Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 14, 16 ianuarie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 14

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
16 ianuarie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 14/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 14/02

Cauza C-449/14 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 noiembrie 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Comisia Europeană, Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA, Regatul Spaniei, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) [Recurs — Ajutoare de stat — Schemă de ajutor în favoarea organismului public național de radiodifuziune — Obligații de serviciu public — Compensație — Articolul 106 alineatul (2) TFUE — Decizie prin care schema de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă — Modificarea modului de finanțare — Măsuri fiscale — Taxă impusă operatorilor de televiziune cu plată — Decizie prin care schema de ajutor modificată este declarată compatibilă cu piața internă — Luare în considerare a modului de finanțare — Existența unei legături de alocare obligatorii între taxă și schema de ajutor — Impactul direct al venitului din taxă asupra cuantumului ajutorului — Acoperirea costurilor nete legate de îndeplinirea misiunii de serviciu public — Raport de concurență între persoana obligată la plata taxei și beneficiarul ajutorului — Denaturarea dreptului național]

2

2017/C 14/03

Cauza C-504/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Protecția naturii — Directiva 92/43/CEE — Articolul 6 alineatele (2) și (3) și articolul 12 alineatul (1) literele (b) și (d) — Fauna și flora sălbatică — Conservarea habitatelor naturale — Broasca-țestoasă marină Caretta caretta — Protecția broaștelor-țestoase marine în Golful Kyparissia — Situl de importanță comunitară „Dunele din Kyparissia” — Protecția speciilor]

3

2017/C 14/04

Cauza C-2/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Trimitere preliminară — Directiva 97/67/CE — Articolul 9 — Servicii poștale în Uniunea Europeană — Obligația de a contribui la costurile operaționale ale autorității de reglementare din sectorul poștal — Întindere)

4

2017/C 14/05

Cauza C-30/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 10 noiembrie 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Seven Towns Ltd (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Marcă tridimensională în formă de cub cu suprafețe care au o structură grilată — Cerere de declarare a nulității — Respingerea cererii de declarare a nulității)

4

2017/C 14/06

Cauza C-156/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – „Private Equity Insurance Group” SIA/„Swedbank” AS (Trimitere preliminară — Directiva 2002/47/CE — Domeniu de aplicare — Noțiunile „garanție financiară”, „obligații financiare garantate” și „constituire” a unei garanții financiare — Posibilitate de a executa o garanție financiară independent de deschiderea unei proceduri de insolvență — Contract de cont curent care prevede o clauză de ipotecă mobiliară financiară)

5

2017/C 14/07

Cauza C-174/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag – Țările de Jos) – Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht [Trimitere preliminară — Drept de autor și drepturi conexe — Dreptul de închiriere și de împrumut al operelor protejate — Directiva 2006/115/CE — Articolul 1 alineatul (1) — Împrumutul de copii ale unor opere — Articolul 2 alineatul (1) — Împrumutul de obiecte — Împrumutul unei copii a unei cărţi în format digital — Biblioteci publice]

6

2017/C 14/08

Cauza C-199/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Trimitere preliminară — Directiva 2004/18/CE — Articolul 45 — Articolele 49 și 56 TFUE — Achiziții publice — Condiții de excludere de la o procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Obligații privind plata contribuțiilor la asigurările sociale — Document unic care atestă îndeplinirea obligațiilor în materia contribuțiilor la asigurările sociale — Rectificarea neregularităților)

7

2017/C 14/09

Cauza C-216/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Trimitere preliminară — Directiva 2008/104/CE — Munca prin agent de muncă temporară — Domeniu de aplicare — Noțiunea „lucrător” — Noțiunea „activitate economică” — Personal de îngrijire care nu este titular al unui contract de muncă, pus la dispoziția unei instituții de sănătate de către o asociație fără scop lucrativ)

7

2017/C 14/10

Cauza C-258/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spania) – Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias [Trimitere preliminară — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Directiva 2000/78/CE — Articolul 2 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (1) — Discriminare pe motive de vârstă — Limitarea recrutării agenților Poliției comunității autonome Țara Bascilor la candidații care nu au împlinit vârsta de 35 de ani — Noțiunea „cerință profesională esențială și determinantă” — Obiectiv urmărit — Proporționalitate]

