelucrate

03.00.51

Perle naturale, neprelucrate

03.00.52

Perle de cultură, neprelucrate

03.00.6

Alte plante și animale acvatice și produsele acestora

03.00.61

Corali și produse similare, cochilii de moluște, crustacee sau echinoderme și oase de sepie

03.00.62

Bureți naturali de origine animală

03.00.63

Alge marine și alte alge destinate consumului uman, sălbatice

03.00.64

Alge marine și alte alge destinate consumului uman, de crescătorie

03.00.65

Alge marine și alte alge care nu sunt destinate consumului uman, sălbatice

03.00.66

Alge marine și alte alge care nu sunt destinate consumului uman, de crescătorie

03.00.69

Alte plante și animale acvatice și produsele acestora n.c.a.

03.00.7

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului și al acvaculturii

03.00.71

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului

03.00.72

Servicii de sprijin în domeniul acvaculturii

B

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

05

Cărbune și lignit

05.1

Cărbune superior

05.10

Cărbune superior

05.10.1

Cărbune superior

05.10.10

Cărbune superior

05.2

Lignit

05.20

Lignit

05.20.1

Lignit

05.20.10

Lignit

06

Țiței și gaze naturale

06.1

Țiței

06.10

Țiței

06.10.1

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

06.10.10

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

06.10.2

Șisturi bituminoase sau petrolifere și nisipuri bituminoase

06.10.20

Șisturi bituminoase sau petrolifere și nisipuri bituminoase

06.2

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20.1

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

06.20.10

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

07

Minereuri metalifere

07.1

Minereuri de fier

07.10

Minereuri de fier

07.10.1

Minereuri de fier

07.10.10

Minereuri de fier

07.2

Minereuri metalifere neferoase

07.21

Minereuri de uraniu și toriu

07.21.1

Minereuri de uraniu și toriu

07.21.10

Minereuri de uraniu și toriu

07.29

Alte minereuri și concentrate metalifere neferoase

07.29.1

Alte minereuri și concentrate metalifere neferoase

07.29.11

Minereuri de cupru și concentratele lor

07.29.12

Minereuri de nichel și concentratele lor

07.29.13

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

07.29.14

Minereuri de metale prețioase și concentratele lor

07.29.15

Minereuri de plumb, zinc și staniu și concentratele lor

07.29.19

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase n.c.a.

08

Alte produse ale industriei extractive

08.1

Piatră, nisip și argilă

08.11

Piatră pentru ornamente și construcții, calcar, gips, cretă și ardezie

08.11.1

Piatră pentru ornamente și construcții

08.11.11

Marmură și alte pietre calcaroase pentru ornamente și construcții

08.11.12

Granit, gresie și alte pietre pentru ornamente și construcții

08.11.2

Calcar și gips

08.11.20

Calcar și gips

08.11.3

Cretă și dolomită necalcinată

08.11.30

Cretă și dolomită necalcinată

08.11.4

Ardezie

08.11.40

Ardezie

08.12

Pietriș, nisip, argile și caolin

08.12.1

Prundiș și nisip

08.12.11

Nisipuri naturale

08.12.12

Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș

08.12.13

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

08.12.2

Argile și caolin

08.12.21

Caolin și alte argile caoline

08.12.22

Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase

08.9

Produse ale industriei extractive n.c.a.

08.91

Minerale pentru industria chimică și îngrășăminte minerale

08.91.1

Minerale pentru industria chimică și îngrășăminte minerale

08.91.11

Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

08.91.12

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

08.91.19

Alte minerale chimice și de fertilizare

08.92

Turbă

08.92.1

Turbă

08.92.10

Turbă

08.93

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.1

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.10

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.99

Alte produse ale industriei extractive n.c.a.

08.99.1

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

08.99.10

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

08.99.2

Pietre prețioase și semiprețioase; diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali; alte minerale

08.99.21

Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), brute sau tăiate simplu sau degroșate

08.99.22

diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

08.99.29

Alte minerale

09

Servicii de asistență în domeniul industriei extractive

09.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

09.10

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

09.10.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

09.10.11

Servicii de forare în vederea extracției petrolului și a gazelor naturale

09.10.12

Servicii de montare, reparare și demontare a turlelor de foraj și servicii de sprijin conexe extracției de petrol și gaze naturale

09.10.13

Servicii de lichefiere și regazificare a gazelor naturale la locul de extracție în vederea transportării

09.9

Servicii de sprijin pentru alte industrii extractive

09.90

Servicii de sprijin pentru alte industrii extractive

09.90.1

Servicii de sprijin pentru alte industrii extractive

09.90.11

Servicii de sprijin pentru extracția antracitului

09.90.19

Servicii de sprijin pentru alte industrii extractive, n.c.a.

C

PRODUSE FABRICATE

10

Produse ale industriei alimentare

10.1

Carne conservată și preparate din carne

10.11

Carne preparată și conservată

10.11.1

Carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.11

Carne provenind de la animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

10.11.13

Carne de ovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.14

Carne de caprine, proaspătă sau refrigerată

10.11.15

Carne de cal și alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.2

Organe interne comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

10.11.20

Organe interne comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

10.11.3

Carne și organe comestibile congelate; alte cărnuri și organe comestibile

10.11.31

Carne provenind de la animale din specia bovine, congelată

10.11.32

Carne de porcine, congelată

10.11.33

Carne de ovine, congelată

10.11.34

Carne de caprine, congelată

10.11.35

Carne de cal și de alte cabaline, congelată

10.11.39

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

10.11.4

Lână provenită din procesul de tăbăcire și piei crude de bovine sau de cabaline, ovine și caprine

10.11.41

Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere

10.11.42

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

10.11.43

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

10.11.44

Piei brute de oaie și miel

10.11.45

Piei brute de capră și ied

10.11.5

Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine

10.11.50

Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine

10.11.6

Organe crude, necomestibile

10.11.60

Organe crude, necomestibile

10.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate și conservate

10.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate și conservate

10.12

Carne de păsări de curte, preparată și conservată

10.12.1

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.10

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.2

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.20

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.3

Grăsimi de păsări de curte

10.12.30

Grăsimi de păsări de curte

10.12.4

Organe comestibile de păsări de curte

10.12.40

Organe comestibile de păsări de curte

10.12.5

Pene și piei de păsări cu pene

10.12.50

Pene și piei de păsări cu pene

10.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte preparate și conservate

10.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte preparate și conservate

10.13

Carne și produse din carne de pasăre de curte

10.13.1

Conserve și preparate din carne, din organe comestibile sau sânge

10.13.11

Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)

10.13.12

Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

10.13.13

Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv carnea de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

10.13.14

Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

10.13.15

Alte preparate și conserve de carne, din organe sau din sânge

10.13.16

Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

10.13.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne și din carne de păsări de curte

10.13.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

10.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne și din carne de păsări de curte

10.2

Pește, crustacee și moluște preparate și conservate

10.20

Pește, crustacee și moluște preparate și conservate

10.20.1

Pește, proaspăt, refrigerat sau congelat

10.20.11

Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată

10.20.12

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

10.20.13

Pește, congelat

10.20.14

Fileuri de pește, congelate

10.20.15

Carne de pește (tocată sau nu), congelată

10.20.16

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

10.20.2

Pește, altfel preparat sau conservat; caviar și înlocuitorii acestuia

10.20.21

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

10.20.22

Ficat, icre, lapți, înotătoare, capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de pește uscate, afumate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

10.20.23

Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

10.20.24

Pește, inclusiv fileuri, afumat

10.20.25

Pește, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pește

10.20.26

Caviar și înlocuitorii acestuia

10.20.3

Crustacee, moluște, alge marine și alte nevertebrate acvatice, congelate, preparate sau conservate

10.20.31

Crustacee, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.32

Moluște, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.33

Alte nevertebrate acvatice și alge marine, congelate, uscate, sărate sau în saramură

10.20.34

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice și alge marine, altfel preparate sau conservate

10.20.4

Făină, praf sau pelete improprii consumului uman și alte produse n.c.a. din pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine

10.20.41

Făină, praf sau pelete de pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine, improprii consumului uman

10.20.42

Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice sau alge marine

10.20.9

Servicii de afumare și alte servicii de preparare și conservare pentru fabricarea produselor din pește; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a peștelui, crustaceelor și moluștelor preparate și conservate

10.20.91

Servicii de afumare și alte servicii de preparare și conservare pentru fabricarea produselor din pește

10.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a peștelui, crustaceelor și moluștelor preparate și conservate

10.3

Fructe și legume preparate și conservate

10.31

Cartofi preparați sau conservați

10.31.1

Cartofi preparați sau conservați

10.31.11

Cartofi, congelați

10.31.12

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

10.31.13

Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

10.31.14

Cartofi preparați sau conservați

10.31.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru cartofi și produse din cartofi; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau conservați

10.31.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru cartofi și produse din cartofi

10.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau conservați

10.32

Sucuri de fructe și de legume

10.32.1

Sucuri de fructe și de legume

10.32.11

Suc de tomate

10.32.12

Suc de portocale

10.32.13

Suc de grepfrut

10.32.14

Suc de ananas

10.32.15

Suc de struguri

10.32.16

Suc de mere

10.32.17

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

10.32.19

Alte sucuri de fructe sau de legume

10.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe și legume

10.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe și legume

10.39

Alte fructe și legume preparate și conservate

10.39.1

Legume preparate și conservate, exclusiv cartofii

10.39.11

Legume, congelate

10.39.12

Legume conservate provizoriu

10.39.13

Legume deshidratate

10.39.14

Legume și fructe tăiate și ambalate

10.39.15

Fasole, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.16

Mazăre, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.17

Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.18

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

10.39.2

Legume și nuci preparate și conservate

10.39.21

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

10.39.22

Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri și paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

10.39.23

Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

10.39.24

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum imediat

10.39.25

Arahide și fructe cu coajă lemnoasă, decorticate

10.39.29

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă preparate, deshidratate sau conservate

10.39.3

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

10.39.30

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

10.39.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor; Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe și legume preparate sau conservate

10.39.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor

10.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe și legume preparate sau conservate

10.4

Uleiuri și grăsimi de origine vegetală sau animală

10.41

Uleiuri și grăsimi

10.41.1

Uleiuri și grăsimi de origine animală, fracțiunile lor, nerafinate

10.41.11

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

10.41.12

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine

10.41.19

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

10.41.2

Uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.21

Ulei de arahide, nerafinat

10.41.22

Ulei de măsline, nerafinat

10.41.23

Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

10.41.24

Ulei de rapiță, colză și muștar, nerafinat

10.41.25

Ulei de palmier, nerafinat

10.41.29

Alte uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.3

Deșeuri de bumbac

10.41.30

Deșeuri de bumbac

10.41.4

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale; făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase

10.41.41

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

10.41.42

Făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de muștar

10.41.5

Uleiuri rafinate, cu excepția reziduurilor

10.41.51

Ulei de soia și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.52

Ulei de arahide și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.53

Ulei de măsline și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.54

Ulei de semințe de floarea-soarelui și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.55

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.56

Uleiuri de rapiță, colză și muștar și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.57

Ulei de palmier și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.58

Ulei de cocos și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.59

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.6

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.60

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.7

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor); degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.71

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

10.41.72

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor și a grăsimilor

10.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor și a grăsimilor

10.42

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.1

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.10

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei și a altor grăsimi alimentare similare

10.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei și a altor grăsimi alimentare similare

10.5

Produse lactate

10.51

Produse lactate și brânzeturi

10.51.1

Lapte și smântână lichidă procesată

10.51.11

Lapte lichid procesat

10.51.12

Lapte și smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrat și neîndulcit

10.51.2

Lapte și smântână în formă solidă

10.51.21

Lapte degresat și smântână praf

10.51.22

Lapte integral și smântână praf

10.51.3

Unt și paste lactate pentru tartine

10.51.30

Unt și paste lactate pentru tartine

10.51.4

Brânză și caș

10.51.40

Brânză și caș

10.51.5

Alte produse lactate

10.51.51

Lapte și smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme decât cea solidă

10.51.52

Iaurt și alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

10.51.53

Cazeină

10.51.54

Lactoză și sirop de lactoză

10.51.55

Zer

10.51.56

Produse lactate n.c.a.

10.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate și a brânzeturilor

10.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate și a brânzeturilor

10.52

Înghețată

10.52.1

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.10

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

10.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

10.6

Produse ale industriei morăritului, amidon și produse conținând amidon

10.61

Produse ale industriei morăritului

10.61.1

Orez, măcinat complet sau parțial, decorticat sau zdrobit

10.61.11

Orez decorticat

10.61.12

Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

10.61.2

Făină din cereale și vegetale; amestecuri ale acestora

10.61.21

Făină de grâu sau borceag

10.61.22

Alte făini de cereale

10.61.23

Făină de legume

10.61.24

Amestecuri pentru produse de panificație

10.61.3

Crupe, făini, pelete și alte produse pe bază de cereale

10.61.31

Crupe și făină de grâu

10.61.32

Crupe, făini și pelete de cereale n.c.a.

