Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 299, 4 octombrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.299.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 299

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
4 octombrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 482-a sesiune plenară din 11 și 12 iulie 2012

2012/C 299/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind consolidarea proceselor participative și implicarea autorităților locale, a ONG-urilor și a partenerilor sociali în punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 (aviz exploratoriu)

1

2012/C 299/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Ce schimbări vor produce noile reglementări financiare în sectorul bancar european?” (aviz din proprie inițiativă)

6

2012/C 299/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Platformele tehnologice europene (PTE) și mutațiile industriale” (aviz din proprie inițiativă)

12

2012/C 299/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Necesitatea unei industrii europene a apărării: aspecte industriale, inovatoare și sociale” (aviz din proprie inițiativă)

17

2012/C 299/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Femeile întreprinzătoare – politici specifice pentru intensificarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în UE” (aviz din proprie inițiativă)

24

2012/C 299/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul femeilor ca vector al unui model de dezvoltare și inovare în agricultură și în zonele rurale (aviz din proprie inițiativă)

29

2012/C 299/07

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Relațiile UE-Moldova: rolul societății civile organizate”

34

2012/C 299/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul societății civile în acordul comercial multilateral (ACM) dintre UE, Columbia și Peru”

39

2012/C 299/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cooperativele și dezvoltarea agroalimentară (aviz din proprie inițiativă)

45

2012/C 299/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind revizuirea orientărilor din 1994 și 2005 privind aviația și aeroporturile din UE (aviz suplimentar)

49


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 482-a sesiune plenară din 11 și 12 iulie 2012

2012/C 299/11

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența recentă” (Carte verde) COM(2012) 7 final

54

2012/C 299/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate COM(2011) 818 final

60

2012/C 299/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa (începând cu 2014) COM(2011) 831 final

72

2012/C 299/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (Central Securities Depositories – CSD) și de modificare a Directivei 98/26/CE COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD)

76

2012/C 299/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD)

81

2012/C 299/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD)

89

2012/C 299/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE – Un program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere reciprocă COM(2011) 835 final

92

2012/C 299/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri COM(2011) 933 final

97

2012/C 299/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Justiție”COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD)

103

2012/C 299/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD); propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD); propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD); și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD)

108

2012/C 299/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă – O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile COM(2012) 55 final

115

2012/C 299/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014-2020, a programului „Europa pentru cetățeni”COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP)

122

2012/C 299/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD)

128

2012/C 299/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD)

133

2012/C 299/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acțiunile de promovare și de informare pentru produsele agricole: o strategie cu puternică valoare adăugată europeană pentru promovarea savorilor Europei COM(2012) 148 final

141

2012/C 299/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a acestor rezerve COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD)

145

2012/C 299/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Calculul de înaltă performanță: Poziția Europei în cursa mondială COM(2012) 45 final

148

2012/C 299/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD) și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD)

153

2012/C 299/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Acțiuni-cheie pentru un act privind piața unică II” (aviz exploratoriu)

165

2012/C 299/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea albă privind transporturile: către adeziunea și angajamentul societății civile (aviz exploratoriu)

170


RO

 

Top