8

2017/C 14/11

Cauza C-268/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 15 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – Fernand Ullens de Schooten/État belge (Trimitere preliminară — Libertăți fundamentale — Articolele 49, 56 și 63 TFUE — Situație în care toate elementele se limitează la interiorul unui stat membru — Răspunderea extracontractuală a unui stat membru pentru prejudicii cauzate particularilor prin încălcări ale dreptului Uniunii imputabile legiuitorului național și instanțelor naționale)

9

2017/C 14/12

Cauza C-297/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten – Danemarca) – Ferring Lægemidler A/S, acționând în numele Ferring BV/Orifarm A/S [Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 7 alineatul (2) — Produse farmaceutice — Import paralel — Împărțirea piețelor — Necesitatea reambalării produsului care poartă marca — Produs farmaceutic introdus pe piața de export și pe piața de import de titularul mărcii cu aceleași tipuri de ambalaje]

9

2017/C 14/13

Cauza C-301/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală și industrială — Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe — Articolele 2 şi 3 — Drepturi de reproducere şi de comunicare publică — Domeniu de aplicare — Cărţi „indisponibile” care nu fac sau nu mai fac obiectul unei publicări — Reglementare națională care acordă unei societăți de gestiune colectivă exercitarea drepturilor de exploatare digitală în scopuri comerciale a cărților indisponibile — Prezumţie legală privind acordul autorilor — Inexistenţa unui mecanism care să garanteze informarea efectivă şi individualizată a autorilor)

10

2017/C 14/14

Cauzele conexate C-313/15 și C-530/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 noiembrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunal de commerce de Paris și de Conseil d'État – Franța) – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS și alții (C-313/15), Melitta France SAS și alții/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 94/62/CE — Articolul 3 — Ambalaje și deșeuri de ambalaje — Noțiune — Role, tuburi sau cilindri în jurul cărora sunt rulate produse flexibile („Mandrine”) — Directiva 2013/2/UE — Validitate — Modificare de către Comisia Europeană a listei exemplelor de ambalaje care figurează în anexa I la Directiva 94/62/CE — Interpretare eronată a noțiunii „ambalaj” — Încălcarea competențelor de executare]

11

2017/C 14/15

Cauza C-316/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: Timothy Martin Hemming, care își desfășoară activitatea sub denumirea comercială „Simply Pleasure Ltd.” și alții/Westminster City Council [Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Directiva 2006/123/CE — Articolul 13 alineatul (2) — Proceduri de autorizare — Noțiunea de taxe care pot decurge din cererea lor]

12

2017/C 14/16

Cauza C-348/15: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Trimitere preliminară — Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului — Directiva 85/337/CEE — Directiva 2011/92/UE — Domeniu de aplicare — Noțiunea „act legislativ special de drept intern” — Lipsa evaluării efectelor asupra mediului — Autorizație definitivă — Regularizare legislativă a posteriori a lipsei de evaluare a mediului — Principiul cooperării — Articolul 4 UE)

13

2017/C 14/17

Cauza C-417/15: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 16 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Austria) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 — Competență judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Domeniu de aplicare — Articolul 24 punctul 1 primul paragraf — Competența exclusivă în materie de drepturi reale imobiliare — Articolul 7 punctul 1 litera (a) — Competențe speciale în materie contractuală — Acțiune având ca obiect anularea unui act de donație a unui imobil și radierea din cartea funciară a înscrierii unui drept de proprietate]

13

2017/C 14/18

Cauza C-432/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud – Republica Cehă) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 2 alineatul (1) litera (c) — Noțiunea „prestare de servicii efectuată cu titlu oneros” — Punerea unui cal la dispoziția unui organizator de curse hipice de către o persoană impozabilă — Evaluarea contraprestației — Dreptul de deducere a cheltuielilor legate de pregătirea pentru curse a cailor aparținând unei persoane impozabile — Cheltuieli generale legate de ansamblul activității economice — Punctul 14 din anexa III — Cota redusă de TVA aplicabilă drepturilor de utilizare a instalațiilor sportive — Aplicabilitate la exploatarea unor grajduri pentru cai de curse — Operațiune constituită dintr-o prestație unică sau din mai multe prestații independente]