10.61.33

Cereale pentru micul dejun și alte produse pe bază de cereale

10.61.4

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.40

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei morăritului

10.61.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei morăritului

10.62

Amidon și produse conținând amidon

10.62.1

Amidon și produse conținând amidon; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.11

Amidon și fecule; inulină; gluten de grâu; dextrină și alte tipuri de amidon modificat

10.62.12

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme similare

10.62.13

Glucoză și sirop de glucoză; fructoză și sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.14

Ulei de porumb

10.62.2

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

10.62.20

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

10.62.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului și a produselor conținând amidon

10.62.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului și a produselor conținând amidon

10.7

Produse făinoase și de brutărie

10.71

Pâine; produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.1

Pâine, produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.11

Pâine proaspătă

10.71.12

Produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor de patiserie și a prăjiturilor proaspete sau congelate

10.71.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor de patiserie și a prăjiturilor proaspete sau congelate

10.72

Pesmeți și biscuiți; produse de patiserie și prăjituri conservate

10.72.1

Pesmeți și biscuiți; produse de patiserie și prăjituri conservate

10.72.11

Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite similare

10.72.12

Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole

10.72.19

Alte produse de brutărie uscate sau conservate

10.72.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților și a biscuiților; produse de patiserie și prăjituri conservate

10.72.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților și a biscuiților; produse de patiserie și prăjituri conservate

10.73

Macaroane, tăieței, cușcuș și alte produse făinoase similare

10.73.1

Macaroane, tăieței, cușcuș și alte produse făinoase similare

10.73.11

Macaroane, tăieței și alte produse făinoase similare

10.73.12

Cușcuș

10.73.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

10.73.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

10.8

Alte produse alimentare

10.81

Zahăr

10.81.1

Zahăr de trestie sau sfeclă de zahăr brut sau rafinat; melasă

10.81.11

Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

10.81.12

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

10.81.13

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; Zahăr și sirop de arțar

10.81.14

Melasă

10.81.2

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.20

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

10.81.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

10.82

Produse de cofetărie din cacao, ciocolată și zahăr

10.82.1

Pastă de cacao, degresată sau nu, unt, grăsime și ulei de cacao, pudră de cacao

10.82.11

Pastă de cacao, degresată sau nu

10.82.12

Unt, grăsime și ulei de cacao

10.82.13

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.14

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.2

Produse de cofetărie din ciocolată și zahăr

10.82.21

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

10.82.22

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

10.82.23

Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

10.82.24

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

10.82.3

Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao

10.82.30

Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao

10.82.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie pe bază de cacao, ciocolată și zahăr

10.82.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie pe bază de cacao, ciocolată și zahăr

10.83

Ceai și cafea prelucrate

10.83.1

Ceai și cafea prelucrate

10.83.11

Cafea, decafeinizată sau prăjită

10.83.12

Înlocuitori de cafea; extracte, esențe și concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea; coji și pelicule de cafea

10.83.13

Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

10.83.14

Extracte, esențe, concentrate și preparate din ceai sau maté

10.83.15

Infuzii de plante

10.83.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei și a ceaiului

10.83.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei și a ceaiului

10.84

Condimente și produse de asezonare

10.84.1

Oțet; sosuri; amestecuri de condimente; făină și pudră de muștar; muștar preparat

10.84.11

Oțet și înlocuitori de oțet obținuți din acid acetic

10.84.12

Sosuri; amestecuri de condimente și amestecuri de produse de asezonare, făină și pudră de muștar și muștar preparat

10.84.2

Mirodenii, prelucrate

10.84.21

Piper (piper spp.), prelucrat

10.84.22

Ardei și ardei iute, uscat (capsicum spp.), prelucrat

10.84.23

Scorțișoară (canella), prelucrată; alte mirodenii prelucrate

10.84.3

Sare alimentară

10.84.30

Sare alimentară

10.84.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor și a produselor de asezonare

10.84.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor și a produselor de asezonare

10.85

Alimente și preparate alimentare

10.85.1

Alimente și preparate alimentare

10.85.11

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe sau sânge

10.85.12

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

10.85.13

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

10.85.14

Alimente și preparate alimentare pe bază de paste

10.85.19

Alte alimente și preparate alimentare

10.85.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor și a produselor alimentare

10.85.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor și a produselor alimentare

10.86

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.1

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.10

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor dietetice

10.86.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor dietetice

10.89

Alte produse alimentare n.c.a.

10.89.1

Supe, ouă, drojdii și alte produse alimentare; extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

10.89.11

Preparate pentru supe și ciorbe sau supe-cremă

10.89.12

Ouă, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate sau gătite; albumină din ou

10.89.13

Drojdii (active sau inactive); alte micro-organisme monocelulare moarte; praf de copt preparat

10.89.14

Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

26.51.65

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice; mucilagii și agenți de mărire a vâscozității

10.89.16

Produse alimentare perisabile preparate, cum ar fi sandviciuri și pizza proaspătă

10.89.17

Suplimente alimentare destinate consumului uman

10.89.19

Diverse produse alimentare n.c.a.

10.89.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

10.89.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

10.9

Alimente preparate pentru animale

10.91

Alimente preparate pentru animale de fermă

10.91.1

Alimente preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

10.91.10

Alimente preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

10.91.2

Făină și pelete de lucernă

10.91.20

Făină și pelete de lucernă

10.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de fermă

10.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de fermă

10.92

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.1

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.10

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de companie

10.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de companie

11

Băuturi

11.0

Băuturi

11.01

Băuturi alcoolice distilate

11.01.1

Băuturi alcoolice distilate

11.01.10

Băuturi alcoolice distilate

11.01.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice distilate

11.01.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice distilate

11.02

Vinuri din struguri

11.02.1

Vinuri din struguri proaspeți; must de struguri

11.02.11

Vinuri spumoase din struguri proaspeți

11.02.12

Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

11.02.2

Drojdii de vin; tartru brut

11.02.20

Drojdii de vin; tartru brut

11.02.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

11.02.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

11.03

Cidru și alte vinuri din fructe

11.03.1

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

11.03.10

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

11.03.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului și a altor vinuri din fructe

11.03.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului și a altor vinuri din fructe

11.04

Alte băuturi fermentate nedistilate

11.04.1

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.10

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

11.04.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

11.05

Bere

11.05.1

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.10

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.2

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.20

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

11.05.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

11.06

Malț

11.06.1

Malț

11.06.10

Malț

11.06.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

11.06.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

11.07

Băuturi răcoritoare; ape minerale și alte ape îmbuteliate

11.07.1

Ape minerale și băuturi răcoritoare

11.07.11

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite și nearomatizate

11.07.19

Alte băuturi nealcoolice

11.07.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale și a băuturilor răcoritoare

11.07.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale și a băuturilor răcoritoare

12

Produse din tutun

12.0

Produse din tutun

12.00

Produse din tutun

12.00.1

Produse din tutun, cu excepția deșeurilor

12.00.11

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

12.00.12

Frunze de tutun uscate/nedesprinse de pe tulpină

12.00.19

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

12.00.2

Deșeuri de tutun

12.00.20

Deșeuri de tutun

12.00.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

12.00.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

13

Textile

13.1

Fire și ață textilă

13.10

Fire și ață textilă

13.10.1

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.10

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.2

Fibre textile naturale prelucrate pentru filare

13.10.21

Mătase brută (nerăsucită)

13.10.22

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

13.10.23

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

13.10.24

Lână și păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

13.10.25

Bumbac, cardat sau pieptănat

13.10.26

Iută și alte fibre textile (exceptând inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

13.10.29

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

13.10.3

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, prelucrate pentru filare

13.10.31

Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.32

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.4

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

13.10.40

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

13.10.5

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.10.50

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.10.6

Fire de bumbac; ață de cusut de bumbac

13.10.61

Fire de bumbac (exclusiv ața de cusut)

13.10.62

Ață de cusut din bumbac

13.10.7

Fire din fibre textile vegetale altele decât bumbacul (inclusiv fire de in, iută, nucă de cocos și cânepă); fibre din hârtie

13.10.71

Fire de in

13.10.72

Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din hârtie

13.10.8

Fire și ață textilă din filamente sau din fibre sintetice sau artificiale discontinue

13.10.81

Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut, fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.82

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.83

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând < 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.84

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue

13.10.85

Ață și fire de cusut din filamente și fibre artificiale și sintetice

13.10.9

Destrămături; servicii de pregătire a fibrelor textile naturale; operațiuni subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor și a ațelor textile

13.10.91

Destrămături din lână sau din păr fin sau grosier de animale

13.10.92

Destrămături și alte deșeuri de bumbac

13.10.93

Servicii de pregătire a fibrelor textile naturale

13.10.99

Operațiuni subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor și a ațelor textile

13.2

Țesături

13.20

Țesături

13.20.1

Țesături (cu excepția țesăturilor speciale), din fibre naturale altele decât bumbac

13.20.11

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

13.20.12

Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.20.13

Țesături din in

13.20.14

Țesături din iută și alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia)

13.20.19

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

13.20.2

Țesături din bumbac

13.20.20

Țesături din bumbac

13.20.3

Țesături (cu excepția materialelor speciale), din fibre sintetice sau artificiale discontinue sau din filamente sintetice sau artificiale

13.20.31

Țesături din fire de filamente sintetice și din fire de filamente artificiale

13.20.32

Țesături din fibre sintetice discontinue

13.20.33

Țesături din fibre artificiale discontinue

13.20.4

Catifea, pluș, țesături buclate de tip buret (éponge) și alte țesături speciale

13.20.41

Catifele și plușuri țesute și țesături de tip «omidă» (altele decât țesăturile buclate de tip buret și panglicile)

13.20.42

Țesături buclate de tip buret și alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

13.20.43

Alte țesături buclate de tip buret și țesături similare (altele decât panglicile)

13.20.44

Tifoane (altele decât panglicile)

13.20.45

Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

13.20.46

Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

13.20.5

Imitație de blană (țesută)

13.20.50

Imitație de blană (țesută)

13.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

13.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

13.3

Servicii de finisare a textilelor

13.30

Servicii de finisare a textilelor

13.30.1

Servicii de finisare a textilelor

13.30.11

Servicii de albire și vopsire a fibrelor și a firelor textile

13.30.12

Servicii de albire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.13

Servicii de vopsire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.19

Alte servicii de finisare a textilelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.9

Alte textile

13.91

Materiale tricotate sau croșetate

13.91.1

Materiale tricotate sau croșetate

13.91.11

Țesături scămoșate, țesături flaușate, tricotate sau croșetate

13.91.19

Alte materiale tricotate sau croșetate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

13.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate sau croșetate

13.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate sau croșetate

13.92

Articole textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.92.1

Articole textile confecționate pentru uz casnic

13.92.11

Pături și pleduri, cu excepția păturilor electrice

13.92.12

Lenjerie de pat

13.92.13

Lenjerie de masă

13.92.14

Lenjerie de toaletă și bucătărie

13.92.15

Perdele (inclusiv draperii) și storuri de interior; garnituri și draperii de pat

13.92.16

Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături și fire pentru confecționarea de covoare, tapițerii și alte articole asemănătoare

13.92.2

Alte articole textile confecționate

13.92.21

Saci și pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

13.92.22

Prelate, tende și copertine; velatură pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; corturi și articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

13.92.23

Parașute (inclusiv parașute dirijabile) și rotoșute; părți ale acestora

13.92.24

Pături, plăpumi, perne, saci de dormit și alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar

13.92.29

Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, centuri și veste de salvare)

13.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.93

Covoare și carpete

13.93.1

Covoare și carpete

13.93.11

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

13.93.12

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe

13.93.13

Covoare și alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

13.93.19

Alte covoare și acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

13.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor și a carpetelor

13.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor și a carpetelor

13.94

Odgoane, frânghii, sfori și împletituri de tip plasă

13.94.1

Odgoane, frânghii, sfori și împletituri de tip plasă, cu excepția deșeurilor

13.94.11

Sfori, odgoane, frânghii și cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

13.94.12

Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile; articole din sfoară, fâșii n.c.a.

13.94.2

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii și funii și articole uzate confecționate din materiale textile

13.94.20

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii și funii și articole uzate confecționate din materiale textile

13.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor, frânghiilor, sforilor și a împletiturilor de tip plasă

13.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor, frânghiilor, sforilor și a împletiturilor de tip plasă

13.95

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.1

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.10

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute și a articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute și a articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.96

Alte textile tehnice și industriale

13.96.1

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate; țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate; fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil și produse și articole textile pentru utilizări tehnice

13.96.11

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate;

13.96.12

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate n.c.a.

13.96.13

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

13.96.14

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

13.96.15

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

13.96.16

Produse și articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, manșoane pentru lămpi, benzi transportoare și curele de transmisie, țesături pentru site și țesături groase)

13.96.17

Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate și lipite (bolduc); pasmanterii și alte articole asemănătoare

13.96.9

Operații subcontracta te care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice și industriale

13.96.99

Operații subcontracta te care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice și industriale

13.99

Alte textile n.c.a.

13.99.1

Tul, dantele și broderii; fire și panglici «îmbrăcate»; fire tip «omidă»; fire «cu bucleuri»

13.99.11

Tul, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate sau croșetate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.12

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.13

Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

13.99.14

Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil și nopeuri de piuare

13.99.15

Fire și fâșii aurite; fire tip «omidă»; fire «cu bucleuri»

13.99.16

Produse textile matlasate sub formă de bucăți

13.99.19

Alte textile și produse textile n.c.a.

13.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile n.c.a.

13.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile n.c.a.

