EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1516

Regulamentul (CE) nr. 1516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1516/oj

20.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 1516/2007 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2007

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene;

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 3 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, registrele privind echipamentele de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură trebuie să conțină anumite informații. În scopul asigurării punerii în aplicare eficiente a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă introducerea de informații suplimentare în registrele echipamentelor respective.

(2)

Informațiile privind conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră trebuie inclus în registrele echipamentelor. În cazul în care nu se cunoaște conținutul de gaz cu efect de seră, operatorul echipamentului respectiv trebuie să se asigure că acest conținut este determinat de către personal autorizat, pentru a facilita detectarea scurgerilor.

(3)

Înainte de verificarea în vederea detectării scurgerilor, personalul autorizat trebuie să examineze cu atenție informațiile cuprinse în registrele echipamentelor pentru a identifica toate problemele anterioare și pentru a consulta rapoartele respective.

(4)

În vederea asigurării unui control eficient al scurgerilor, verificările în vederea detectării scurgerilor trebuie să se concentreze asupra părților echipamentului în care este cel mai probabil să se producă scurgeri.

(5)

Verificările în vederea detectării scurgerilor se realizează prin metode de măsurare directă și indirectă. Metodele de măsurare directă identifică scurgerile prin utilizarea unor dispozitive de detecție care pot determina dacă din sistem scapă gaze fluorurate cu efect de seră. Metodele de măsurare indirectă se bazează pe identificarea funcționării anormale a sistemului și pe analiza parametrilor corespunzători.

(6)

Metodele de măsurare indirectă trebuie aplicate în cazurile în care scurgerile se produc foarte încet și în care echipamentele se află în locuri bine ventilate, astfel încât este dificil să se detecteze gazele fluorurate cu efect de seră care scapă din sistem în aerul înconjurător. Metodele de măsurare directă sunt necesare pentru identificarea cu exactitate a locului unde se produce scurgerea. Decizia privind metoda de măsurare care urmează să fie folosită trebuie luată de personalul autorizat care are pregătirea și experiența necesare pentru a stabili metoda de măsurare cea mai potrivită pentru fiecare caz în parte.

(7)

În cazul în care există o suspiciune de scurgere, este necesară o verificare în vederea detectării și reparării ei.

(8)

În vederea asigurării siguranței sistemului reparat, verificările de control prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 842/2006 trebuie să se concentreze pe părțile sistemului în care s-a detectat scurgerea și pe părțile adiacente.

(9)

Instalațiile defecte ale noilor sisteme reprezintă un risc semnificativ de scurgere. Din acest motiv, sistemele nou instalate trebuie verificate în vederea detectării scurgerilor imediat după punerea în funcțiune.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cerințele de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staționare — în funcțiune sau oprite temporar — de refrigerare, de climatizare și pentru pompele de căldură care conțin trei sau mai multe kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră.

Prezentul regulament nu se aplică echipamentelor cu sisteme închise ermetic, etichetate ca atare și care conțin mai puțin de 6 kilograme de gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 2

Registrul echipamentului

(1)   Operatorul își indică denumirea, adresa poștală și numărul de telefon în registrul menționat la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, denumit în continuare „registrul echipamentului”.

(2)   Conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră pentru echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pentru pompele de căldură se menționează în registrul echipamentului.

(3)   În cazul în care conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră pentru echipamentele de refrigerare, de climatizare sau pentru pompele de căldură nu este indicat în specificațiile producătorului sau pe eticheta sistemului respectiv, operatorul se asigură că acest conținut este determinat de către personal autorizat.

(4)   În cazul în care cauza scurgerii a fost identificată, aceasta se menționează în registrul echipamentului.

Articolul 3

Verificarea registrului echipamentului

(1)   Înainte de a proceda la verificări în vederea detectării scurgerilor, personalul autorizat examinează registrul echipamentului.

(2)   Se acordă o atenție specială informațiilor relevante cu privire la orice zone problematice și aspecte recurente.

Articolul 4

Verificările sistematice

Se verifică în mod sistematic următoarele părți ale echipamentelor de refrigerare, de climatizare sau ale pompelor de căldură:

1.

garniturile de etanșeizare;

2.

valvele, inclusiv supapele;

3.

sigiliile, inclusiv sigiliile uscătoarelor și filtrelor ramplasabile;

4.

părțile sistemului supuse la vibrații;

5.

conexiunile la dispozitivele de siguranță sau operaționale.

Articolul 5

Alegerea metodei de măsurare

(1)   La verificarea în vederea detectării de scurgeri în cazul unui echipament de refrigerare, de climatizare sau al pompelor de căldură, personalul autorizat aplică o metodă de măsurare directă conform dispozițiilor articolului 6 sau o metodă de măsurare indirectă conform dispozițiilor articolului 7.

(2)   Întotdeauna se pot aplica metode de măsurare directă.

