Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0816

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Stadiul actual și posibilele căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie)

COM/2016/0816 final

Bruxelles, 21.12.2016

COM(2016) 816 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

Stadiul actual și posibilele căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie)


I.Introducere

La 12 aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare referitoare la stadiul actual și posibilele căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor 1 . În această comunicare s-a precizat că marea majoritate a cazurilor de nereciprocitate notificate în legătură cu opt țări terțe au fost soluționate, cu sprijinul activ al Comisiei. Cu toate acestea, în cazul în care țara terță în cauză nu a eliminat, până la 12 aprilie 2016, obligația de a deține viză, Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 impune Comisiei adoptarea unui act delegat care suspendă, pe o perioadă de 12 luni, exonerarea cetățenilor țării terțe respective de obligația de a deține viză. Regulamentul impune, de asemenea, Comisiei să ia în considerare consecințele produse de suspendarea exonerării de obligația de a deține viză asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre. Așadar, comunicarea din luna aprilie a subliniat, de asemenea, importanța implicării depline a Parlamentului European și a Consiliului în aplicarea mecanismului de reciprocitate și, având în vedere natura politică deosebit de sensibilă a suspendării exonerării de obligația de a deține viză, a evaluat consecințele și efectele suspendării exonerării cetățenilor țărilor terțe în cauză de obligația de a deține viză. De asemenea, comunicarea a invitat Parlamentul European și Consiliul să inițieze de urgență discuții având în vedere evaluarea furnizată și să adopte o poziție cu privire la cea mai bună cale de urmat.

Ca măsură ulterioară comunicării din luna aprilie, în iulie 2016, Comisia a evaluat progresele înregistrate în intervalul cuprins între luna aprilie și luna iulie și a stabilit următoarele etape care trebuie parcurse pentru a se realiza reciprocitatea deplină în materie de vize 2 . Comisia a salutat realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Brunei. În ceea ce privește Canada, Comisia a așteptat cu interes reuniunea la nivel înalt UE-Canada, ca prilej de confirmare a progreselor concrete înregistrate în ceea ce privește eliminarea obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari și români. Comisia a semnalat, de asemenea, că Statele Unite nu înregistraseră progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români. Comisia s-a angajat să valorifice toate oportunitățile pentru a-și continua eforturile în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize cu Canada și Statele Unite, în coordonare cu statele membre în cauză, astfel încât să accelereze obținerea de rezultate. Comisia s-a angajat, de asemenea, să prezinte, înainte de sfârșitul anului, un raport cu privire la progresele suplimentare înregistrate. 

Prezenta comunicare trece în revistă progresele înregistrate începând cu luna iulie 2016 în discuțiile cu cele două țări rămase. Mai precis, comunicarea prezintă un raport cu privire la progresele concrete realizate cu Canada, stadiul în care se află discuțiile cu Statele Unite și stabilește următoarele etape de parcurs.

II.Progresele înregistrate de la comunicarea din luna iulie privind măsurile ulterioare până în prezent în direcția realizării reciprocității depline în materie de vize

Canada (notificări transmise de Bulgaria și România)

În ceea ce privește Canada, comunicarea din luna iulie privind măsurile ulterioare a luat act de faptul că discuțiile constructive cu Canada, inclusiv la cel mai înalt nivel politic, se intensificaseră în lunile care au precedat comunicarea. În comunicare, s-a luat act, de asemenea, de angajamentul asumat de guvernul canadian față de continuarea colaborării cu UE în ceea ce privește reciprocitatea deplină în materie de vize pentru toți cetățenii UE. Comisia a continuat să depună eforturi pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu Bulgaria și România, pentru a accelera obținerea de rezultate și a așteptat cu interes reuniunea la nivel înalt UE-Canada, ca prilej de confirmare a progreselor concrete înregistrate în ceea ce privește eliminarea obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari și români.

Ca urmare a acestor eforturi coordonate și intense, precum și a angajamentului susținut dintre UE și Canada, înainte de cea de a 16-a reuniune la nivel înalt UE-Canada de la Bruxelles, care s-a desfășurat la 30 octombrie 2016, Canada a pus la dispoziție un calendar clar pentru realizarea reciprocității depline în materie de exonerare de obligația de a deține viză.