14

Articole de îmbrăcăminte

14.1

Articole de îmbrăcăminte, cu excepția îmbrăcămintei de blană

14.11

Haine de piele

14.11.1

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.10

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte de piele

14.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte de piele

14.12

Îmbrăcăminte de lucru

14.12.1

Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbați

14.12.11

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.12

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.2

Îmbrăcăminte de lucru pentru femei

14.12.21

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.22

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.30

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

14.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

14.13

Alte articole de îmbrăcăminte pentru exterior

14.13.1

Îmbrăcăminte pentru exterior, tricotate sau croșetate

14.13.11

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.12

Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.13

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.14

Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.2

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru bărbați și băieți

14.13.21

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.22

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.23

Jachete și sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.24

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru femei și fete

14.13.31

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.32

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.33

Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.34

Rochii, fuste și fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.35

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.4

Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole purtate sau uzate

14.13.40

Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole purtate sau uzate

14.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte pentru exterior

14.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte pentru exterior

14.14

Lenjerie intimă

14.14.1

Lenjerie intimă, tricotată și croșetată

14.14.11

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.12

Chiloți, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.13

Cămăși, bluze, bluze-cămașă, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.14

Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, rochii de casă, dezabieuri, halate de baie și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.2

Lenjerie intimă, netricotată sau necroșetată

14.14.21

Cămăși și bluze din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.22

Bluze de corp și maieuri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.23

Bluze, cămăși și bluzoane, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.24

Bluze de corp și cămăși de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.25

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

14.14.3

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

14.14.30

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

14.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

14.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

14.19

Alte articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

14.19.1

Articole de îmbrăcăminte, treninguri și alte articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și părți, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

14.19.11

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

14.19.12

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

14.19.13

Mănuși cu degete, mănuși cu un deget și mănuși fără degete, tricotate sau croșetate

14.19.19

Alte accesorii vestimentare și părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole vestimentare, confecționate, tricotate sau croșetate

14.19.2

Articole de îmbrăcăminte, alte articole de îmbrăcăminte și alte accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

14.19.21

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

14.19.22

Treninguri, costume de schi, costume de baie; alte articole de îmbrăcăminte, din materiale textile, netricotate și necroșetate

14.19.23

Batiste, șaluri, eșarfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănuși și alte accesorii vestimentare confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, netricotate și necroșetate n.c.a.

14.19.3

Accesorii vestimentare din piele; articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute; articole de îmbrăcăminte confecționate din materiale textile «îmbrăcate»

14.19.31

Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mănușilor pentru sport

14.19.32

Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale textile impregnate sau «îmbrăcate»

14.19.4

Pălării și articole de acoperit capul

14.19.41

Calote și capișoane din fetru; discuri și cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

14.19.42

Pălării și alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, fie tricotate sau croșetate, fie făcute din dantele sau alte materiale textile sub formă de bucăți; plase și fileuri pentru păr

14.19.43

Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căștilor de protecție și a articolelor de acoperit capul din azbest; dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

14.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

14.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

14.2

Articole din blană

14.20

Articole din blană

14.20.1

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

14.20.10

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

14.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

14.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

14.3

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

14.31

Ciorapi tricotați sau croșetați

14.31.1

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.31.10

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau croșetați

14.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau croșetați

14.39

Alte articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

14.39.1

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.39.10

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.39.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

14.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

15

Piele și produse conexe

15.1

Piele tăbăcită sau apretată; geamantane, poșete, articole de curelărie și de șelărie; blană pieptănată și colorată

15.11

Piele tăbăcită sau apretată; blană pieptănată și colorată

15.11.1

Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.10

Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.2

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei «chamois»); piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

15.11.21

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei «chamois»)

15.11.22

piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

15.11.3

Piei, de bovine sau cabaline, epilate

15.11.31

Piei, de bovine, epilate, întregi

15.11.32

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

15.11.33

Piei de cabaline, epilate

15.11.4

Piei de ovine, caprine sau porcine, epilate

15.11.41

Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

15.11.42

Piei de capră sau de ied, epilate

15.11.43

Piei de porcine

15.11.5

Piele de alte animale; piei reconstituite, pe bază de piele

15.11.51

Piei de alte animale, epilate

15.11.52

Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

15.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau apretate; blană pieptănată și colorată

15.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau apretate; blană pieptănată și colorată

15.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, articole de curelărie sau de șelărie

15.12.1

Articole de curelărie sau de șelărie; geamantane, poșete și alte articole asemănătoare; alte articole din piele

15.12.11

Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale

15.12.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

15.12.13

Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor

15.12.19

Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

15.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, poșetelor și a altor articole asemănătoare de curelărie sau de șelărie

15.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, poșetelor și a altor articole asemănătoare de curelărie sau de șelărie

15.2

Încălțăminte

15.20

Încălțăminte

15.20.1

Încălțăminte de alt tip decât cea pentru sport, de protecție sau ortopedică

15.20.11

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care incorporează un bombeu protector din metal

15.20.12

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

15.20.13

Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială

15.20.14

Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

15.20.2

Încălțăminte pentru sport

15.20.21

Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară

15.20.29

Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj

15.20.3

Încălțăminte de protecție și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.31

Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

15.20.32

Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.4

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și articole asemănătoare și părți ale acestora

15.20.40

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și articole asemănătoare și părți ale acestora

15.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

15.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

16

Lemn și produse din lemn și plută, cu excepția mobilei; articole din paie și materiale pentru împletit

16.1

Lemn, tăiat sau geluit

16.10

Lemn, tăiat sau geluit

16.10.1

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.11

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm, din lemn de conifere

16.10.12

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm, din lemn de neconifere

16.10.13

Traverse (tiranți) din lemn pentru căi ferate și șine de tramvai, neimpregnate

16.10.2

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe; lână (pai) de lemn; făină de lemn; lemn sub formă de așchii sau particule

16.10.21

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din lemn de conifere

16.10.22

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din bambus

16.10.23

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn), din alte tipuri de lemn

16.10.24

Lână (pai) de lemn; făină de lemn

16.10.25

Lemn sub formă de așchii sau particule

16.10.3

Lemn brut; traverse, din lemn impregnat sau tratat, pentru șine de tren sau tramvai

16.10.31

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

16.10.32

Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.39

Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați și pari din lemn

16.10.9

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit

16.10.91

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

16.10.99

operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit

16.2

Articole din lemn, plută, paie și materiale pentru împletit

16.21

Foi de furnir și panouri pe bază de lemn

16.21.1

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar; plăci aglomerate și plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.11

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

16.21.12

Plăci aglomerate

16.21.13

Plăci OSB («Oriented strand board»)

16.21.14

Alte tipuri de plăci din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.15

Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.16

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din lemn de conifere

16.21.17

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, cu cel puțin o față din lemn tropical

16.21.18

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din alte tipuri de lemn

16.21.2

Foi de furnir; foi pentru placaj; lemn densificat

16.21.21

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

16.21.22

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn de conifere

16.21.23

Furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din lemn tropical

16.21.24

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm, din alte tipuri de lemn

16.21.9

Servicii de finisare a plăcilor și a panourilor; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a foilor de furnir și a plăcilor pe bază de lemn

16.21.91

Servicii de finisare a plăcilor și a panourilor

16.21.99

operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a foilor de furnir și a plăcilor pe bază de lemn

16.22

Pardoseli din parchet asamblat

16.22.1

Panouri din parchet asamblat

16.22.10

Panouri din parchet asamblat

16.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din parchet

16.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din parchet

16.23

Alte lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții

16.23.1

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții (cu excepția clădirilor prefabricate), din lemn

16.23.11

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, uși și ramele și pragurile acestora, din lemn

16.23.12

Cofraje pentru betonare și șindrile («shingles» și «shakes»), din lemn

16.23.19

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

16.23.2

Construcții prefabricate din lemn

16.23.20

Construcții prefabricate din lemn

16.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie

16.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie

16.24

Containere din lemn

16.24.1

Containere din lemn

16.24.11

Paleți, box-paleți și platforme de încărcare, din lemn

16.24.12

Butoaie și produse de dogărie, din lemn

16.24.13

Alte containere din lemn și părți ale acestora

16.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

16.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

16.29

Alte produse din lemn; articole din plută, paie și materiale pentru împletit

16.29.1

Alte produse din lemn

16.29.11

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi și cozi din lemn pentru mături sau pentru perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, șanuri și întinzătoare pentru pantofi, din lemn

16.29.12

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

16.29.13

Lemn cu intarsii și încrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete și alte obiecte ornamentale, din lemn

16.29.14

Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn

16.29.15

Pelete și brichete, din lemn presat sau aglomerat și deșeuri și resturi vegetale

16.29.2

Articole din plută, paie și alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

16.29.21

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută concasată, granulată sau pulverizată; deșeuri de plută

16.29.22

Articole din plută naturală

16.29.23

Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

16.29.24

Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

16.29.25

Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

16.29.9

Servicii de prelucrare a lemnului și a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor și a materialelor pentru împletit; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din lemn, articole din plută, paie și materiale pentru împletit

16.29.91

Servicii de prelucrare a lemnului și a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor și a materialelor pentru împletit

16.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din lemn, articole din plută, paie și materiale pentru împletit

17

Hârtie și produse din hârtie

17.1

Pastă de celuloză, hârtie, carton

17.11

Pastă de celuloză

17.11.1

Paste de celuloză din lemn sau alte materiale din fibroase celulozice

17.11.11

Paste chimice din lemn, de dizolvare

17.11.12

Paste chimice din lemn, cu sodă sau sulfat, altele decât pastele de dizolvare.

17.11.13

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

17.11.14

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

17.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

17.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

17.12

Hârtie și carton

17.12.1

Hârtie de ziar, hârtie fabricată manual și alte tipuri de hârtie necretată sau carton folosit în scopuri grafice

17.12.11

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

17.12.12

Hârtie și carton confecționate manual

17.12.13

Hârtie și cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

17.12.14

Alte tipuri de hârtie și carton pentru scopuri grafice

17.12.2

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.20

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.3

Hârtie pentru carton ondulat

17.12.31

Hârtii și cartoane «Kraftliner», necretate

17.12.32

Hârtii și cartoane «Kraftliner», albite; hârtii și cartoane «Kraftliner» cretate

17.12.33

Hârtie semichimică pentru caneluri

17.12.34

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

17.12.35

Testliner (carton din fibre recuperate)

17.12.4

Hârtie necretată

17.12.41

Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

17.12.42

Hârtie sulfit pentru ambalaj și alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.43

Hârtie și carton filtru; hârtie fetru (lânoasă)

17.12.44

Hârtie pentru țigarete, dar nu tăiate la dimensiune sau sub formă de caiete sau tuburi

17.12.5

Carton necretat (altul decât cel folosit la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.51

Carton gri, necretat

17.12.59

Alte tipuri de carton necretat

17.12.6

Hârtii și cartoane sulfurizate (pergament vegetal), hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide

17.12.60

Hârtii și cartoane sulfurizate (pergament vegetal), hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide

17.12.7

Hârtie și cartoane prelucrate

17.12.71

Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpregnate

17.12.72

Hârtii și cartoane, creponate sau încrețite, gofrate sau perforate

17.12.73

Hârtie și cartoane de tipul celor folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.74

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.75

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.76

Hârtie carbon, hârtii numite «autocopiante» și alte tipuri de hârtie utilizate pentru copiere sau transfer, sub formă de rulouri sau foi

17.12.77

Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre de celuloză, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi

17.12.78

Cartoane gri (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.79

Alte cartoane (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului

17.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului

17.2

Articole din hârtie și carton

17.21

Hârtii și cartoane ondulate și containere din hârtie și carton

17.21.1

Hârtii și cartoane ondulate și containere din hârtie și carton

17.21.11

Cartoane ondulate, în rulouri sau foi

17.21.12

Saci și pungi de hârtie

17.21.13

Ambalaje, cutii și casete din hârtie sau carton ondulat

17.21.14

Cutii pliabile, cutii și casete, din hârtie sau carton neondulat

17.21.15

Obiecte pentru birou, pentru magazine și similare (cartoteci, tăvi de corespondență, cutii de depozitare și altele), din hârtie

17.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului ondulat și a containerelor de hârtie și de carton

17.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului ondulat și a containerelor de hârtie și de carton

17.22

Articole din hârtie pentru uz domestic sau sanitar

17.22.1

Articole din hârtie pentru uz domestic și hârtie igienică

17.22.11

Hârtie igienică, batiste, șervețele demachiante, șervețele pentru șters mâinile, șervețele și fețe de masă, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

17.22.12

Șervețele și tampoane igienice, scutece pentru copii și articole igienice similare; articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

17.22.13

Tăvi, veselă, farfurii, căni și articole similare din hârtie sau carton

17.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz domestic sau sanitar și a articolelor de toaletă

17.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz domestic sau sanitar și a articolelor de toaletă

17.23

Articole de papetărie

17.23.1

Articole de papetărie

17.23.11

Hârtii carbon, hârtii numite «autocopiante» și alte hârtii pentru copiere sau transfer; hârtii stencil și plăci offset din hârtie;

17.23.12

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând articole de papetărie

17.23.13

Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole de papetărie, din hârtie sau carton

17.23.14

Alte tipuri de hârtie și carton, de tipul celor utilizate pentru scris și tipărit sau în alte scopuri grafice, tipărite, gofrate sau perforate

17.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de papetărie

17.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de papetărie

17.24

Tapet

17.24.1

Tapet

17.24.11

Tapet și alte articole asemănătoare de acoperit pereții; transperante pentru ferestre din hârtie

17.24.12

Articole textile de acoperit pereții

17.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

17.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

17.29

Alte articole din hârtie și carton

17.29.1

Alte articole din hârtie și carton

17.29.11

Etichete din hârtie sau carton

17.29.12

Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie

17.29.19

Hârtii pentru țigarete; canete, bobine, mosoare și alte suporturi asemănătoare; hârtie și carton filtru; alte articole din hârtie și carton n.c.a.

