EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Decizia Comisiei din 20 decembrie 2001 în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat prin legea canadiană referitoare la protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) [notificată cu numărul C(2001) 4539] (2002/2/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — RO — 17.12.2016 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA COMISIEI

din 20 decembrie 2001

în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat prin legea canadiană referitoare la protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[notificată cu numărul C(2001) 4539]

(2002/2/CE)

(JO L 002 4.1.2002, p. 13)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2295 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 16 decembrie 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

DECIZIA COMISIEI

din 20 decembrie 2001

în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurat prin legea canadiană referitoare la protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

[notificată cu numărul C(2001) 4539]

(2002/2/CE)Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că în Canada se asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Comunitate către destinatarii aflați sub incidența legii privind protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (denumită în continuare „legea canadiană”).

Articolul 2

Prezenta decizie se referă numai la caracterul adecvat al protecției asigurate în Canada prin legea canadiană în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu influențează alte condiții sau restricții în aplicarea altor dispoziții din această directivă, care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.

▼M1

Articolul 3

Ori de câte ori autoritățile competente din statele membre își exercită competențele prevăzute la articolul 28 alineatul (3) din Directiva 95/46/CE, antrenând suspendarea sau interdicția definitivă a fluxurilor de date către un destinatar din Canada ale cărui activități intră sub incidența Legii canadiene referitoare la protecția informațiilor cu caracter personal și documentele electronice în vederea asigurării protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, statul membru în cauză informează fără întârziere Comisia, care va transmite mai departe informațiile respective celorlalte state membre.

▼M1

Articolul 3a

(1)  Comisia monitorizează în permanență evoluțiile cadrului legislativ din Canada care ar putea afecta punerea în aplicare a prezentei decizii, inclusiv evoluțiile legate de accesul autorităților publice la datele cu caracter personal, pentru a putea aprecia dacă în Canada continuă să se asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

(2)  Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile în care măsurile luate de organismele responsabile cu asigurarea respectării standardelor de protecție în Canada nu își ating scopul.

(3)  Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la orice indicații că ar exista, din partea autorităților publice din Canada responsabile cu securitatea națională, asigurarea respectării legii sau alte interese publice, ingerințe în ceea ce privește dreptul persoanelor fizice la protecția datelor lor cu caracter personal care depășesc ceea ce este strict necesar sau că nu ar exista o protecție juridică eficace împotriva unor astfel de ingerințe.

(4)  În cazul în care din dovezile colectate reiese că nu mai este asigurat un nivel adecvat de protecție, inclusiv în situațiile menționate la prezentul articol alineatele (2) și (3), Comisia informează autoritatea competentă din Canada și, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura menționată la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau a suspendării prezentei decizii ori a limitării sferei sale de aplicare.

▼B

Articolul 4

(1)  Prezenta decizie poate fi modificată oricând pe baza experienței acumulate pe parcursul aplicării sale sau a schimbărilor apărute în legislația canadiană, în special în măsurile prin care se recunoaște că o provincie canadiană are o legislație în esență similară. Comisia evaluează, pe baza informațiilor disponibile, modul de aplicare a prezentei decizii, timp de trei ani de la notificarea statelor membre și raportează orice constatare pertinentă comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice probă care ar putea afecta constatarea din articolul 1 din prezenta decizie conform căreia în Canada protecția datelor este adecvată în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum și orice probă din care rezultă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu.

(2)  După caz, Comisia prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura menționată la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE.

Articolul 5

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de maximum nouăzeci de zile de la data notificării statelor membre.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Top