EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1985 a Comisiei din 4 noiembrie 2015 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, privind un șervețel antiviral impregnat cu acid citric (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1985 A COMISIEI

din 4 noiembrie 2015

în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, privind un șervețel antiviral impregnat cu acid citric

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 28 aprilie 2015, Belgia a solicitat Comisiei să decidă, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, dacă un șervețel antiviral introdus pe piață cu mențiunea „omoară 99,9 % dintre virusurile răcelii și gripei din șervețel” este un produs biocid sau un articol tratat și, în cazul în care este considerat un produs biocid, dacă aparține tipului de produs 1 (igienă umană) sau 2 (dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale).

(2)

În conformitate cu informațiile furnizate de Belgia, șervețelul are 3 straturi, cel din mijloc fiind impregnat cu acid citric. Se susține că acidul citric este legat în mod ireversibil în matricea șervețelului și că rămâne în produs pe parcursul întregului său ciclu de viață. Se susține că după ce șervețelul a fost utilizat, adică atunci când umezeala rezultată din strănut, tuse sau suflarea nasului în șervețel ajunge la stratul mijlociu, acidul citric dezactivează virusurile din șervețel pentru a împiedica transferul lor înapoi pe mâini, transferul lor prin contact mână cu mână și transferul lor pe suprafețele cu care șervețelul intră în contact.

(3)

Șervețelul corespunde definiției unui articol astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(4)

Șervețelul corespunde definiției unui articol tratat, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, întrucât acidul citric este încorporat în mod intenționat în șervețel pentru a dezactiva virusuri și pentru a limita contaminarea cu aceste virusuri.

(5)

Virusurile corespund definiției unui organism dăunător, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, deoarece ele pot avea un efect negativ asupra oamenilor.

(6)

Distrugerea, atenuarea, neutralizarea, împiedicarea acțiunii sau exercitarea în alt mod a unui efect de limitare a nocivității oricărui organism dăunător reprezintă o funcție biocidă.

(7)

Prin urmare, este esențial să se stabilească dacă șervețelul are sau nu o funcție biocidă primară, pentru a se determina dacă șervețelul este un articol tratat sau un produs biocid.

(8)

Mențiunea de pe ambalajul șervețelelor și din reclame este „omoară 99,9 % dintre virusurile răcelii și gripei din șervețel”. Prin această mențiune se acordă o însemnătatea mai mare și o importanță primordială funcției biocide a șervețelului în raport cu celelalte funcții ale sale (de exemplu, suflarea nasului). Prin urmare, șervețelul antiviral are, în primul rând, o funcție biocidă.

(9)

Având în vedere că tipul 1 de produse cuprinde produsele biocide utilizate pentru a dezinfecta pielea sau pielea capului și că tipul 2 de produse cuprinde produsele biocide utilizate în scopuri mai largi, cum ar fi dezinfectarea suprafețelor, a materialelor sau a aerului, utilizarea acestui șervețel ar corespunde mai degrabă acestui din urmă tip de produs.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Un șervețel antiviral impregnat cu acid citric și introdus pe piață cu mențiunea „omoară 99,9 % dintre virusurile răcelii și gripei din șervețel” se consideră a fi un produs biocid în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și se încadrează în tipul 2 de produs, astfel cum este definit în anexa V la regulamentul respectiv.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.


Top