Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0247

Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului pentru anul de piață 2007/2008

OJ L 69, 9.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/247/oj

9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 247/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului pentru anul de piață 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 stabilește cotele naționale și regionale de fabricare a zahărului, a izoglucozei și a siropului de inulină. Pentru anul de piață 2007/2008, cotele menționate trebuie ajustate până la sfârșitul lunii februarie 2007 cel târziu.

(2)

Ajustările rezultă, în special, din aplicarea articolelor 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, care prevăd atribuirea de cote adiționale de zahăr, precum și cote adiționale și suplimentare de izoglucoză. Ajustările trebuie să țină cont de comunicările statelor membre prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (2). Aceste comunicări au fost transmise Comisiei până la 31 ianuarie 2007 și prevăd, în special, cotele adiționale și suplimentare deja atribuite la data de formulare a comunicării.

(3)

Întreprinderile pot solicita cote adiționale de zahăr până la 30 septembrie 2007. Cotele suplimentare de izoglucoză sunt atribuite în funcție de condițiile stabilite de statele membre. Cotele adiționale și suplimentare care vor fi atribuite pentru anul de piață 2007/2008, dar care nu figurează în comunicările transmise până la 31 ianuarie 2007, vor fi luate în considerare la următoarea ajustare a cotelor stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006, înainte de sfârșitul lunii februarie 2008.

(4)

Ajustarea cotelor stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 rezultă, de asemenea, din aplicarea articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3), care prevede ajutoare de restructurare pentru întreprinderile care renunță la cotele alocate. În consecință, pentru anul de piață 2007/2008, este necesar să se țină cont de cotele la care s-a renunțat în contextul regimului de restructurare.

(5)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.


ANEXĂ

„ANEXA III

COTE NAȚIONALE ȘI REGIONALE

Începând cu anul de piață 2007/2008

(în tone)

State membre sau regiuni

(1)

Zahăr

(2)

Izoglucoză

(3)

Sirop de inulină

(4)

Belgia

862 077,0

99 796,0

0

Bulgaria

4 752,0

78 153,0

Republica Cehă

367 937,8

Danemarca

420 746,0

Germania

3 655 455,5

49 330,2

Irlanda

0

Grecia

158 702,0

17 973,0

Spania

887 163,7

110 111,0

Franța (zona metropolitană)

3 640 441,9

0

Departamentele franceze de peste mări

480 244,5

Italia

753 845,5

28 300

Letonia

0

Lituania

103 010,0

Ungaria

298 591,0

191 845,0

Țările de Jos

876 560,0

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Polonia

1 772 477,0

37 331,0

Portugalia (zona continentală)

15 000,0

13 823,0

Regiunea autonomă Azore

9 953,0

România

109 164

13 913,0

Slovenia

0

Slovacia

140 031,0

59 308,3

Finlanda

90 000,0

16 548,0

Suedia

325 700,0

Regatul Unit

1 221 474,0

37 967,0

Total

16 599 138,3

767 082,1

0”


Top