17.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie și carton.

17.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie și carton.

18

Servicii de tipărire și de înregistrare

18.1

Servicii de tipărire și servicii conexe tipăririi

18.11

Servicii de tipărire a ziarelor

18.11.1

Servicii de tipărire a ziarelor

18.11.10

Servicii de tipărire a ziarelor

18.12

Alte servicii de tipărire

18.12.1

Alte servicii de tipărire

18.12.11

Servicii de tipărire a timbrelor poștale, a timbrelor fiscale, a documentelor sau a titlurilor, a «cartelelor inteligente»(smart-cards), a altor hârtii cu elemente de siguranță și a altor articole similare

18.12.12

Servicii de tipărire pentru cataloage promoționale, prospecte, postere și alte forme de publicitate tipărită

18.12.13

Servicii de tipărire pentru ziare și periodice care apar de mai puțin de patru ori pe săptămână

18.12.14

Servicii de tipărire a cărților, hărților, hărților hidrografice și alte hărți similare, pozelor, planurilor și fotografiilor, precum și a cărților poștale

18.12.15

Servicii de tipărire a etichetelor

18.12.16

Servicii de tipărire directă pe materiale, altele decât hârtia

18.12.19

Alte servicii de tipărire n.c.a.

18.13

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

18.13.1

Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.10

Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.2

Plăci sau cilindri pentru tipărire și alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

18.13.20

Plăci sau cilindri pentru tipărire și alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

18.13.3

Servicii auxiliare legate de tipărire

18.13.30

Servicii auxiliare legate de tipărire

18.14

Servicii de legătorie și servicii conexe

18.14.1

Servicii de legătorie și servicii conexe

18.14.10

Servicii de legătorie și servicii conexe

18.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor

18.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor

18.20.1

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

18.20.10

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

18.20.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

18.20.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

18.20.3

Servicii de reproducere a programelor de calculator

18.20.30

Servicii de reproducere a programelor de calculator

19

Cocs și produse din petrol rafinat

19.1

Produse de cocserie

19.10

Produse de cocserie

19.10.1

Cocs și semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

19.10.10

Cocs și semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

19.10.2

Gudron de huilă, lignit sau turbă; gudroane minerale

19.10.20

Gudron de huilă, lignit sau turbă; gudroane minerale

19.10.3

Smoală și cocs de smoală

19.10.30

Smoală și cocs de smoală

19.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

19.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

19.2

Produse din petrol rafinat

19.20

Produse din petrol rafinat

19.20.1

Brichete și combustibili solizi în forme similare

19.20.11

Brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare, obținuți din huilă

19.20.12

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din lignit

19.20.13

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din turbă

19.20.2

Uleiuri și gaze combustibile; uleiuri lubrifiante

19.20.21

Benzină auto

19.20.22

Benzină de avion

19.20.23

White spirit

19.20.24

Combustibil de tipul benzinei și de tip kerosen pentru avioanele cu reacție

19.20.25

Naftă

19.20.26

Motorină

19.20.27

Uleiuri din petrol din fracțiunea mijlocie; preparate medii n.c.a.

19.20.28

Combustibili tip păcură n.c.a.

19.20.29

Uleiuri lubrifiante din petrol; preparate grele n.c.a.

19.20.3

Gaze petroliere și alte hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor naturale

19.20.31

Propan și butan, lichefiate

19.20.32

Etilenă, propilenă, butilenă și butadienă

19.20.39

Alte gaze petroliere sau hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor naturale

19.20.4

Alte produse petroliere

19.20.41

Vaselină; ceară de parafină; ceară de petrol și alte tipuri de ceară

19.20.42

Cocs de petrol; bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol

19.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere rafinate

19.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere rafinate

20

Produse ale industriei chimice

20.1

Produse chimice de bază, îngrășăminte și compuși de azot, plastic și cauciuc sintetic în forme primare

20.11

Gaze industriale

20.11.1

Gaze industriale

20.11.11

Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen

20.11.12

Dioxid de carbon și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

20.11.13

Aer lichefiat sau comprimat

20.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

20.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

20.12

Coloranți și pigmenți

20.12.1

Oxizi, peroxizi și hidroxizi

20.12.11

Oxid și peroxid de zinc; oxizi de titaniu

20.12.12

Oxizi și hidroxizi de crom, mangan, plumb și cupru

20.12.19

Alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici

20.12.2

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivați ai acestora; substanțe colorante n.c.a.

20.12.21

Substanțe colorante organice sintetice și preparate bazate pe acestea; produse sintetice organice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori; lacuri colorate și preparate bazate pe acestea

20.12.22

Extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile acestora, eteri, esteri și alți derivați; substanțe colorante de origine vegetală sau animală

20.12.23

Produse tanante organice sintetice; substanțe tanante anorganice; preparate tanante; preparate enzimatice pentru pretăbăcire

20.12.24

Substanțe colorante n.c.a.; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori

20.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților și pigmenților

20.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților și pigmenților

20.13

Alte produse chimice anorganice de bază

20.13.1

Plutoniu și uraniu îmbogățit; uraniu și toriu sărăcit; alte elemente radioactive

20.13.11

Uraniu și plutoniu îmbogățit și compuși ai acestora

20.13.12

Uraniu și toriu sărăcit și compuși ai acestora

20.13.13

Alte elemente, izotopi și compuși radioactivi; aliaje, dispersii, produse ceramice și amestecuri care conțin din aceste elemente, izotopi sau compuși

20.13.14

Elemente combustibile (cartușe) neiradiate, pentru reactoare nucleare

20.13.2

Elemente chimice n.c.a.; acizi și compuși anorganici

20.13.21

Metaloizi

20.13.22

Derivați halogenați, oxihalogenați sau sulfurați ai nemetalelor

20.13.23

Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu și ytriu; mercur

20.13.24

Acid clorhidric; oleum; pentaoxid de difosfor; alți acizi anorganici; silicon și bioxid de sulf

20.13.25

Oxizi, hidroxizi și peroxizi; hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice

20.13.3

Halogenați metalici; hipocloriți, clorați și perclorați

20.13.31

Halogenați metalici

20.13.32

Hipocloriți, clorați și perclorați

20.13.4

Sulfuri, sulfați; nitrați (azotați), fosfați și carbonați

20.13.41

Sulfuri, sulfiți și sulfați

20.13.42

Fosfinați, fosfonați, fosfați, polifosfați și nitrați (cu excepția potasiului)

20.13.43

Carbonați

20.13.5

Săruri ale altor metale

20.13.51

Săruri ale acizilor oxometalici și peroxometalici; metale prețioase sub formă coloidală

20.13.52

Compuși anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată; amalgame, altele decât amalgame ale metalelor prețioase

20.13.6

Alte produse chimice anorganice de bază n.c.a

20.13.61

Izotopi n.c.a. și compuși ai acestora (inclusiv apa grea)

20.13.62

Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe; fulminați, cianați și tiocianați; silicați; borați; perborați; alte săruri ale acizilor anorganici sau ale peroxoacizilor

20.13.63

Peroxid de hidrogen

20.13.64

Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri

20.13.65

Compuși ai metalelor din pământuri rare, de ytriu sau de scandiu

20.13.66

Sulf, cu excepția sulfului sublimat, precipitat sau coloidal

20.13.67

Pirite de fier prăjite

20.13.68

Cuarț piezo-electric; alte pietre prețioase sau semiprețioase sintetice sau reconstituite, neprelucrate

20.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice anorganice

20.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice anorganice

20.14

Alte produse chimice organice de bază

20.14.1

Hidrocarburi și derivați ai acestora

20.14.11

Hidrocarburi aciclice

20.14.12

Hidrocarburi ciclice

20.14.13

Derivați clorurați ai hidrocarburilor aciclice

20.14.14

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, halogenați sau nu

20.14.19

Alți derivați ai hidrocarburilor

20.14.2

Alcooli, fenoli, alcool-fenoli și derivații acestora halogenați, sulfonați, nitrurați sau nitrozați, alcooli grași industriali

20.14.21

Alcooli grași industriali

20.14.22

Alcooli monohidroxilici

20.14.23

Dioli, polialcooli, alcooli ciclici și derivați ai acestora

20.14.24

Fenoli; fenol-alcooli și derivați ai fenolilor

20.14.3

Acizi grași monocarboxilici industriali; acizi carboxilici și derivați ai acestora

20.14.31

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide rezultate din rafinare

20.14.32

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și derivații acestora

20.14.33

Acizi monocarboxilici, ciclanici, ciclenici sau aciclici cicloterpenici nesaturați și derivați ai acestora

20.14.34

Acizi aromatici policarboxilici și carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare; și derivații acestora,cu excepția acidului salicilic și a sărurilor acestuia

20.14.4

Compuși organici cu funcție azotate

20.14.41

Compuși cu funcții aminică

20.14.42

Amino-compuși cu funcție oxigenată, cu excepția lizinei și a acidului glutamic

20.14.43

Ureine; compuși cu funcție carboxiamidică, compuși cu funcție nitril; derivați ale acestora

20.14.44

Compuși cu alte funcții azotate

20.14.5

Tiocompuși și alți compuși organo-anorganici; compuși heterociclici n.c.a

20.14.51

Tiocompuși și alți compuși organo-anorganici

20.14.52

Compuși heterociclici n.c.a.; acizi nucleici și sărurile acestora

20.14.53

Esteri fosforici și sărurile lor sau esteri ai altor acizi anorganici (cu excepția esterilor halogenhidrici) și sărurile lor; și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

20.14.6

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali și semiacetali; alți compuși organici

20.14.61

Compuși cu funcție aldehidă

20.14.62

Compuși cu funcție cetonă și chinonă

20.14.63

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali și semiacetali și derivații acestora

20.14.64

Enzime și alți compuși organici n.c.a.

20.14.7

Diverse produse chimice organice de bază

20.14.71

Derivate ale produselor vegetale sau rășinoase

20.14.72

Cărbune de lemn

20.14.73

Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperatură înaltă și produse similare

20.14.74

Alcool etilic nedenaturat având titru alcoolic volumic ≥ 80 %

20.14.75

Alcool etilic și alte băuturi spirtoase denaturate de orice tărie

20.14.8

Leșie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

20.14.80

Leșie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

20.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice organice de bază

20.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice organice de bază

20.15

Îngrășăminte și compuși de azot

20.15.1

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

20.15.10

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

20.15.2

Clorură de amoniu; nitriți

20.15.20

Clorură de amoniu; nitriți

20.15.3

Îngrășăminte azotate, minerale sau chimice

20.15.31

Uree

20.15.32

Sulfat de amoniu

20.15.33

Nitrat de amoniu

20.15.34

Săruri duble și amestecuri de azotat de calciu și de nitrat de amoniu

20.15.35

Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanțe anorganice care nu sunt îngrășăminte

20.15.36

Soluții de uree și de azotat de amoniu

20.15.39

Alte îngrășăminte și amestecuri azotate n.c.a

20.15.4

Îngrășăminte fosfatice, minerale sau chimice

20.15.41

Superfosfați

20.15.49

Alte îngrășăminte fosfatice

20.15.5

Îngrășăminte potasice, minerale sau chimice

20.15.51

Clorură de potasiu

20.15.52

Sulfat de potasiu

20.15.59

Alte îngrășăminte potasice

20.15.6

Azotat de sodiu

20.15.60

Azotat de sodiu

20.15.7

Îngrășăminte n.c.a

20.15.71

Îngrășăminte care conțin trei nutrienți: azot, fosfor și potasiu

20.15.72

Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu)

20.15.73

Fosfat monoamoniu

20.15.74

Îngrășăminte care conțin doi nutrienți: azot și fosfor

20.15.75

Îngrășăminte care conțin doi nutrienți: fosfor și potasiu

20.15.76

Azotați de potasiu

20.15.79

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cel puțin doi nutrienți (azot, fosfat, carbonat de potasiu) n.c.a.

20.15.8

Îngrășăminte animale sau vegetale n.c.a.

20.15.80

Îngrășăminte animale sau vegetale n.c.a.

20.15.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrășămintelor și a compușilor de azot

20.15.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrășămintelor și a compușilor de azot

20.16

Materiale plastice în forme primare

20.16.1

Polimeri etilenici, în forme primare

20.16.10

Polimeri etilenici, în forme primare

20.16.2

Polimeri stirenici, în forme primare

20.16.20

Polimeri stirenici, în forme primare

20.16.3

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

20.16.30

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

20.16.4

Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, în forme primare; policarbonați, rășini alchidice, esteri polialilici și alți poliesteri, în forme primare

20.16.40

Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, în forme primare; policarbonați, rășini alchidice, esteri polialilici și alți poliesteri, în forme primare

20.16.5

Alte materiale plastice în forme primare; schimbători de ioni

20.16.51

Polimeri de propilenă sau alte olefine, în forme primare

20.16.52

Polimeri de acetat vinilic sau de alți esteri vinilici și alți polimeri vinilici, în forme primare

20.16.53

Polimeri acrilici, în forme primare

20.16.54

Poliamide în forme primare

20.16.55

Rășini ureice, rășini tioureice și rășini melaminice, în forme primare

20.16.56

Alte rășini aminice, fenolice și poliuretani, în forme primare

20.16.57

Siliconi, în forme primare

20.16.59

Alte materiale plastice în forme primare, n.c.a.

