Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1258

Regulamentul (UE) nr. 1258/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 320, 3.12.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 209 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1258/oj

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/15


REGULAMENTUL (UE) NR. 1258/2011 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru nitrații din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (2) stabilește niveluri maxime pentru nitrații din anumite legume cu frunze.

(2)

În anumite cazuri, în ciuda dezvoltărilor în materie de bune practici agricole, nivelurile maxime sunt depășite; prin urmare, s-a acordat o derogare temporară anumitor state membre pentru introducerea pe piață a anumitor legume cu frunze, cultivate și destinate consumului pe teritoriul lor cu niveluri de nitrat superioare nivelurilor maxime stabilite.

(3)

De la aplicarea nivelurilor maxime de nitrați pentru salată și spanac, s-au efectuat numeroase anchete privind factorii responsabili pentru prezența nitraților în salată și spanac și privind măsurile care trebuie adoptate pentru a reduce cât mai mult posibil prezența nitraților în salată și spanac. În ciuda progreselor realizate în materie de bune practici agricole pentru a reduce prezența nitraților în salată și spanac și a unei aplicări stricte a acestor bune practici agricole, nu este posibil să se obțină în mod sistematic niveluri ale nitraților în salată și spanac proaspăt sub nivelurile maxime actuale în anumite regiuni ale Uniunii. Motivul este faptul că clima și, în special, condițiile de luminozitate sunt principalii factori care determină prezența nitraților în salată și spanac. Aceste condiții climatice nu pot fi gestionate sau modificate de producător.

(4)

Pentru a furniza o bază științifică actualizată pentru strategia pe termen mai lung pentru gestionarea riscurilor legate de prezența nitraților în legume, era necesară o evaluare științifică a riscurilor de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, luând în considerare noi informații. O astfel de evaluare trebuia să țină seama de orice considerații relevante privind riscurile și beneficiile, de exemplu, punând în balanță posibilele efecte negative ale nitraților cu posibilele efecte pozitive ale consumului de legume, cum ar fi activitățile antioxidante sau alte proprietăți care ar putea, într-un anumit mod, să contracareze sau să echilibreze riscurile legate de nitrați și de compușii nitrozo rezultați.

(5)

La cererea Comisiei, Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar (denumit în continuare „grupul”) a adoptat la 10 aprilie 2008 un aviz științific privind nitrații prezenți în legume (3). Grupul a comparat riscurile și avantajele expunerii la nitrații din legume. În mod global, este improbabil ca expunerile estimate la nitrații din legume să reprezinte riscuri semnificative pentru sănătate, prin urmare, efectele benefice recunoscute ale consumului de legume prevalează. Grupul a recunoscut că există circumstanțe ocazionale (de exemplu, condiții de producție locale/din gospodării nefavorabile) pentru legumele care constituie o mare parte din alimentație sau pentru persoanele care au o alimentație bogată în legume cum ar fi rucola, care necesită o evaluare de la caz la caz.

(6)

În urma unei discuții privind măsurile adecvate și preocupările exprimate cu privire la riscurile posibile pentru sugari și copii de vârstă mică după o expunere la o asimilare intensă pe cale alimentară, Comisia a solicitat EFSA un bilanț științific complementar cu privire la nitrații din legume, în care posibilele riscuri pentru sugari și copii de vârstă mică legate de prezența nitraților în legume proaspete sunt evaluate mai în detaliu, luând în considerare, de asemenea, asimilarea intensă pe cale alimentară, ținând seama de datele recente privind prezența nitraților în legume, de date mai detaliate privind consumul de legume de către sugari și copii de vârstă mică și de posibilitatea de a stabili niveluri puțin mai ridicate decât nivelurile maxime actuale pentru nitrații din legumele cu frunze. Grupul a adoptat la 1 decembrie 2010 un bilanț privind riscurile de sănătate publică posibile pentru sugari și copii de vârstă mică rezultate din prezența nitraților în legumele cu frunze (4).

