EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Regulamentul (CE) nr. 1494/2007 al Comisiei din 17 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formei etichetelor și a cerințelor de etichetare suplimentare privind produsele și echipamentele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; abrogat prin 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 1494/2007 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2007

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formei etichetelor și a cerințelor de etichetare suplimentare privind produsele și echipamentele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

(1)

O analiză privind oportunitatea includerii unor informații suplimentare referitoare la mediu pe etichetele care urmează să fie aplicate pe produsele și echipamentele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 a fost efectuată în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul în cauză.

(2)

Cerințele de etichetare iau în considerare sistemele de etichetare aplicabile în prezent în Comunitate pentru produsele și echipamentele care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, inclusiv sistemele de etichetare stabilite de standardele industriale în vigoare pentru astfel de produse și echipamente.

(3)

Pentru claritate, trebuie stabilită formularea exactă a informațiilor care urmează să fie menționate pe etichete. Statelor membre trebuie să li se acorde posibilitatea de a decide utilizarea propriei limbi pe etichetele în cauză.

(4)

Etichetele trebuie să includă, de asemenea, informații suplimentare care să indice dacă produsele și echipamentele de refrigerare și de climatizare, precum și pompele de căldură care intră sub incidența prezentului regulament au fost izolate cu spumă obținută cu ajutorul gazelor fluorurate cu efect de seră, în vederea promovării posibilei lor recuperări din aceste spume.

(5)

În cazul în care, la produsele sau echipamentele respective, sunt adăugate gaze fluorurate cu efect de seră în afara unității de producție, etichetele trebuie să indice conținutul total de gaze fluorurate cu efect de seră al produselor sau al echipamentelor.

(6)

Eticheta trebuie concepută astfel încât să rămână perfect lizibilă și să nu se dezlipească de pe produs sau de pe echipament pe întreaga perioadă în care produsul sau echipamentul conține gaze fluorurate cu efect de seră.

(7)

Eticheta trebuie aplicată într-un loc vizibil pentru tehnicienii responsabili cu instalarea și întreținerea.

(8)

În cazul produselor și al echipamentelor de climatizare, precum și al pompelor de căldură, eticheta trebuie aplicată luându-se în considerare profilul tehnic al produsului sau al echipamentului respectiv.

(9)

Posibilitatea includerii pe etichete a unor informații suplimentare referitoare la mediu i-a constrâns pe producători să facă modificările necesare în ceea ce privește etichetele, astfel încât este necesar să se acorde un termen-limită corespunzător până la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește forma etichetelor care urmează să fie utilizate și cerințele de etichetare suplimentare aplicabile tipurilor de produse și de echipamente menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Articolul 2

Cerințe de etichetare

(1)   Produsele și echipamentele care intră sub incidența prezentului regulament sunt identificate printr-o etichetă conținând următoarele informații:

(a)

textul „Conține gaze fluorurate cu efect de seră reglementate de protocolul de la Kyoto.”.

(b)

formulele chimice ale gazelor fluorurate cu efect de seră conținute sau prevăzute a fi conținute de echipamentul care utilizează standardele admise de nomenclatura industrială pentru echipamentul sau substanța respectivă;

(c)

cantitatea de gaze fluorurate cu efect de seră, exprimată în kilograme;

(d)

textul „închis ermetic”, unde este cazul.

(2)   În plus față de cerințele de etichetare menționate la alineatul (1), produsele și echipamentele de refrigerare și climatizare, precum și pompele de căldură, izolate cu spumă obținută cu ajutorul gazelor fluorurate cu efect de seră, trebuie identificate, înainte de a fi introduse pe piață, printr-o etichetă conținând următorul text: „Spumă obținută cu ajutorul gazelor fluorurate cu efect de seră”.

(3)   În cazul în care există posibilitatea adăugării de gaze fluorurate cu efect de seră în afara unității de producție, iar producătorul nu precizează cantitatea totală rezultată, eticheta trebuie să conțină informații referitoare la cantitatea încărcată în unitatea de producție și să fie prevăzută cu spațiu liber care se completează ulterior cu cantitatea care urmează să fie adăugată în afara unității de producție, precum și cu cantitatea totală de gaze fluorurate cu efect de seră rezultată.

(4)   Statele membre pot condiționa introducerea pe piață, pe teritoriul lor, a produselor și a echipamentelor care intră sub incidența prezentului regulament de utilizarea limbilor lor oficiale la redactarea cerințelor de etichetare prevăzute la alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 3

Forma etichetei

(1)   Informațiile prevăzute la articolul 2 trebuie incluse pe o etichetă aplicată pe produsele și echipamentele reglementate de prezentul regulament.

(2)   Informațiile trebuie să se distingă clar de fondul etichetei și să aibă o dimensiune și o spațiere care să garanteze lizibilitatea.

În cazul în care informațiile prevăzute de prezentul regulament sunt adăugate pe o etichetă deja aplicată pe produsul sau echipamentul în cauză, dimensiunea caracterelor nu trebuie să fie mai mică decât dimensiunea minimă a celorlalte informații de pe eticheta respectivă.

(3)   Toată eticheta, împreună cu conținutul ei, trebuie concepută astfel încât să nu se dezlipească de pe produs sau de pe echipament și să fie perfect lizibilă, în condiții normale de exploatare, pe întreaga perioadă în care produsul sau echipamentul conține gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 4

Aplicarea etichetei

(1)   În plus față de locurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, etichetele pot fi aplicate, de asemenea, pe sau lângă plăcuțele indicatoare sau etichetele cu informații referitoare la produs, ori în vecinătatea locațiilor de acces pentru întreținere.

(2)   În cazul produselor și al echipamentelor de climatizare, precum și al pompelor de căldură cu secțiuni interne și externe separate conectate între ele prin conducte cu agenți refrigerenți, informațiile de pe etichete trebuie aplicate pe acea parte a echipamentului încărcată inițial cu agentul refrigerent.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


Top