Guvernul canadian a anunțat 3 că intenționează să pună în aplicare o eliminare parțială a obligației de a deține viză pentru cetățenii români și bulgari eligibili care călătoresc în Canada. Începând cu 1 mai 2017, cetățenii români și bulgari care au deținut o viză canadiană de ședere temporară în ultimii 10 ani sau care dețin în prezent o viză valabilă pentru SUA eliberată în alte scopuri decât imigrarea nu ar mai avea nevoie de viză de ședere temporară și ar putea călători în Canada sau ar putea fi în tranzit prin această țară pe baza unei autorizații electronice de călătorie în loc de viză. Guvernul canadian intenționează să elimine obligația de a deține viză pentru cetățenii bulgari și români la 1 decembrie 2017. Această decizie a Canadei de a elimina, în 2017, obligația de a deține viză pentru toți cetățenii bulgari și români a fost confirmată în Declarația comună 4 publicată în urma reuniunii la nivel înalt UE-Canada.

Comisia salută hotărârea Canadei de a elimina, începând cu 1 decembrie 2017, obligația de a deține viză pentru toți cetățenii bulgari și români care călătoresc în Canada. Comisia va colabora acum cu statele membre și Canada pentru a se asigura că reciprocitatea deplină în materie de vize va fi realizată în termenele convenite.

Statele Unite ale Americii (notificări transmise de Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România)

În comunicarea din iulie privind măsurile ulterioare se constată că, în ciuda intensificării contactelor politice și tehnice, nu au existat indicii ale realizării unor progrese cu Statele Unite comparabile cu progresele înregistrate cu Canada. Statele Unite nu au făcut progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români care călătoresc în Statele Unite. Prin urmare, Comisia a continuat să depună eforturi pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Statele Unite, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză, în toate forurile relevante, valorificând toate oportunitățile pentru a evalua care este calea de urmat și recurgând la toate opțiunile sau acțiunile necesare care trebuie întreprinse pentru realizarea acestui obiectiv.

Condițiile de acces la Programul de scutire de vize al SUA sunt stabilite în legislație de către Congresul american. Administrația americană pune în aplicare programul și, în conformitate cu legislația actuală, nu are prerogative care să îi permită extinderea programului la noi țări partenere, cu excepția cazului în care aceste țări îndeplinesc criteriile legislative.

La reuniunea UE-SUA la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și afacerilor interne, care a avut loc la 8 septembrie 2016, în timp ce reprezentanții UE au solicitat reciprocitatea deplină în materie de vize, reprezentanții Statelor Unite au subliniat că Departamentul pentru Securitate Internă vizează menținerea Programului de scutire de vize al SUA și asigurarea faptului că acesta își îndeplinește rolul de a garanta securitatea Statelor Unite. În acest scop, Departamentul de Securitate Internă lucrează la implementarea deplină a îmbunătățirilor în materie de securitate aduse Programului de scutire de vize, care au fost adoptate de Congres în decembrie 2015. Departamentul pentru Securitate Internă a subliniat faptul că programul rămâne sub monitorizarea atentă a Congresului care, în cadrul mai multor audieri, a formulat critici privind utilizarea de către administrația americană a scutirilor de vize prevăzute de legislație. Departamentul pentru Securitate Internă și-a exprimat aprecierea pentru eforturile întreprinse de UE în vederea consolidării gestionării frontierelor externe ale UE și a noilor instrumente legislative din domeniul securității. Cu toate acestea, Departamentul pentru Securitate Internă a indicat, de asemenea, că, pe termen scurt, nu se preconizează ca cele cinci state membre supuse obligației de a deține viză să fie incluse în Programul de scutire de vize. Statele membre respective nu îndeplinesc cerința privind rata de 3 % de refuz al acordării vizelor fixată în legislația SUA și, prin urmare, nu sunt eligibile să facă parte din Programul de scutire de vize. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a reiterat, de asemenea, că suspendarea temporară a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA ar fi extrem de contraproductivă pentru realizarea reciprocității în materie de vize.

Aceste poziții au fost confirmate la reuniunea ministerială UE-SUA în materie de justiție și afaceri interne care a avut loc în perioada 4-5 decembrie 2016 la Washington D.C. Uniunea Europeană a subliniat încă o dată importanța realizării, cât mai curând posibil, a reciprocității depline în materie de vize cu Statele Unite. S-a luat hotărârea de a se continua această activitate în colaborare cu noua administrație americană.

