EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0008(01)

2014/303/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 februarie 2014 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8)

JO L 159, 28.5.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/303/oj

28.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/54


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 februarie 2014

privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale

(BCE/2014/8)

(2014/303/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 132 alineatul (1) a doua liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 271 litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 35.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene coroborate cu considerentul 9 al Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului (1), Consiliul guvernatorilor este mandatat să evalueze respectarea de către băncile centrale naționale (BCN) a obligațiilor ce le revin în temeiul tratatelor. În acest sens, Consiliul guvernatorilor monitorizează respectarea de către BCN a interdicției de finanțare monetară astfel cum este prevăzută la articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prezenta decizie are drept scop clarificarea criteriilor pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le va aplica în ceea ce privește remunerarea depozitelor deținute de administrațiile publice și autoritățile publice la băncile centrale corespunzătoare acestora în legătură cu interdicția de finanțare monetară prevăzută de tratat, în sensul rolului de monitorizare al Consiliului guvernatorilor menționat anterior.

(2)

Pentru a monitoriza respectarea interdicției de finanțare monetară prevăzute la articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE va ține seama de remunerarea depozitelor administrațiilor publice, care nu ar trebui să fie mai mare decât remunerarea bazată pe ratele dobânzilor pieței monetare relevante. Prezenta decizie precizează ratele dobânzilor pieței care vor avea rolul de limite superioare pentru remunerarea depozitelor administrațiilor publice și care vor fi avute în vedere pentru monitorizarea respectării tratatului începând cu 1 decembrie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„administrație publică” înseamnă toate entitățile publice menționate la articolul 123 din tratat, astfel cum este acesta interpretat în baza Regulamentului (CE) nr. 3603/93, cu excepția instituțiilor publice de credit care, în contextul furnizării de lichidități de către BCN, beneficiază din partea BCN și BCE de același tratament ca și instituțiile private de credit;

(b)

„depozite ale administrațiilor publice” înseamnă depozitele overnight și la termen acceptate de BCN de la orice administrație publică;

(c)

„rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate” înseamnă: (i) cu privire la depozitele overnight în euro, rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA); și (ii) cu privire la depozitele overnight într-o monedă diferită, o rată comparabilă;

(d)

„rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate” înseamnă: (i) cu privire la depozitele la termen în euro, rata dobânzii la care se oferă lichiditate pe piața operațiunilor repo în euro (euro repo market offered rate) (EUREPO) cu scadență comparabilă dacă este disponibilă; și (ii) cu privire la depozitele la termen într-o monedă diferită, o rată comparabilă.

Articolul 2

Remunerarea depozitelor administrațiilor publice și respectarea interdicției de finanțare monetară

(1)   În sensul monitorizării respectării interdicției de finanțare monetară se aplică următoarele limite superioare pentru remunerarea depozitelor administrațiilor publice la BCN:

(a)

pentru depozitele overnight, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate;

(b)

pentru depozitele la termen, rata dobânzii pieței tranzacțiilor interbancare colateralizate sau, dacă aceasta nu este disponibilă, rata dobânzii overnight a pieței tranzacțiilor interbancare necolateralizate.

(2)   Respectarea limitelor superioare prevăzute la alineatul (1) este evaluată pe baza tuturor faptelor relevante specifice fiecărui caz individual.

Articolul 3

Intrare în vigoare

(1)   Dispozițiile prezentei decizii se aplică de către BCE de la 1 decembrie 2014.

(2)   Prezenta decizie intră în vigoare la 22 februarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 februarie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regulamentul (CE) nr. 3603/93 din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat (JO L 332, 31.12.1993, p. 1).


Top