20.16.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice în forme primare

20.16.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice în forme primare

20.17

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.1

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.10

Cauciuc sintetic în forme primare

20.17.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în forme primare

20.17.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în forme primare

20.2

Pesticide și alte produse agrochimice

20.20

Pesticide și alte produse agrochimice

20.20.1

Pesticide și alte produse agrochimice

20.20.11

Insecticide

20.20.12

Erbicide

20.20.13

Inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante

20.20.14

Dezinfectanți

20.20.15

Fungicide

20.20.16

Pesticide periculoase

20.20.19

Alte pesticide și alte produse agrochimice

20.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor și a altor produse agrochimice

20.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor și a altor produse agrochimice

20.3

Vopsele, lacuri și alte straturi protectoare, cerneală tipografică și masticuri

20.30

Vopsele, lacuri și alte straturi protectoare, cerneală tipografică și masticuri

20.30.1

Vopsele și lacuri pe bază de polimeri

20.30.11

Vopsele și lacuri pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu apos

20.30.12

Vopsele și lacuri pe bază de poliesteri, pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu neapos; soluții

20.30.2

Alte vopsele și lacuri și produse conexe; vopsele pentru artiști și cerneală tipografică

20.30.21

Pigmenți preparați, opacizanți și produse colorante, emailuri și glazuri vitrifiabile, engobe, lustru lichid și alte produse asemănătoare; frite de sticlă

20.30.22

Alte vopsele și lacuri; sicativi preparați

20.30.23

Culori pentru pictura artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare

20.30.24

Cerneală tipografică

20.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor și a altor straturi protectoape, a cernelii tipografice și a masticurilor

20.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor și a altor straturi protectoape, a cernelii tipografice și a masticurilor

20.4

Săpun și detergenți, preparate pentru curățat și lustruit, parfumuri și preparate de toaletă

20.41

Săpun și detergenți, preparate pentru curățat și lustruit

20.41.1

Glicerol

20.41.10

Glicerol

20.41.2

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

20.41.20

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

20.41.3

Săpun, preparate pentru spălare și curățare

20.41.31

Săpun și produși organici tensioactivi și preparate utilizabile ca săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau cu detergent

20.41.32

Detergenți și preparate pentru spălat

20.41.4

Preparate și ceară odorizante

20.41.41

Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea camerelor

20.41.42

Ceară artificială și ceară preparată

20.41.43

Creme și produse pentru lustruit încălțăminte, mobilă, podele, caroserii, sticlă sau metal

20.41.44

Paste și prafuri de curățat și alte preparate de curățat

20.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului și detergenților, precum și a preparatelor de curățare și de lustruire

20.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului și detergenților, precum și a preparatelor de curățare și de lustruire

20.42

Parfumuri și preparate de toaletă

20.42.1

Parfumuri și preparate de toaletă

20.42.11

Parfumuri și ape de toaletă

20.42.12

Preparate pentru machiajul buzelor și ochilor

20.42.13

Produse de manichiură și pedichiură

20.42.14

Pudre cosmetice sau de toaletă

20.42.15

Preparate pentru înfrumusețare, pentru machiaj sau pentru îngrijirea și întreținerea pielii (inclusiv preparate pentru bronzare), n.c.a.

20.42.16

Șampoane, lacuri de păr, preparate pentru ondulare sau îndreptare permanentă a părului

20.42.17

Loțiuni și alte preparate pentru păr n.c.a.

20.42.18

Preparate pentru igiena bucală sau dentară (inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare), fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare)

20.42.19

Preparate pentru bărbierit; deodorante și antitranspirante personale; preparate pentru baie; alte preparate cosmetice, de parfumerie sau de toaletă n.c.a.

20.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor și a preparatelor de toaletă

20.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor și a preparatelor de toaletă

20.5

Alte produse chimice

20.51

Explozibili

20.51.1

Explozivi preparați; fitiluri de siguranță; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice; articole pentru focuri de artificii

20.51.11

Pudre propulsoare și explozibili preparați

20.51.12

Fitiluri de siguranță; fitiluri de detonare; capse de detonare; aprinzătoare; detonatoare electrice

20.51.13

Articole pentru focuri de artificii

20.51.14

Rachete de semnalizare, rachete de ploaie, rachete semnalizatoare pe timp de ceață și alte articole pirotehnice, excluzând articolele pentru focuri de artificii

20.51.2

Chibrituri

20.51.20

Chibrituri

20.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

20.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

20.52

Cleiuri

20.52.1

Cleiuri

20.52.10

Cleiuri

20.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

20.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

20.53

Uleiuri esențiale

20.53.1

Uleiuri esențiale

20.53.10

Uleiuri esențiale

20.53.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

20.53.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

20.59

Alte produse chimice n.c.a.

20.59.1

Plăci și filme fotografice, filme cu developare imediată; preparate chimice și produse neamestecate pentru utilizări fotografice

20.59.11

Plăci și filme fotografice, filme cu developare imediată, sensibilizate, neexpuse; hârtie fotografică

20.59.12

Emulsii sensibilizatoare pentru utilizări fotografice; preparate chimice pentru utilizări fotografice n.c.a.

20.59.2

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

20.59.20

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

20.59.3

Cerneală pentru scris sau desen și alte tipuri de cerneală

20.59.30

Cerneală pentru scris sau desen și alte tipuri de cerneală

20.59.4

Preparate lubrifiante; aditivi; preparate antigel

20.59.41

Preparate lubrifiante

20.59.42

Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale și produse similare

20.59.43

Lichide de frână hidraulice; preparate antigel și fluide pentru degivrare

20.59.5

Produse chimice diverse

20.59.51

Peptone, alte substanțe proteice și derivații acestora, n.c.a.; pulbere de piele

20.59.52

Pastă de modelaj; ceară dentară și alte preparate utilizate în stomatologie pe bază de ipsos sau ghips; preparate și încărcături pentru extinctoare; medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor; reactivi de diagnostic sau de laborator n.c.a.

20.59.53

Elemente chimice sub formă de discuri și compuși dopați în vederea utilizării lor în electronică

20.59.54

Cărbune activ

20.59.55

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și produse similare

20.59.56

Preparate decapante; flux de sudură sau de lipire; preparate numite «acceleratori de vulcanizare» plastifianți și stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice; preparate catalitice n.c.a.; alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, n.c.a.

20.59.57

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice

20.59.58

Biomotorină

20.59.59

Diverse alte produse chimice n.c.a.

20.59.6

Gelatine și derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

20.59.60

Gelatine și derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

20.59.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice n.c.a.

20.59.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice n.c.a.

20.6

Fibre sintetice sau artificiale

20.60

Fibre sintetice sau artificiale

20.60.1

Fibre sintetice

20.60.11

Fibre discontinue și câlți sintetici, necardați și nepieptănați

20.60.12

Fire din filamente de înaltă rezistență din poliamide sau poliester

20.60.13

Alte fire din filamente sintetice, simple

20.60.14

Monofilament sintetic; benzi și alte articole asemănătoare din materiale textile sintetice

20.60.2

Fibre artificiale

20.60.21

Fibre discontinue și câlți artificiali, necardați și nepieptănați

20.60.22

Fire din filament de înaltă rezistență din viscoză

20.60.23

Alte fire din filamente artificiale, simple

20.60.24

Monofilament artificial; benzi și alte articole asemănătoare din materiale textile artificiale

20.60.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau artificiale

20.60.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau artificiale

21

Produse farmaceutice și preparate farmaceutice de bază

21.1

Produse farmaceutice de bază

21.10

Produse farmaceutice de bază

21.10.1

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile și esterii acestora

21.10.10

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile și esterii acestora

21.10.2

Lizină, acid glutamic și sărurile acestora; săruri și hidroxizi cuaternari de amoniu; fosfoaminolipide; amide și săruri și derivați ai acestora

21.10.20

Lizină, acid glutamic și sărurile acestora; săruri și hidroxizi cuaternari de amoniu; fosfoaminolipide; amide și săruri și derivați ai acestora

21.10.3

Lactone n.c.a., compuși heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină și derivații acesteia; sulfonamide

21.10.31

Lactone n.c.a., compuși heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină și derivații acesteia;

21.10.32

Sulfonamide

21.10.4

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri și esteri ai zaharurilor și sărurile acestora, n.c.a.

21.10.40

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri și esteri ai zaharurilor și sărurile acestora, n.c.a.

21.10.5

Provitamine, vitamine și hormoni; glicozide și alcaloizi vegetali și derivații acestora; antibiotice

21.10.51

Provitamine, vitamine și derivați ai acestora

21.10.52

Hormoni și derivați ai acestora; alți steroizi, utilizați în principal ca hormoni

21.10.53

Glicozide, alcaloizi vegetali, sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acestora

21.10.54

Antibiotice

21.10.6

Glande și alte organe; extracte ale acestora și alte substanțe de origine umană sau animală n.c.a.

21.10.60

Glande și alte organe; extracte ale acestora și alte substanțe de origine umană sau animală n.c.a.

21.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor farmaceutice de bază

21.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor farmaceutice de bază

21.2

Preparate farmaceutice

21.20

Preparate farmaceutice

21.20.1

Medicamente

21.20.11

Medicamente, conținând peniciline sau alte antibiotice

21.20.12

Medicamente, conținând hormoni, dar nu antibiotice

21.20.13

Medicamente, conținând alcaloizi sau derivați ai acestora, dar nu hormoni sau antibiotice

21.20.2

Alte preparate farmaceutice

21.20.21

Antiseruri și vaccinuri

21.20.22

Preparate chimice contraceptive pe bază de hormoni sau spermicide

21.20.23

Reactivi de diagnosticare și alte preparate farmaceutice

21.20.24

Pansamente adezive, catgut și alte materiale similare; truse de prim ajutor

21.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

21.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

22

Produse din cauciuc și din materiale plastice

22.1

Produse din cauciuc

22.11

Anvelope pneumatice și tuburi din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

22.11.1

Anvelope și tuburi din cauciuc noi

22.11.11

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autoturisme

22.11.12

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru motociclete sau biciclete

22.11.13

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autobuze, camioane sau la aeronave

22.11.14

Anvelope agricole; alte anvelope pneumatice noi din cauciuc

22.11.15

Camere, anvelope solide sau anvelope elastice, benzi de rulare amovibile pentru pneuri și «flapsuri», din cauciuc

22.11.16

Benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor de cauciuc

22.11.2

Anvelope pneumatice reșapate, din cauciuc

22.11.20

Anvelope pneumatice reșapate, din cauciuc

22.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor și a tuburilor din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

22.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor și a tuburilor din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

22.19

Alte produse din cauciuc

22.19.1

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâșii

22.19.10

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâșii

22.19.2

Cauciuc nevulcanizat și articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir, cordon, plăci, foi, benzi, tije și profile

22.19.20

Cauciuc nevulcanizat și articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir, cordon, plăci, foi, benzi, tije și profile

22.19.3

Tuburi, țevi și furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.30

Tuburi, țevi și furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.4

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

22.19.40

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

22.19.5

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

22.19.50

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

22.19.6

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.60

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.7

Articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonită; articole din ebonită

22.19.71

Articole sanitare și farmaceutice (inclusiv tetine), din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

22.19.72

Articole de acoperire a podelelor și covorașe, din cauciuc vulcanizat, altul decât cauciuc spongios

22.19.73

Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; toate formele de ebonită și articolele produse din aceasta; produse pentru acoperirea podelelor și preșuri din cauciuc vulcanizat spongios

22.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din cauciuc

22.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din cauciuc

22.2

Produse din materiale plastice

22.21

Plăci, folii, tuburi și profile din materiale plastice

22.21.1

Monofilament > 1 mm, tije și profile, din materiale plastice

22.21.10

Monofilament > 1 mm, tije și profile, din materiale plastice

22.21.2

Tuburi, țevi și furtunuri și armături ale acestora, din materiale plastice

22.21.21

Mațe artificiale, din proteine întărite sau din materiale celulozice; tuburi, țevi și furtunuri, rigide, din plastic

22.21.29

Alte tuburi, țevi, furtunuri și armături, din materiale plastice

22.21.3

Plăci, foi, pelicule, folii și benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport și necombinate în mod similar cu alte materiale

22.21.30

Plăci, foi, pelicule, folii și benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport și necombinate în mod similar cu alte materiale

22.21.4

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din materiale plastice

22.21.41

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, spongioase

22.21.42

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, nespongioase

22.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație al plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din materiale plastice

22.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație al plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din materiale plastice

22.22

Articole de ambalare din materiale plastice

22.22.1

Articole de ambalare din materiale plastice

22.22.11

Saci și pungi (inclusiv conuri), din polimeri de etilenă

22.22.12

Saci și pungi (inclusiv conuri), din alte materiale plastice decât polimeri de etilenă

22.22.13

Cutii, casete, lăzi și alte articole similare din materiale plastice

22.22.14

Bidoane, sticle, flacoane și alte articole similare din materiale plastice

22.22.19

Alte articole de ambalare din materiale plastice

22.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare din materiale plastice

22.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare din materiale plastice

22.23

Articole din materiale plastice pentru construcții

22.23.1

Articole din materiale plastice pentru construcții linoleum și articole de acoperit podele, tari dar nu de plastic

22.23.11

Produse de acoperit podele, pereți sau tavane, din materiale plastice, în rulouri sau sub formă de plăci

22.23.12

Băi, lavoare, căzi de spălător și capace, rezervoare pentru WC și articole sanitare similare, din materiale plastice

22.23.13

Rezervoare, tancuri, cuve și containere asemănătoare, cu capacitate > 300 l, din materiale plastice

22.23.14

Uși, ferestre și rame și praguri pentru uși; obloane, storuri și articole asemănătoare și piese ale acestora, din materiale plastice

22.23.15

Linoleum și articole de acoperit podele, tari, dar nu din plastic, adică articole de acoperit podele rezistente cum ar fi vinilul, linoleumul etc.