14

2017/C 14/19

Cauza C-548/15: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – J. J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Politica socială — Principiile egalității de tratament și nediscriminării pe motive de vârstă — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolele 2, 3 și 6 — Domeniu de aplicare — Tratament diferențiat pe motive de vârstă — Legislație națională care plafonează deducerea cheltuielilor cu formarea efectuate după o anumită vârstă — Acces la formare profesională)

15

2017/C 14/20

Cauza C-452/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Krzysztof Marek Poltorak [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 1 alineatul (1) — Noțiunea „decizie judiciară” — Articolul 6 alineatul (1) — Noțiunea „autoritate judiciară emitentă” — Mandat european de arestare emis de Rikspolisstyrelsen (Direcția Generală a Poliției Naționale, Suedia) în scopul executării unei pedepse privative de libertate]

16

2017/C 14/21

Cauza C-453/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Halil Ibrahim Özçelik [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 8 alineatul (1) litera (c) — Noțiunea „mandat de arestare” — Noțiune autonomă de drept al Uniunii — Mandat de arestare național emis de un serviciu de poliție și validat de un procuror în scopul urmăririi penale]

17

2017/C 14/22

Cauza C-477/16 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 10 noiembrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Ruslanas Kovalkovas [Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 1 alineatul (1) — Noțiunea „decizie judiciară” — Articolul 6 alineatul (1) — Noțiunea „autoritate judiciară emitentă” — Mandat european de arestare emis de Ministerul Justiției din Republica Lituania în scopul executării unei pedepse privative de libertate]

17

2017/C 14/23

Cauzele conexate C-369/15-C-372/15: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 26 octombrie 2016 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunal Supremo – Spania) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a — Metodă de alocare a cotelor cu titlu gratuit — Calcul al factorului de corecție transsectorial uniform — Decizia 2013/448/UE — Articolul 4 — Anexa II — Validitate — Aplicarea factorului de corecție transsectorial uniform instalațiilor din sectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon — Decizia 2011/278/UE — Articolul 10 alineatul (9) — Validitate]

18

2017/C 14/24

Cauza C-351/16 P: Recurs introdus la 24 iunie 2016 de 100 % Capri Italia Srl împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 aprilie 2016 în cauza T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Cauza C-524/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei Conti (Italia) la 12 octombrie 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Cauza C-525/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalia) la 13 octombrie 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Cauza C-526/16: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Polonă

21

2017/C 14/28

Cauza C-527/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 14 octombrie 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Cauza C-528/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 17 octombrie 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Cauza C-530/16: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2016 – Comisia Europeană/Republica Polonă

24

2017/C 14/31

Cauza C-542/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 26 octombrie 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag și alții/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Cauza C-544/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 28 octombrie 2016 – Marcandi Limited, cu denumirea comercială „Madbid”/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Cauza C-545/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 28 octombrie 2016 – Kubota (UK) Limited și EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Cauza C-579/16 P: Recurs introdus la 16 noiembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 septembrie 2016 în cauza T-386/14, Fih Holding și Fih Erhvervsbank/Comisia

28

 

Tribunalul

2017/C 14/35

Cauzele conexate T-649/13 și T-2/15: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2016 – Ipatau/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Belarus — Înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Restricţii privind intrarea şi tranzitarea pe teritoriul Uniunii — Menţinerea numelui reclamantului pe lista persoanelor vizate — Dreptul la apărare — Obligaţia de motivare — Eroare de apreciere — Proporţionalitate”)

30

2017/C 14/36

Cauza T-328/15 P: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2016 – Alsteens/Comisia („Recurs — Funcţie publică — Agenţi temporari — Prelungirea contractului — Limitarea duratei de prelungire a contractului — Dreptul la apărare”)