(7)

În acest bilanț, grupul a concluzionat că expunerea la nitrați la nivelurile maxime actuale sau preconizate în spanacul preparat din spanac proaspăt este improbabil să reprezinte o problemă de sănătate, deși nu poate fi exclus un risc pentru anumiți sugari care consumă spanac la mai mult de o masă pe zi. EFSA a notat că nu a luat în considerare posibilele modificări ale conținutului de nitrați datorate prelucrării alimentelor, cum ar fi spălarea, decojirea și/sau prepararea, din lipsă de date reprezentative. Faptul că nu a fost luat în considerare impactul cantitativ al prelucrării alimentelor asupra nivelurilor nitraților poate duce, prin urmare, la o supraestimare a expunerii. De asemenea, s-a concluzionat că nivelurile de nitrați în salată nu reprezintă o problemă pentru sănătatea copiilor. Aplicarea nivelurilor maxime actuale pentru nitrați în salată și spanac sau a nivelurilor maxime preconizate la 500 mg/kg peste nivelurile maxime actuale ar avea un impact minor.

(8)

Prin urmare, pentru a oferi securitate juridică producătorilor din toate regiunile Uniunii Europene care aplică în mod strict bunele practici agricole pentru a reduce cât mai mult posibil prezența nitraților în spanac și salată, este adecvată o creștere ușoară a nivelului maxim de nitrați aplicabil spanacului proaspăt și salatei proaspete, fără a pune în pericol sănătatea publică.

(9)

Având în vedere nivelurile uneori foarte ridicate de nitrați constatate în rucola, este adecvat să se stabilească un nivel maxim pentru rucola. Nivelul maxim pentru rucola ar trebui reexaminat după doi ani, în vederea unei reduceri a nivelurilor după identificarea factorilor implicați în prezența nitraților în rucola și punerea în aplicare completă a unor bune practici agricole pentru rucola, pentru reducerea la minimum a conținutului de nitrați.

(10)

Având în vedere că EFSA a fost mandatată de Comisie pentru a colecta toate datele privind contaminanții, inclusiv nitrații, din alimente într-o bază de date, este adecvat ca rezultatele să fie comunicate direct către EFSA.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatele (1), (2) și (3) se elimină.

2.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre monitorizează nivelurile de nitrați din legumele care pot conține niveluri importante, în special legumele cu frunze verzi, și comunică EFSA rezultatele cu regularitate.”

3.

În anexă, punctul 1: „Nitrați” se înlocuiește cu punctul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

El se aplică de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, nivelurile maxime pentru rucola prevăzute la punctul 1.5 din anexă se aplică de la 1 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables (Avizul Grupului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene de a efectua o evaluare științifică a riscurilor privind nitrații prezenți în legume), EFSA Journal 2008, 689, p. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf.

(4)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM), Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables (Aviz științific privind riscurile de sănătate posibile pentru sugari și copii de vârstă mică rezultate din prezența nitraților în legumele cu frunze) EFSA Journal 2010; 8(12):1935. doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


ANEXĂ

„Punctul 1:   Nitrați

Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg NO3/kg)

1.1

Spanac proaspăt (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Spanac conservat, congelat sau înghețat

 

2 000

1.3

Salată proaspătă (Lactuca sativa L.) (salată cultivată în seră și salată cultivată în aer liber) cu excepția salatei menționate la punctul 1.4

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

 

salată cultivată în seră

5 000

salată cultivată în aer liber

4 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

 

salată cultivată în seră

4 000

salată cultivată în aer liber

3 000

1.4

Salată de căpățână

Salată cultivată în seră

2 500

Salată cultivată în aer liber

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Recoltată 1 octombrie-31 martie:

7 000

Recoltată 1 aprilie-30 septembrie:

6 000

1.6

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (3) (4)

 

200”


Top