22.23.19

Articole din materiale plastice pentru construcții n.c.a.

22.23.2

Construcții prefabricate din materiale plastice

22.23.20

Construcții prefabricate din materiale plastice

22.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din materiale plastice pentru construcții

22.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din materiale plastice pentru construcții

22.29

Alte produse din materiale plastice

22.29.1

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare (inclusiv mănuși), din materiale plastice

22.29.10

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare (inclusiv mănuși), din materiale plastice

22.29.2

Alte produse din materiale plastice n.c.a

22.29.21

Plăci, foi, pelicule, folii, benzi și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, în rulouri de o lățime ≤ 20 cm

22.29.22

Alte plăci, foi, pelicule, folii, benzi și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice

22.29.23

Articole pentru masă și bucătărie, alte articole gospodărești și de toaletă, din materiale plastice

22.29.24

Piese de schimb n.c.a. pentru lămpi și articole de iluminat, firme luminoase și alte articole asemănătoare, din materiale plastice

22.29.25

Articole de birou sau de uz școlar din materiale plastice

22.29.26

Accesorii pentru mobilier, canapele sau alte produse asemănătoare, din materiale plastice; statuete și alte produse ornamentale, din materiale plastice

22.29.29

Alte articole din materiale plastice

22.29.9

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din materiale plastice

22.29.91

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice

22.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din materiale plastice

23

Alte produse minerale nemetalice

23.1

Sticlă și produse din sticlă

23.11

Sticlă plană

23.11.1

Sticlă plană

23.11.11

Sticlă, turnată, laminată, trasă sau suflată, în foi, dar neprelucrată altfel

23.11.12

Sticlă flotată și sticlă șlefuită sau polizată pe una sau două fețe, în foi, dar neprelucrată altfel

23.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

23.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

23.12

Sticlă plană profilată și prelucrată

23.12.1

Sticlă plană profilată și prelucrată

23.12.11

Sticlă în foi, îndoită, cu marginile prelucrate, gravată, găurită, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată sau montată

23.12.12

Geamuri de securitate

23.12.13

Oglinzi din sticlă; sticlă izolantă cu straturi multiple

23.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate și prelucrate

23.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate și prelucrate

23.13

Sticlă cu goluri

23.13.1

Sticlă cu goluri

23.13.11

Sticle, borcane, flacoane și alte containere, din sticlă, cu excepția fiolelor; dopuri, capace și alte dispozitive de etanșare din sticlă

23.13.12

Pahare pentru băut, altele decât cele din ceramică

23.13.13

Articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie, pentru toaletă, la birou, decorațiuni interioare sau altele asemănătoare

23.13.14

Flacoane din sticlă pentru recipiente vidate sau pentru alte recipiente vidate

23.13.9

Servicii de finisare pentru sticlă cu goluri; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri

23.13.91

Servicii de finisare pentru pahare pentru băut și alte articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie

23.13.92

Servicii de finisare pentru containere din sticlă

23.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei cu goluri

23.14

Fibre de sticlă

23.14.1

Fibre de sticlă

23.14.11

Așchii, semitort, fire și fibre tăiate, din fibră de sticlă

23.14.12

«Voal», rețele, covorașe, saltele, plăci și alte articole din fibre de sticlă, cu excepția țesăturilor

23.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor de sticlă

23.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor de sticlă

23.19

Alte tipuri de sticlă prelucrată, inclusiv articole tehnice din sticlă

23.19.1

Alte tipuri de sticlă, semifinisată

23.19.11

Sticlă în masă, în sfere (cu excepția microsferelor), în bastoane sau tuburi, neprelucrată

23.19.12

Blocuri pentru pavaje, cărămizi, țigle și alte articole din sticlă presată sau turnată; sticlă asamblată în vitralii și altele asemănătoare; sticlă numită «multicelulară» sau «spumoasă» în blocuri, plăci sau în forme similare

23.19.2

Sticlă tehnică și de alte tipuri

23.19.21

Învelișuri din sticlă, deschise, și părți ale acestora, pentru lămpi electrice, pentru tuburi cu raze catodice și alte articole asemănătoare

23.19.22

Sticlă pentru ceasuri de masă sau perete, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari, neprelucrată optic; sfere goale și segmente ale acestora, pentru prelucrarea acestor tipuri de sticlă

23.19.23

Sticlărie de laborator, de igienă sau de farmacie; fiole din sticlă

23.19.24

Piese din sticlă pentru lustre și pentru ornamente de iluminat, anunțuri luminoase, firme luminoase și altele asemănătoare

23.19.25

Izolatori electrici din sticlă

23.19.26

Articole din sticlă n.c.a.

23.19.9

Servicii de finisare pentru alte tipuri de sticlă, inclusiv articole tehnice din sticlă; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de sticlă procesată, inclusiv articolele tehnice din sticlă

23.19.91

Servicii de finisare pentru alte tipuri de sticlă, inclusiv articole tehnice din sticlă

23.19.99

operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de sticlă procesată, inclusiv articolele tehnice din sticlă

23.2

Produse refractare

23.20

Produse refractare

23.20.1

Produse refractare

23.20.11

Cărămizi, blocuri, țigle și alte produse ceramice din amestecuri de pulberi fosile cu conținut de silice sau din pământ

23.20.12

Cărămizi, blocuri, țigle și alte produse asemănătoare din ceramică refractară pentru construcții, altele decât cele din amestecuri de pulberi fosile cu conținut de silice sau din pământ

23.20.13

Cimenturi refractare, mortaruri, betoane și compoziții similare n.c.a.

23.20.14

Produse refractare nearse și alte bunuri din ceramică refractară

23.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor refractare

23.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor refractare

23.3

Materiale de construcții din argilă

23.31

Plăci și dale ceramice

23.31.1

Plăci și dale ceramice

23.31.10

Plăci și dale ceramice

23.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor și dalelor ceramice

23.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor și dalelor ceramice

23.32

Cărămizi, dale și materiale de construcții din argilă coaptă

23.32.1

Cărămizi, dale și materiale de construcții din argilă coaptă

23.32.11

Cărămizi pentru construcții din ceramică nerefractară, blocuri pentru pardoseli, dale de sprijin sau de umplutură și altele asemănătoare

23.32.12

Olane pentru acoperișuri, coșuri de fum, plăci apărătoare pentru coșuri de fum, pentru căptușirea coșurilor de fum, ornamente arhitecturale și alte obiecte din ceramică pentru construcții

23.32.13

Țevi, conducte, jgheaburi și armături pentru țevi din ceramică

23.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărămizilor, dalelor și materialelor de construcții din argilă coaptă

23.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărămizilor, dalelor și materialelor de construcții din argilă coaptă

23.4

Alte produse din porțelan și din ceramică

23.41

Articole de gospodărie și ornamentale din ceramică

23.41.1

Articole de gospodărie și ornamentale din ceramică

23.41.11

Veselă, articole de bucătărie, alte articole gospodărești și pentru toaletă, din porțelan

23.41.12

Veselă, articole pentru bucătărie, alte articole gospodărești și pentru toaletă, altele decât cele din porțelan

23.41.13

Statuete și alte articole ornamentale din ceramică

23.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor gospodărești și ornamentale din ceramică

23.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor gospodărești și ornamentale din ceramică

23.42

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.1

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.10

Articole fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor fixe din ceramică pentru uz sanitar

23.43

Izolatori și armături izolatoare din ceramică

23.43.1

Izolatori electrici din ceramică; armături izolatoare din ceramică pentru mașini și echipamente electrice

23.43.10

Izolatori electrici din ceramică; armături izolatoare din ceramică pentru mașini și echipamente electrice

23.43.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a izolatorilor și armăturilor izolatoare din ceramică

23.43.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a izolatorilor și armăturilor izolatoare din ceramică

23.44

Alte produse ceramice de uz tehnic

23.44.1

Alte produse ceramice de uz tehnic

23.44.11

Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, din porțelan

23.44.12

Articole ceramice de laborator, de uz chimic sau tehnic, altele decât cele din porțelan

23.44.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse ceramice de uz tehnic

23.44.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse ceramice de uz tehnic

23.49

Alte produse ceramice

23.49.1

Alte produse ceramice

23.49.11

Articole din ceramică pentru agricultură și pentru transportul sau ambalarea mărfurilor

23.49.12

Alte articole din ceramică nefolosite în construcții n.c.a.

23.49.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din ceramică

23.49.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din ceramică

23.5

Ciment, var și ipsos

23.51

Ciment

23.51.1

Ciment

23.51.11

Ciment nepulverizat, denumit «clinker»

23.51.12

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură și alte cimenturi hidraulice asemănătoare

23.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cimentului

23.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cimentului

23.52

Var și ipsos

23.52.1

Var nestins, var stins și var hidraulic

23.52.10

Var nestins, var stins și var hidraulic

23.52.2

Ipsos

23.52.20

Ipsos

23.52.3

Dolomită calcinată sau aglomerată

23.52.30

Dolomită calcinată sau aglomerată

23.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a varului și a ipsosului

23.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a varului și a ipsosului

23.6

Articole din beton, ipsos și ciment

23.61

Produse din beton pentru construcții

23.61.1

Articole din beton pentru construcții

23.61.11

Țigle, plăci pentru pavaj, cărămizi și articole asemănătoare, din ciment, beton sau piatră artificială

23.61.12

Componente structurale prefabricate pentru construcții sau inginerie civilă, din ciment, beton sau din piatră artificială

23.61.2

Construcții prefabricate din ciment

23.61.20

Construcții prefabricate din ciment

23.61.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din beton pentru construcții

23.61.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din beton pentru construcții

23.62

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.1

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.10

Produse din ipsos pentru construcții

23.62.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din ipsos pentru construcții

23.62.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din ipsos pentru construcții

23.63

Beton gata de utilizare

23.63.1

Beton gata de utilizare

23.63.10

Beton gata de utilizare

23.63.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a betonului gata de utilizare

23.63.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a betonului gata de utilizare

23.64

Mortaruri

23.64.1

Mortaruri

23.64.10

Mortaruri

23.64.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mortarurilor

23.64.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a mortarurilor

23.65

Ciment fibros

23.65.1

Articole din ciment fibros

23.65.11

Plăci, blocuri și articole asemănătoare din fibră vegetală, paie sau deșeuri de lemn, aglomerate cu lianți minerali

23.65.12

Articole din azbociment, celulozociment și altele asemănătoare

23.65.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din ciment fibros

23.65.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din ciment fibros

23.69

Alte articole din beton, ipsos și ciment

23.69.1

Alte articole din beton, ipsos și ciment

23.69.11

Alte articole din ipsos sau compuși pe bază de ipsos n.c.a.

23.69.19

Articole din ciment, beton sau piatră artificială n.c.a.

23.69.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din beton, ipsos sau ciment

23.69.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din beton, ipsos sau ciment

23.7

Piatră tăiată, fasonată și finisată

23.70

Piatră tăiată, fasonată și finisată

23.70.1

Piatră tăiată, fasonată și finisată

23.70.11

Marmură, travertin, alabastru, prelucrată, și articole din acestea (cu excepția pavelelor, bordurilor pentru trotuar, dalelor pentru pavaj, cărămizilor, cuburilor și a altor articole similare; granule, așchii și praf de marmură, travertin, alabastru, colorate artificial

23.70.12

Alte tipuri de piatră pentru ornamente și construcții, prelucrată, și articole din acestea; alte tipuri de granule și praf de piatră naturală, colorate artificial; articole din ardezie aglomerată (ardezină)

23.70.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pietrei tăiate, fasonate și finisate

23.70.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pietrei tăiate, fasonate și finisate

23.9

Alte produse minerale nemetalice

23.91

Produse abrazive

23.91.1

Produse abrazive

23.91.11

Pietre de moară, pietre abrazive și articole similare, fără batiuri, pentru prelucrarea pietrelor, și componente ale acestora, din piatră naturală, din abrazivi naturali sau artificiali aglomerați sau din ceramică

23.91.12

Pulberi sau granule abrazive, pe suporturi textile, din hârtie sau carton

23.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor abrazive

23.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor abrazive

23.99

Alte produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.1

Alte produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.11

Azbest prelucrat în fibre; amestecuri pe bază de azbest și de carbonat de magneziu; articole din azbest sau din astfel de amestecuri; materiale de fricțiune pentru frâne, ambreiaje și altele asemănătoare, nemontate

23.99.12

Articole din asfalt sau materiale asemănătoare

23.99.13

Amestecuri bituminoase bazate pe materiale de piatră naturală sau artificială cu liant de bitum, asfalt natural sau substanțe asemănătoare

23.99.14

Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau alte tipuri de cărbune sub formă de semifabricate

23.99.15

Corindon artificial

23.99.19

Produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse minerale nemetalice n.c.a.

23.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse minerale nemetalice n.c.a.

