EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1855

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1855 a Consiliului din 10 octombrie 2017 de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

OJ L 265, 14.10.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1855/oj

14.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI

din 10 octombrie 2017

de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 35 000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării sale.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare 2012/181/UE a Consiliului (2), România a fost autorizată să aplice un prag mai ridicat și să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 65 000 EUR. Măsura în cauză a fost prelungită prin Decizia de punere în aplicare 2014/931/UE a Consiliului (3), care expiră la 31 decembrie 2017.

(3)

Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 26 aprilie 2017, România a solicitat o autorizare de prelungire a derogării de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE și, în același timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul în moneda națională al sumei de 88 500 EUR.

(4)

Un prag mai ridicat pentru regimul special aplicat întreprinderilor mici constituie o măsură de simplificare, deoarece poate reduce în mod semnificativ obligațiile în materie de TVA pentru întreprinderile mici.

(5)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 9 iunie 2017, cu privire la cererea prezentată de România. Prin scrisoarea datată din 12 iunie 2017, Comisia a informat România că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza cererea.

(6)

România se așteaptă ca măsura să reducă obligațiile în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici. De asemenea, acest regim ar trebui să degreveze administrația fiscală de sarcina de a monitoriza colectarea unui volum redus de venituri de la un număr mare de întreprinderi mici.

(7)

Dat fiind că această măsură de derogare urmează să aibă ca efect reducerea obligațiilor în materie de TVA pentru întreprinderile mici, România ar trebui să fie autorizată să aplice măsura pentru o perioadă limitată. Persoanele impozabile ar trebui să poată opta în continuare pentru regimul normal de TVA.

(8)

Articolele 281-294 din Directiva 2006/112/CE care reglementează un regim special pentru întreprinderile mici fac obiectul unei revizuiri și, ca atare, este posibilă intrarea în vigoare a unei directive care să modifice respectivele dispoziții ale Directivei 2006/112/CE, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a derogării la 31 decembrie 2020.

(9)

Din informațiile furnizate de România, majorarea pragului va avea un impact neglijabil asupra cuantumului total al veniturilor fiscale colectate în etapa consumului final.

(10)

Derogarea nu are impact asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA, deoarece România va efectua un calcul de compensare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88 500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispozițiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Luxemburg, 10 octombrie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2012/181/UE a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 92, 30.3.2012, p. 26).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/931/UE a Consiliului din 16 decembrie 2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2012/181/UE de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 365, 19.12.2014, p. 145).

(4)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).


Top