EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0191

Recomandarea Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro

OJ L 83, 30.3.2010, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/191/oj

30.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/70


RECOMANDAREA COMISIEI

din 22 martie 2010

privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro

(2010/191/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Statutul de mijloc legal de plată al bancnotelor în euro este stabilit la articolul 128 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la capitolul privind politica monetară. Conform articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea are competență exclusivă în privința politicii monetare pentru statele membre a căror monedă este euro (statele membre participante).

(2)

Conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (1), monedele în euro sunt singurele monede cu statut de mijloc legal de plată în toate statele membre participante.

(3)

În momentul de față, la nivelul zonei euro, există o anumită incertitudine cu privire la domeniul de aplicare al statutului de mijloc legal de plată și la consecințele ce decurg din acesta.

(4)

Prezenta recomandare se bazează pe principalele concluzii ale unui raport elaborat de un grup de lucru format din reprezentanți ai ministerelor de finanțe și ai băncilor centrale naționale din zona euro.

(5)

Comisia va examina implementarea prezentei recomandări și va evalua necesitatea luării unor măsuri de reglementare la trei ani după adoptarea ei,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.   Definiția comună a conceptului de mijloc legal de plată

În cazul în care există o obligație de plată, caracteristica bancnotelor și a monedelor euro de mijloc legal de plată trebuie să implice:

(a)

Obligația de a accepta:

Creditorul unei obligații de plată nu poate refuza bancnotele și monedele în euro decât în cazul în care părțile au convenit asupra utilizării altor mijloace de plată.

(b)

Acceptare la valoarea nominală totală:

Valoarea monetară a bancnotelor și monedelor în euro este egală cu valoarea indicată pe bancnote și monede.

(c)

Capacitatea de a stinge obligația de plată:

Un debitor poate să stingă o obligație de plată oferind creditorului bancnote și monede euro.

2.   Acceptarea plăților în bancnote și monede euro în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul

Acceptarea bancnotelor și monedelor euro în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul trebuie să fie regula. Prin urmare, un refuz poate fi acceptat doar în cazul în care se bazează pe motive legate de „principiul bunei credințe” (de exemplu, dacă un comerciant nu are numerar disponibil pentru a da restul).

3.   Acceptarea bancnotelor de mare valoare în tranzacțiile cu amănuntul

Bancnotele de valoare mare trebuie acceptate ca mijloc de plată în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul. Prin urmare, un refuz poate fi acceptat doar în cazul în care se bazează pe motive legate de „principiul bunei credințe” (de exemplu, valoarea nominală a bancnotei este disproporționată comparativ cu suma datorată creditorului).

4.   Absența costurilor suplimentare pentru utilizarea bancnotelor și monedelor euro

Nu trebuie să existe costuri suplimentare la plata cu bancnote și monede euro.

5.   Bancnote euro pătate de sistemele inteligente de neutralizare a bancnotelor (IBNS)

Chiar dacă bancnotele pătate cu cerneală de securitate de către sistemele inteligente de neutralizare a bancnotelor (IBNS) au statutul de mijloc legal de plată, statele membre trebuie să comunice în mod activ părților interesate (bănci, comercianți, publicul larg) că bancnotele pătate trebuie duse la băncile centrale naționale și că este foarte probabil ca acestea să fi fost furate.

6.   Distrugerea totală a bancnotelor și monedelor de către persoane fizice

Statele membre nu trebuie să interzică și nici să penalizeze distrugerea totală a unor cantități mici de bancnote și monede în euro de către persoane fizice. Statele trebuie totuși să interzică distrugerea neautorizată a unor cantități mari de bancnote și monede în euro.

7.   Mutilarea bancnotelor și a monedelor în scopuri artistice

Statele membre nu trebuie să încurajeze mutilarea bancnotelor și a monedelor euro în scopuri artistice, dar pot să tolereze acest lucru. Bancnotele și monedele mutilate trebuie considerate drept inadecvate circulației.

8.   Competențe în privința deciziei de a distruge monede euro adecvate circulației

Nicio autoritate națională nu trebuie să decidă singură în privința distrugerii monedelor adecvate circulației. Înaintea distrugerii unor monede euro adecvate circulației, autoritatea națională competentă trebuie să consulte subcomitetul pentru monede euro din cadrul Comitetului economic și financiar și să informeze grupul de lucru al directorilor de monetării.

9.   Statutul de mijloc legal de plată al monedelor de 1 și 2 eurocenți și reguli de rotunjire

În statele membre care au adoptat reguli de rotunjire și, prin urmare, prețurile sunt rotunjite la cei mai apropiați cinci cenți, monedele de 1 și 2 eurocenți trebuie să aibă în continuare curs legal și trebuie să fie acceptate ca mijloc de plată. Statele membre trebuie însă să se abțină de la adoptarea de noi reguli de rotunjire, deoarece acestea afectează negativ capacitatea de a stinge o obligație de plată oferind suma exactă datorată și pot genera în anumite circumstanțe costuri suplimentare la plățile în numerar.

10.   Statutul de mijloc legal de plată al monedelor euro de colecție

Statele membre trebuie să ia toate măsurile considerate corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea monedelor euro de colecție drept mijloc de plată (de exemplu, ambalaje speciale, comunicare clară, utilizarea de metale prețioase, preț de vânzare superior valorii nominale).

Prezenta recomandare se adresează tuturor statelor membre din zona euro, Băncii Centrale Europene și asociațiilor europene și naționale ale comercianților și consumatorilor.

Adoptată la Bruxelles, 22 martie 2010.

Pentru Comisie

Olli REHN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 11.5.1998, p. 1.


Top