La fel ca în perioada de raportare precedentă, nu s-au înregistrat progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români care călătoresc în Statele Unite. Alegerile prezidențiale și alegerile pentru Congresul american au avut loc la 8 noiembrie 2016. Comisia își va reînnoi eforturile pe lângă noua administrație din SUA, de îndată ce aceasta va fi pe deplin instalată, în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză.

Următoarea reuniune ministerială și la nivel de înalți funcționari UE-SUA în materie de justiție și afaceri interne, care este preconizată pentru prima jumătate a anului 2017, va oferi ocazia de a conveni, împreună cu noua administrație americană, asupra căii de urmat pentru realizarea acestui obiectiv. Având în vedere rolul central al Congresului Statelor Unite în găsirea unei soluții, Comisia recomandă, de asemenea, valorificarea în cea mai mare măsură posibilă a contactelor parlamentare (de către Parlamentul European și parlamentele naționale).

III.Poziții adoptate ca răspuns la comunicarea din luna aprilie și la măsurile ulterioare raportate în iulie

La 12 octombrie 2016, Comisia a prezentat situația în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European. În concluzia formulată de președintele Comisiei LIBE, acesta a rezumat poziția Comisiei Europene, afirmând că aceasta are obligația, în temeiul dreptului UE, de a adopta acte delegate de suspendare a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii țărilor terțe care au dreptul să călătorească fără viză în UE în cazul acelor țări terțe care nu aplică reciprocitatea în materie de scutire de vize. Un alt schimb de opinii pe această temă a avut loc la 14 decembrie 2016, cu ocazia unei întrebări cu solicitare de răspuns oral în ședința plenară a Parlamentului European, când majoritatea deputaților care au luat cuvântul au reiterat aceeași poziție, deși au fost recunoscute și impactul pe care o suspendare a exonerării de obligația de a deține viză l-ar avea asupra relațiilor transatlantice și necesitatea unei colaborări între instituții.

La fel ca în ultimele trei luni, Consiliul nu a dezbătut această chestiune.

IV. Concluzie

Comisia salută decizia guvernului canadian de a elimina, până în decembrie 2017, obligația de a deține viză pentru toți cetățenii bulgari și români și va colabora cu statele membre și Canada pentru a se asigura că reciprocitatea deplină a vizelor este realizată în termenele convenite. Aceste progrese, care au fost realizate pe baza căii de urmat prezentate în comunicarea din luna aprilie și a cooperării fructuoase atât cu guvernele Bulgariei și României, cât și cu deputații din Parlamentul European, arată că printr-un angajament neîntrerupt și prin tenacitatea contactelor diplomatice se pot realiza progrese tangibile în ceea ce privește reciprocitatea deplină în materie de exonerare de obligația de a deține viză.

În ceea ce privește Statele Unite, Comisia remarcă faptul că, la fel ca în perioada de raportare precedentă, în ultimele cinci luni, Statele Unite nu au înregistrat progrese în direcția eliminării obligației de a deține viză pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români care călătoresc în Statele Unite, acest lucru fiind determinat și de calendarul electoral. După instalarea noii administrații americane, Comisia își va relua fără întârziere eforturile pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză, și va încerca să ajungă la un acord în prima jumătate a anului 2017 cu privire la calea de urmat pentru a îndeplini acest obiectiv.

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a se asigura că Uniunea Europeană transmite un mesaj unitar pe această temă importantă și va prezenta, înainte de sfârșitul lunii iunie 2017, un raport cu privire la progresele realizate.

_________

(1)

     COM(2016) 221 final din 12 aprilie 2016 (denumită în continuare „comunicarea din luna aprilie”).

(2)

     COM(2016) 481 final din 13 iulie 2016 (denumită în continuare „comunicarea din luna iulie privind măsurile ulterioare”).

(3)

     http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145359.

(4)

     La punctul 20 din Declarația comună se afirmă: „Salutăm și recunoaștem valoarea mobilității sporite, inclusiv prin intermediul regimului de călătorii fără viză între Uniunea Europeană și Canada pentru toți cetățenii celor două părți, astfel cum se prevede în Acordul de parteneriat strategic UE-Canada. Decizia Canadei de a elimina, la sfârșitul anului 2017, obligativitatea vizelor pentru toți cetățenii bulgari și români va facilita și mai mult relațiile puternice care există între Canada și Europa în domeniul cultural, educațional, familial, precum și în domeniul afacerilor.” (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/30-eu-canada-declaration/).

Top