30

2017/C 14/37

Cauza T-349/15: Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2016 – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene P PRO PLAYER — Mărcile figurative anterioare ale Uniunii Europene și naționale P și P PROTECTIVE — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

31

2017/C 14/38

Cauza T-769/15: Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2016 – SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Dolokorn — Marca Uniunii Europene verbală anterioară DOLOPUR — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

32

2017/C 14/39

Cauzele conexate T-268/15 și T-272/15: Ordonanța Tribunalului din 8 noiembrie 2016 – Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) [„Marcă a Uniunii Europene — Cereri de înregistrare a mărcilor figurativă și verbală PARKWAY ale Uniunii Europene — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Acțiune vădit nefondată”]

32

2017/C 14/40

Cauza T-455/15: Ordonanța Tribunalului din 26 octombrie 2016 – Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (Forma unui scaun) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Retragerea cererii de declarare a nulității — Nepronunțare asupra fondului”)

33

2017/C 14/41

Cauza T-602/15: Ordonanța Tribunalului din 9 noiembrie 2016 – Jenkinson/Consiliul și alții („Clauză compromisorie — Personal al misiunilor internaționale ale Uniunii — Contracte de muncă pe durată determinată succesive — Cerere de despăgubiri — Necompetenţă vădită — Inadmisibilitate vădită”)

34

2017/C 14/42

Cauza T-41/16: Ordonanța Tribunalului din 12 octombrie 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry și alții/Comisia („Acţiune în anulare — Cerere de înregistrare a unei denumiri de origine protejate «Halloumi» sau «Hellim» — Scrisori ale Comisiei referitoare la participarea reclamantelor la procedura de opoziţie în legătură cu procedura de înregistrare — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate”)

34

2017/C 14/43

Cauza T-116/16: Ordonanța Tribunalului din 27 octombrie 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest și alții/Comisia („Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Impozit pe profit — Ajutoare acordate de Belgia în favoarea porturilor belgiene — Scrisoare a Comisiei prin care se propune adoptarea unor măsuri utile — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate”)

35

2017/C 14/44

Cauza T-405/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – The Regents of the University of California/OCSP – Nador Cott Protection y CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Cauza T-701/16 P: Recurs introdus la 30 septembrie 2016 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii din 21 iulie 2016 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-91/15, AV/Comisia

37

2017/C 14/46

Cauza T-747/16: Acțiune introdusă la 25 octombrie 2016 – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Cauza T-752/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Novolipetsk Steel/Comisia

38

2017/C 14/48

Cauza T-753/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – Severstal/Comisia

39

2017/C 14/49

Cauza T-754/16: Acțiune introdusă la 2 noiembrie 2016 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Reprezentarea conturului unei elipse)

40

2017/C 14/50

Cauza T-762/16: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange și ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Cauza T-764/16: Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2016 – Paulini/BCE

42

2017/C 14/52

Cauza T-769/16: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2016 – Picard/Comisia

44

2017/C 14/53

Cauza T-771/16: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2016 – Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Cauza T-776/16: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Cauza T-777/16: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Cauza T-779/16: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2016 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Cauza T-781/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – Puma și alții/Comisia

47

2017/C 14/58

Cauza T-782/16: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2016 – Timberland Europe/Comisia

48

2017/C 14/59

Cauza T-788/16: Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2016 – De Geoffroy și alții/Parlamentul

49

2017/C 14/60

Cauza T-789/16: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2016 – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Cauza T-790/16: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2016 – C & J Clark International/Comisia

51

2017/C 14/62

Cauza T-791/16: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2016 – Real Madrid Club de Fútbol/Comisia

52

2017/C 14/63

Cauza T-806/16: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2016 – Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Cauza T-808/16: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2016 – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Cauza T-815/16: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2016 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Cauza T-392/16: Ordonanța Tribunalului din 13 octombrie 2016 – Axium/Parlamentul

55

2017/C 14/67

Cauza T-565/16: Ordonanța președintelui Tribunalului din 25 octombrie 2016 – Maubert/Consiliul

55


RO

 

Top