24

Metale de bază

24.1

Fier și oțel de bază și feroaliaje

24.10

Fier și oțel de bază și feroaliaje

24.10.1

Produse primare din fier sau oțel

24.10.11

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare

24.10.12

Feroaliaje

24.10.13

Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și a altor produse feroase spongioase, în lingouri, granule sau alte forme similare; fierul având o puritate minimă de 99,94 % în greutate în lingouri, granule sau alte forme similare

24.10.14

Granule și pudre, de fontă de turnătorie, fontă silicioasă-oglindă sau oțel

24.10.2

Oțel brut

24.10.21

Oțeluri nealiate în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din oțeluri nealiate

24.10.22

Oțeluri inoxidabile în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din oțeluri inoxidabile

24.10.23

Alte oțeluri aliate în lingouri și alte forme primare și produse semifinisate din alte oțeluri aliate

24.10.3

Produse laminate plate din oțel, prelucrate exclusiv prin laminare la cald

24.10.31

Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.32

Produse laminate plate din oțel nealiat, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm

24.10.33

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.34

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm

24.10.35

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.36

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime < 600 mm (cu excepția produselor din oțel siliciu produse în turnătoriile electrice, denumite «magnetice»)

24.10.4

Produse laminate plate din oțel, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.41

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.42

Produse laminate plate din oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.43

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin laminare la rece, de o lățime ≥ 600 mm

24.10.5

Produse plate din oțel laminate, placate sau acoperite, și produse plate laminate din oțeluri rapide și din oțeluri «magnetice»

24.10.51

Produse laminate plate din oțeluri nealiate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

24.10.52

Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu o lățime ≥ 600 mm, placate sau acoperite

24.10.53

Produse laminate plate din oțeluri denumite «magnetice», cu o lățime ≥ 600 mm

24.10.54

Produse laminate plate din oțeluri denumite «magnetice», cu o lățime < 600 mm

24.10.55

Produse laminate plate din oțeluri rapide, cu o lățime < 600 mm

24.10.6

Bare și tije din oțel procesate la cald

24.10.61

Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri nealiate

24.10.62

Alte bare și tije de oțel, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare

24.10.63

Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile

24.10.64

Alte bare și tije de oțel inoxidabil, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare

24.10.65

Bare și tije, laminate la cald, rulate în spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate

24.10.66

Alte bare și tije din alte oțeluri aliate, prelucrate exclusiv prin forjare, laminare la cald, trefilare la cald sau extrudare, inclusiv barele și tijele torsionate după laminare

24.10.67

Bare și profile tubulare, pentru foraj

24.10.7

Profilate deschise de oțel prelucrate la cald, palplanșe din oțel și materiale de construcție pentru liniile de cale ferată, din oțel

24.10.71

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din oțeluri nealiate

24.10.72

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din oțeluri inoxidabile

24.10.73

Profilate deschise, prelucrate exclusiv prin laminare la cald, trefilate la cald sau extrudate, din alte oțeluri aliate

24.10.74

Palplanșe din oțel și profilate deschise din oțel sudate

24.10.75

Materiale de construcție pentru liniile de cale ferată, din oțel

24.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fierului și oțelului de bază și a feroaliajelor

24.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fierului și oțelului de bază și a feroaliajelor

24.2

Tuburi, țevi, profile cave și armăturile aferente, din oțel

24.20

Tuburi, țevi, profile cave și armăturile aferente, din oțel

24.20.1

Tuburi, țevi și profile cave, fără sudură sau lipire, din oțel

24.20.11

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură sau lipire, din oțel

24.20.12

Coloane de tubaj, tubaje și țevi de foraj de tipul utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale, fără sudură sau lipire, din oțel

24.20.13

Alte tuburi și țevi cu secțiune circulară, din oțel

24.20.14

Tuburi și țevi, cu altă secțiune decât cea circulară, și profile cave, din oțel

24.20.2

Tuburi și țevi sudate, din oțel, cu secțiune circulară, cu un diametru extern > 406,4 mm

24.20.21

Tuburi și țevi, sudate, cu un diametru extern > 406,4 mm, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze

24.20.22

Coloane de tubaj și tubaje de oțel, sudate, cu un diametru extern > 406,4 mm, de tipul utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale

24.20.23

Alte tuburi și țevi, din oțel, cu secțiune circulară, sudate, cu un diametru extern > 406,4 mm

24.20.24

Alte tuburi și țevi de oțel, cu secțiune circulară, sudate, nituite sau închise în mod similar, cu un diametru extern > 406,4 mm

24.20.3

Tuburi și țevi, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, sudate, din oțel

24.20.31

Tuburi și țevi, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze

24.20.32

Coloane de tubaj și tubaje de oțel, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm, de tipul utilizat la forare pentru extracția de petrol sau gaze naturale

24.20.33

Alte tuburi și țevi, din oțel, cu secțiune circulară, sudate, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm

24.20.34

Tuburi și țevi sudate, din oțel, cu altă secțiune decât cea circulară, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm

24.20.35

Alte tuburi și țevi din oțel, sudate, nituite sau închise în mod similar, cu un diametru extern ≤ 406,4 mm

24.20.4

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel, dar nu turnat

24.20.40

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel, dar nu turnat

24.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tuburilor, țevilor, profilelor cave și armăturilor aferente, din oțel

24.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tuburilor, țevilor, profilelor cave și armăturilor aferente, din oțel

24.3

Alte produse rezultate din prima prelucrare a oțelurilor

24.31

Țevi trase la rece

24.31.1

Bare trase la rece și profile pline din oțel nealiat

24.31.10

Bare trase la rece și profile pline din oțel nealiat

24.31.2

Bare trefilate la rece și profile pline din oțel aliat, dar nu din oțel inoxidabil

24.31.20

Bare trefilate la rece și profile pline din oțel aliat, dar nu din oțel inoxidabil

24.31.3

Bare trase la rece și profile pline din oțel inoxidabil

24.31.30

Bare trase la rece și profile pline din oțel inoxidabil

24.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a barelor trase la rece

24.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a barelor trase la rece

24.32

Benzi înguste laminate la rece

24.32.1

Produse plate din oțel laminate la rece, fără acoperire, cu o lățime < 600 mm

24.32.10

Produse plate din oțel laminate la rece, fără acoperire, cu o lățime < 600 mm

24.32.2

Produse plate din oțel laminate la rece, protejate, placate sau acoperite, cu o lățime < 600 mm

24.32.20

Produse plate din oțel laminate la rece, protejate, placate sau acoperite, cu o lățime < 600 mm

24.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a benzilor înguste laminate la rece

24.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a benzilor înguste laminate la rece

24.33

Produse obținute la rece sau pliate

24.33.1

Profile deschise obținute la rece sau pliate

24.33.11

Profile deschise obținute la rece sau pliate, din oțeluri nealiate

24.33.12

Profile deschise obținute la rece sau pliate, din oțeluri inoxidabile

24.33.2

Table striate din oțeluri nealiate

24.33.20

Table striate din oțeluri nealiate

24.33.3

Panouri duble din foaie de oțel acoperită

24.33.30

Panouri duble din foaie de oțel acoperită

24.33.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor obținute la rece sau pliate

24.33.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor obținute la rece sau pliate

24.34

Fire trase la rece

24.34.1

Fire trase la rece

24.34.11

Fire trase la rece din oțeluri nealiate

24.34.12

Fire trase la rece din oțeluri inoxidabile

24.34.13

Fire trase la rece din alte oțeluri aliate

24.34.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor trase la rece

24.34.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor trase la rece

24.4

Metale prețioase și alte metale neferoase de bază

24.41

Metale prețioase

24.41.1

Argint, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.10

Argint, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.2

Aur, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.20

Aur, neprelucrat sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.3

Platină, neprelucrată sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.30

Platină, neprelucrată sau în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

24.41.4

Metale comune sau argint, placate cu aur, doar semiprelucrate

24.41.40

Metale comune sau argint, placate cu aur, doar semiprelucrate

24.41.5

Metale comune placate cu argint și metale comune, argint sau aur placate cu platină, doar semiprelucrate

24.41.50

Metale comune placate cu argint și metale comune, argint sau aur placate cu platină, doar semiprelucrate

24.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a metalelor prețioase

24.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a metalelor prețioase

24.42

Aluminiu

24.42.1

Aluminiu, neprelucrat; oxid de aluminiu

24.42.11

Aluminiu, neprelucrat

24.42.12

Oxid de aluminiu, exclusiv corindonul artificial

24.42.2

Produse semifinite din aluminiu sau aliaje de aluminiu

24.42.21

Pulberi și fulgi (paiete) de aluminiu

24.42.22

Bare, tije și profile din aluminiu

24.42.23

Fire din aluminiu

24.42.24

Plăci, foi și benzi din aluminiu, cu grosimi > 0,2 mm

24.42.25

Folie din aluminiu, cu o grosime ≤ 0,2 mm

24.42.26

Tuburi, țevi și armături pentru tuburi sau țevi, din aluminiu

24.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aluminiului

24.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a aluminiului

24.43

Plumb, zinc și staniu

24.43.1

Plumb, zinc și staniu, neprelucrate

24.43.11

Plumb, neprelucrat

24.43.12

Zinc, neprelucrat

24.43.13

Staniu, neprelucrat

24.43.2

Produse semifinisate din plumb, zinc și staniu sau din aliajele acestora

24.43.21

Plăci, foi, benzi și folie din plumb; pulbere și fulgi din plumb

24.43.22

Praf, pulberi și fulgi din zinc

24.43.23

Bare, tije, profile și sârmă din zinc; plăci, foi, benzi și folii din zinc

24.43.24

Bare, tije, profile și sârmă din staniu

24.43.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plumbului, zincului și staniului

24.43.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plumbului, zincului și staniului

24.44

Cupru

24.44.1

Cupru, neprelucrat; mate de cupru; cupru de cimentare

24.44.11

Mate de cupru; cupru de cimentare

24.44.12

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

24.44.13

Cupru rafinat și aliaje de cupru, neprelucrate; aliaje de bază din cupru

24.44.2

Produse semifinisate din cupru sau aliaje de cupru

24.44.21

Pulberi și fulgi de cupru

24.44.22

Bare, tije și profile din cupru

24.44.23

Fire din cupru

24.44.24

Plăci, foi și benzi din cupru, cu grosimi > 0,15 mm

24.44.25

Folie din cupru, cu o grosime ≤ 0,15 mm

24.44.26

Tuburi, țevi și armături pentru tuburi și țevi, din cupru

24.44.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuprului

24.44.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cuprului

24.45

Alte metale neferoase

24.45.1

Nichel, neprelucrat; produse intermediare rezultate din metalurgia nichelului

24.45.11

Nichel, sub formă brută

24.45.12

Mate de nichel, produși sinterizați din oxid de nichel și alte produse intermediare rezultate din metalurgia nichelului

24.45.2

Produse semifinite din nichel și aliaje de nichel

24.45.21

Pulberi și fulgi de nichel

24.45.22

Bare, tije, profile și fire din nichel

24.45.23

Plăci, foi, benzi și folii din nichel

24.45.24

Tuburi, țevi și armături pentru tuburi și țevi, din nichel

24.45.3

Alte metale neferoase și articole din acestea; materiale metalo-ceramice; cenușă și reziduuri conținând metale sau compuși metalici

24.45.30

Alte metale neferoase și articole din acestea; cenușă și reziduuri conținând metale sau compuși metalici

24.45.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor metale neferoase

24.45.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor metale neferoase

24.46

Combustibil nuclear procesat

24.46.1

Uraniu natural și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metalo-ceramice), produse și amestecuri ceramice care conțin uraniu natural sau compuși de uraniu natural

24.46.10

Uraniu natural și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metalo-ceramice), produse și amestecuri ceramice care conțin uraniu natural sau compuși de uraniu natural

24.46.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a combustibilului nuclear procesat

24.46.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a combustibilului nuclear procesat

24.5

Servicii de turnătorie pentru metale

24.51

Servicii de turnătorie pentru fier

24.51.1

Servicii de turnătorie pentru fontă

24.51.11

Servicii de turnătorie pentru fontă maleabilă

24.51.12

Servicii de turnătorie pentru fontă cu grafit sferoidal

24.51.13

Servicii de turnătorie pentru fontă cenușie

24.51.2

Tuburi, țevi și profile cave din fontă

24.51.20

Tuburi, țevi și profile cave din fontă

24.51.3

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din fontă

24.51.30

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din fontă

24.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de turnare a fierului

24.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de turnare a fierului

24.52

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.1

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.10

Servicii de turnătorie pentru oțel

24.52.2

Tuburi și țevi din oțel turnat prin centrifugare

24.52.20

Tuburi și țevi din oțel turnat prin centrifugare

24.52.3

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel turnat

24.52.30

Fitinguri pentru tuburi sau țevi, din oțel turnat

24.53

Servicii de turnătorie pentru metale ușoare

24.53.1

Servicii de turnătorie pentru metale ușoare

24.53.10

Servicii de turnătorie pentru metale ușoare

24.54

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

24.54.1

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

24.54.10

Servicii de turnătorie pentru metale neferoase

25

Produse ale prelucrării metalelor, cu excepția mașinilor și echipamentelor

25.1

Produse metalice pentru construcții

25.11

Structuri metalice și elemente de construcții

25.11.1

Clădiri prefabricate din metal

25.11.10

Clădiri prefabricate din metal

25.11.2

Produse structurale din metal pentru construcții și părți ale acestora

25.11.21

Poduri și secțiuni de poduri din fier sau oțel

25.11.22

Turnuri și piloni din fier sau oțel

25.11.23

Alte structuri și elemente de construcții, plăci, tije, bare cornier, cofraje și alte articole asemănătoare din fier, oțel sau aluminiu