(3)   Metodele de măsurare indirectă se aplică numai în cazul în care parametrii echipamentului de verificat, menționați la articolul 7 alineatul (1), furnizează informații fiabile privind conținutul de gaze fluorurate cu efect de seră indicate în registrul echipamentului și probabilitatea unei scurgeri.

Articolul 6

Metodele directe de măsurare

(1)   Personalul autorizat utilizează, la detectarea scurgerilor, una sau mai multe dintre următoarele metode de măsurare directă:

(a)

verificarea circuitelor și a componentelor cu risc de scurgere cu ajutorul unor dispozitive de detectare a gazelor adaptate la agentul de refrigerare din sistem;

(b)

introducerea în circuit a unui fluid de detecție de ultraviolete sau a unui colorant corespunzător.

(c)

soluții spumante/soluții de săpun.

(2)   Dispozitivele de detectare a gazelor menționate la alineatul (1) litera (a) se verifică la fiecare 12 luni pentru a se asigura funcționarea lor corespunzătoare. Senzitivitatea dispozitivelor portabile de detecție a gazelor trebuie să fie de cel puțin 5 grame pe an.

(3)   Introducerea de fluid de detecție a ultravioletelor sau de coloranți în sistemul de refrigerare se poate realiza numai în cazul în care producătorul echipamentului a confirmat că aplicarea unor asemenea metode este tehnic posibilă. Metoda este aplicată numai de către personal autorizat să efectueze activități care presupun accesul la circuite de refrigerare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră.

(4)   În cazul în care metodele specificate la alineatul (1) din prezentul articol nu detectează nicio scurgere, iar părțile menționate la articolul 4 nu prezintă semne de scurgere, însă personalul autorizat consideră că are loc o scurgere, acesta va inspecta și alte părți ale echipamentului.

(5)   Înainte de testarea presiunii cu azot liber de oxigen (Oxygen Free Nitrogen — OFN) sau cu un alt gaz adecvat pentru testarea presiunii în vederea detectării de scurgeri, gazele fluorurate cu efect de seră se vor recupera din întregul sistem de către personalul autorizat să recupereze gaze fluorurate cu efect de seră din respectivul tip de echipament.

Articolul 7

Metodele indirecte de măsurare

(1)   Pentru detectarea unei scurgeri, personalul autorizat efectuează verificarea vizuală și manuală a echipamentului și analizează unul sau mai mulți dintre următorii parametri:

(a)

presiunea;

(b)

temperatura;

(c)

curentul compresorului;

(d)

nivelurile de lichid;

(e)

volumul de reîncărcare.

(2)   Orice suspiciune de scurgere de gaze fluorurate cu efect de seră este urmată de o verificare în vederea detectării scurgerii prin folosirea unei metode directe conform dispozițiilor articolului 6.

(3)   Una sau mai multe dintre următoarele situații constituie suspiciune de scurgere:

(a)

un sistem fix de detectare a scurgerilor indică existența unei scurgeri;

(b)

echipamentul produce zgomote anormale sau vibrații, se formează gheață sau se constată o capacitate insuficientă de răcire;

(c)

indicații de coroziune, scurgeri de ulei și deteriorări ale componentelor sau ale materialelor în posibile puncte de scurgere;

(d)

indicații de scurgere în vizoare sau pe indicatoarele de nivel sau pe alt suport vizual;

(e)

indicații de deteriorare la nivelul comutatoarelor de siguranță, al comutatoarelor de presiune, al conexiunilor indicatoarelor de nivel și ale senzorilor;

(f)

deviații de la condițiile normale de funcționare indicate de parametrii analizați, inclusiv citirile în timp real ale sistemelor electronice;

(g)

alte semne care sugerează pierderea de agent de refrigerare.

Articolul 8

Repararea scurgerii

(1)   Operatorul se asigură că reparația se realizează de către personal autorizat pentru efectuarea respectivei activități.

În prealabil, se efectuează evacuarea sau recuperarea agentului refrigerent, după caz.

(2)   Operatorul se asigură că s-a efectuat, după caz, un test de scurgere cu azot liber de oxigen sau un alt test de presiune adecvat, urmat de evacuare, reîncărcare și testare în vederea detectării scurgerilor.

Înainte de efectuarea testului cu azot liber de oxigen sau cu un alt gaz de testare adecvat, gazele fluorurate cu efect de seră sunt recuperate din instalație, după caz.

(3)   În măsura posibilului, cauza scurgerii este identificată, astfel încât să se evite riscul de recidivă.

Articolul 9

Verificările de control

La efectuarea verificărilor de control prevăzute la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalul autorizat se concentrează pe acele zone în care au fost detectate și reparate scurgeri, precum și pe zonele adiacente în cazul în care, pe durata reparațiilor, acestea au fost supuse la presiune.

Articolul 10

Cerințe privind echipamentul nou pus în funcțiune

Echipamentele nou instalate sunt verificate în vederea detectării scurgerilor imediat după punerea în funcțiune.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


Top