25.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a structurilor metalice și a elementelor de construcții

25.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a structurilor metalice și a elementelor de construcții

25.12

Uși și ferestre metalice

25.12.1

Uși, ferestre, ramele acestora și pragurile de ușă, din metal

25.12.10

Uși, ferestre, ramele acestora și pragurile de ușă, din metal

25.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ușilor și ferestrelor metalice

25.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ușilor și ferestrelor metalice

25.2

Cisterne, rezervoare și containere din metal

25.21

Radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

25.21.1

Radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

25.21.11

Radiatoare pentru încălzire centrală, neîncălzite electric, din fier sau oțel

25.21.12

Cazane pentru încălzire centrală, pentru producerea de apă fierbinte sau de abur la joasă presiune

25.21.13

Componente pentru cazane pentru încălzire centrală

25.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a radiatoarelor și cazanelor pentru încălzire centrală

25.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a radiatoarelor și cazanelor pentru încălzire centrală

25.29

Alte cisterne, rezervoare și containere din metal

25.29.1

Alte cisterne, rezervoare și containere din metal

25.29.11

Rezervoare, cisterne, cuve și alte containere similare (altele decât cele pentru gaz comprimat sau lichefiat), din fier, oțel sau aluminiu, cu o capacitate > 300 de litri, fără echipamente mecanice sau termice

25.29.12

Recipiente din metal pentru gaze comprimate sau lichefiate

25.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cisternelor, rezervoarelor și containerelor din metal

25.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cisternelor, rezervoarelor și containerelor din metal

25.3

Generatoare de abur, cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzirea centrală

25.30

Generatoare de abur, cu excepția cazanelor de apă caldă pentru încălzirea centrală

25.30.1

Generatoare de aburi și piese ale acestora

25.30.11

Cazane generatoare de abur sau alte tipuri de vapori; cazane de apă supraîncălzită

25.30.12

Instalații auxiliare pentru cazane; condensatoare pentru mașini cu abur

25.30.13

Piese pentru generatoarele de abur

25.30.2

Reactoare nucleare și părți ale acestora

25.30.21

Reactoare nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi

25.30.22

Părți ale reactoarelor nucleare, cu excepția separatorilor de izotopi

25.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a generatoarelor de abur, cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală

25.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a generatoarelor de abur, cu excepția cazanelor pentru încălzirea centrală

25.4

Arme și muniții

25.40

Arme și muniții

25.40.1

Arme și muniții și părți alte acestora

25.40.11

Arme militare, altele decât revolvere, pistoale și alte arme asemănătoare

25.40.12

Revolvere, pistoale, arme de foc nemilitare și dispozitive similare

25.40.13

Bombe, proiectile și muniții de război similare; cartușe, alte muniții și proiectile și părți ale acestora

25.40.14

Părți de arme militare și alte arme

25.40.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a armelor și munițiilor

25.40.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a armelor și munițiilor

25.5

Servicii de forjare, presare, matrițare și profilare prin laminare a metalelor; metalurgia pulberilor

25.50

Servicii de forjare, presare, matrițare și profilare prin laminare a metalelor; metalurgia pulberilor

25.50.1

Servicii de forjare, presare, matrițare și profilare prin laminare a metalelor

25.50.11

Servicii de forjare a metalelor

25.50.12

Servicii de matrițare a metalelor

25.50.13

Alte servicii de profilare prin laminare a metalelor

25.50.2

Metalurgia pulberilor

25.50.20

Metalurgia pulberilor

25.6

Servicii de tratare și acoperire a metalelor; prelucrare

25.61

Servicii de tratare și acoperire a metalelor;

25.61.1

Servicii de acoperire a metalelor

25.61.11

Servicii de acoperire metalică a metalelor

25.61.12

Servicii de acoperire nemetalică a metalelor

25.61.2

Alte servicii de tratare a metalelor

25.61.21

Servicii de tratare la cald a metalelor, altele decât acoperirea metalică a metalelor

25.61.22

Alte servicii de tratare a suprafețelor metalelor

25.62

Servicii de prelucrare

25.62.1

Servicii de strunjire a pieselor metalice

25.62.10

Servicii de strunjire a pieselor metalice

25.62.2

Alte servicii de prelucrare

25.62.20

Alte servicii de prelucrare

25.7

Tacâmuri, unelte și articole de feronerie

25.71

Tacâmuri

25.71.1

Tacâmuri

25.71.11

Cuțite (cu excepția celor pentru utilaje), foarfece și lame pentru acestea

25.71.12

Brice și lame de ras, inclusiv lame neascuțite în benzi

25.71.13

Alte tacâmuri; seturi și instrumente pentru manichiură și pedichiură

25.71.14

Linguri, furculițe, polonice, linguri de spumuit, palete de tort, cuțite pentru pește, cuțite pentru unt, clești de zahăr și alte articole similare pentru bucătărie sau pentru servit la masă

25.71.15

Săbii, spade, baionete, lănci și alte arme similare și părți din acestea

25.71.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tacâmurilor

25.71.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tacâmurilor

25.72

Broaște și balamale

25.72.1

Broaște și balamale

25.72.11

Lacăte, broaște utilizate pentru autovehicule și broaște utilizate pentru mobilier, din metale comune

25.72.12

Alte tipuri de broaște, din metale comune

25.72.13

Încheietoare și monturi-încheietoare prevăzute cu încuietori; părți

25.72.14

Balamale, dispozitive de montare, accesorii și articole similare, pentru autovehicule, uși, ferestre, mobilier și altele asemenea, din metale comune

25.72.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a broaștelor și balamalelor

25.72.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a broaștelor și balamalelor

25.73

Unelte

25.73.1

Unelte manuale de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură și silvicultură

25.73.10

Unelte manuale de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură și silvicultură

25.73.2

Fierăstraie manuale; lame pentru fierăstraie de orice tip

25.73.20

Fierăstraie manuale; lame pentru fierăstraie de orice tip

25.73.3

Alte unelte manuale

25.73.30

Alte unelte manuale

25.73.4

Unelte interschimbabile pentru unelte manuale, acționate electric sau nu, sau pentru mașini-unelte

25.73.40

Unelte interschimbabile pentru unelte manuale, acționate electric sau nu, sau pentru mașini-unelte

25.73.5

Forme; rame pentru forme de turnătorie; baze de formare; modele de formare

25.73.50

Forme; rame pentru forme de turnătorie; baze de formare; modele de formare

25.73.6

Alte unelte

25.73.60

Alte unelte

25.73.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uneltelor

25.73.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uneltelor

25.9

Alte produse metalice prefabricate

25.91

Canistre din oțel și alte containere asemănătoare

25.91.1

Canistre din oțel și alte containere asemănătoare

25.91.11

Cisterne, butoaie, canistre, bidoane, cutii și containere asemănătoare, pentru orice material (cu excepția gazelor), din fier sau oțel, cu capacitate ≥ 50 l, dar ≤ 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice

25.91.12

Cisterne, butoaie, canistre, bidoane, cutii și containere asemănătoare, pentru orice material (cu excepția gazelor), din fier sau oțel, cu capacitate < 50 l, fără dispozitive mecanice sau termice

25.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a canistrelor din oțel și a recipientelor similare

25.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a canistrelor din oțel și a recipientelor similare

25.92

Ambalarea metalelor ușoare

25.92.1

Ambalarea metalelor ușoare

25.92.11

Bidoane din fier sau oțel, care se închid prin sudare sau prin sertizare, cu o capacitate < 50 l

25.92.12

Butoaie din aluminiu, butoaie, canistre și containere similare, pentru orice material (cu excepția gazelor), de o capacitate ≤ 300 l

25.92.13

Dopuri cu coroană și bușoane, capace și capsule, din metale comune

25.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambalării metalelor ușoare

25.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ambalării metalelor ușoare

25.93

Articole din sârmă, lanțuri și arcuri

25.93.1

Articole din sârmă, lanțuri și arcuri

25.93.11

Toroane, cabluri, benzi împletite, odgoane și articole similare, din fier sau oțel, neizolate electric

25.93.12

Sârmă ghimpată, din fier sau oțel; toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din cupru sau aluminiu, neizolate electric

25.93.13

Pânze metalice, grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier, oțel sau cupru; metal expandat, din fier, oțel sau cupru

25.93.14

Cuie, ținte, pioneze, capse și articole asemănătoare

25.93.15

Sârmă, tije, tuburi, plăci, electrozi, acoperite sau umplute cu decapanți sau cu fondanți

25.93.16

Arcuri și foi de tablă pentru arcuri, din fier sau oțel; arcuri din cupru

25.93.17

Lanțuri (cu excepția lanțurilor cu zale articulate) și părți ale acestora

25.93.18

ACE de cusut, ace de tricotat, andrele, croșete, ace de brodat și articole similare pentru folosire manuală, din fier sau din oțel; ace de siguranță și alte ace din fier sau din oțel, nedenumite și care nu sunt menționate în altă parte

25.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din sârmă, lanțurilor și arcurilor

25.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din sârmă, lanțurilor și arcurilor

25.94

Cleme, produse pentru mașini de filetat

25.94.1

Cleme, produse pentru mașini de filetat

25.94.11

Cleme filetate, din fier sau oțel, n.c.a.

25.94.12

Cleme nefiletate, din fier sau oțel, n.c.a.

25.94.13

Cleme nefiletate și filetate, din cupru

25.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a clemelor și produselor pentru mașini de filetat

25.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a clemelor și produselor pentru mașini de filetat

25.99

Alte produse metalice prelucrate n.c.a.

25.99.1

Articole metalice pentru baie și bucătărie

25.99.11

Chiuvete, lavoare, căzi de baie și articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice și părți ale acestora, din fier, oțel, cupru sau aluminiu

25.99.12

Articole pentru masă, pentru bucătărie sau articole gospodărești și părți ale acestora, din fier, oțel, cupru sau aluminiu

25.99.2

Alte articole din metale comune

25.99.21

Case de bani, uși blindate și compartimente pentru camere blindate, cufere și casete de siguranță și articole similare, din metale comune

25.99.22

Cutii de clasat, suporturi pentru hârtii, penare, portștampile și materiale și furnituri similare pentru birou, din metale comune, altele decât mobilierul de birou

25.99.23

Mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare, cleme și agrafe pentru hârtii, și obiecte similare de birou și capse în benzi din metale comune

25.99.24

Statuete și alte ornamente și rame pentru fotografii, picturi sau alte rame similare și oglinzi, din metale comune

25.99.25

Încheietori, monturi-încheietori, catarame, catarame-încheietori, agrafe, copci, capse și articole similare, din metale comune, pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte, pentru prelate, pentru marochinărie sau pentru orice confecții sau echipamente; nituri tubulare sau cu tija bifurcată, din metale comune; mărgele și paiete din metale comune

25.99.26

Elice pentru nave și paletele acestora

25.99.29

Alte articole din metale comune n.c.a.

25.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse metalice industriale n.c.a.

25.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse metalice industriale n.c.a.

26

Produse informatice, electronice și optice

26.1

Componente electronice și planșe

26.11

Componente electronice

26.11.1

Lămpi, tuburi și valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod, inclusiv tuburi catodice

26.11.11

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune; tuburi pentru camere de televiziune; alte tuburi catodice

26.11.12

Magnetroane, clistroane, tuburi cu microunde și alte tuburi cu supape electronice

26.11.2

Diode și tranzistoare

26.11.21

Diode; tranzistoare; tiristoare, diace și triace

26.11.22

Dispozitive semiconductoare; diode luminiscente; cristale piezoelectrice montate; părți ale acestora

26.11.3

Circuite electronice integrate

26.11.30

Circuite electronice integrate

26.11.4

Părți de valve și tuburi electronice și alte componente electronice n.c.a.

26.11.40

Părți de valve și tuburi electronice și alte componente electronice n.c.a.

26.11.5

Circuite imprimate care conțin doar elemente conductoare și de contact

26.11.50

Circuite imprimate care conțin doar elemente conductoare și de contact

26.11.9

Servicii legate de fabricația circuitelor electronice integrate; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice

26.11.91

Servicii legate de producerea circuitelor electronice integrate

26.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a componentelor electronice

26.12

Plăci electronice

26.12.1

Circuite imprimate ameliorate prin inductanță

26.12.10

Circuite imprimate ameliorate prin inductanță

26.12.2

Cartele audio, video și de rețea și alte cartele similare pentru mașinile automate de prelucrare a datelor

26.12.20

Cartele audio, video și de rețea și alte cartele similare pentru mașinile automate de prelucrare a datelor

26.12.3

Cartele inteligente

26.12.30

Cartele inteligente

26.12.9

Servicii legate de imprimarea circuitelor; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice

26.12.91

Servicii legate de imprimarea circuitelor și de micro-asamblarea circuitelor imprimate

26.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor electronice

26.2

Calculatoare și echipamente periferice

26.20

Calculatoare și echipamente periferice

26.20.1

Aparatură de calcul și părți și accesorii ale acesteia

26.20.11

Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate ≤ 10 kg, cum ar fi calculatoarele portabile; PDA-uri (asistenți personali digitali) și calculatoare similare

26.20.12

Terminale de plăți electronice, ATM-uri și mașini similare care pot fi conectate la o mașină sau rețea de procesare a datelor

26.20.13

Mașini automate de prelucrare a datelor, având în același corp cel puțin o unitate centrală de prelucrare și o unitate de intrare și una de ieșire, combinate sau nu