Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0375

2010/375/: Decizia Comisiei din 18 iunie 2010 privind alocarea cantităților de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esențiale sau critice de laborator și analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2010) 3850]

OJ L 170, 6.7.2010, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/375/oj

6.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/35


DECIZIA COMISIEI

din 18 iunie 2010

privind alocarea cantităților de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esențiale sau critice de laborator și analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

[notificată cu numărul C(2010) 3850]

(Numai textele în limbile engleză, estonă, franceză, germană, italiană, olandeză și spaniolă sunt autentice)

(2010/375/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea a redus deja treptat, pentru majoritatea utilizărilor, producția și consumul de clorofluorocarburi, de alte clorofluorocarburi complet halogenate, de haloni, de tetraclorură de carbon, de 1,1,1-tricloroetan, de hidrobromofluorocarburi și de bromoclorometan. Comisia trebuie să determine utilizările esențiale de laborator și analitice ale acestor substanțe reglementate, cantitățile care pot fi utilizate și societățile care le pot utiliza.

(2)

Decizia XIX/18 a părților semnatare ale Protocolului de la Montreal autorizează producerea și consumul necesare pentru satisfacerea utilizărilor esențiale de laborator și analitice ale substanțelor reglementate enumerate în anexele A, B și C (substanțe din grupele II și III) la Protocolul de la Montreal, așa cum sunt enumerate în anexa IV la raportul celei de a șaptea întruniri a părților, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa II la raportul celei de a șasea întruniri a părților, precum și în Deciziile VI/9, VII/11, XI/15, XV/5, XVI/16 și XXI/16 ale părților la Protocolul de la Montreal.

(3)

Decizia XVII/10 a părților semnatare ale Protocolului de la Montreal autorizează producerea și consumul de bromură de metil, enumerată în anexa E la Protocolul de la Montreal, pentru satisfacerea necesarului în ceea ce privește utilizările de laborator și analitice ale bromurii de metil.

(4)

În temeiul Protocolului de la Montreal, exceptarea globală privind utilizarea de laborator și analitică face obiectul unei revizuiri periodice, iar prin Decizia XXI/6 a fost prelungită ultima dată până la 31 decembrie 2014.

(5)

Decizia VI/25 precizează că o utilizare poate fi considerată esențială numai dacă nu există alternative sau înlocuitori fezabili din punct de vedere tehnic sau economic și acceptabili din perspectiva mediului și a sănătății. Trebuie stabilită o anexă în care să se enumere utilizările pentru care părțile semnatare ale Protocolului de la Montreal consideră că există alternative. De asemenea, anexa respectivă trebuie să conțină lista pozitivă cu utilizările esențiale autorizate ale bromurii de metil convenite de părți în Decizia XVIII/15.

(6)

Comisia a publicat un aviz adresat întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte din sau spre Uniunea Europeană în 2010 substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon și întreprinderilor care intenționează să solicite pentru 2010 o cotă pentru aceste substanțe destinate utilizărilor analitice și de laborator (2) și a primit declarații privind utilizările esențiale de laborator și analitice ale substanțelor reglementate, planificate pentru 2009.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare stabilit la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Producția și importul de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile pot fi autorizate pentru orice utilizare esențială de laborator și analitică menționată în anexa I.

Articolul 2

Cantitatea de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 care poate fi folosită pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în Uniune în 2010 este de 63 843,371 kilograme PDO.

Articolul 3

Contingentele pentru anul 2010 pentru substanțele reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile destinate utilizării esențiale de laborator și analitice se alocă întreprinderilor indicate în anexa II. În anexa III se stabilesc cantitățile maxime de substanțe destinate utilizărilor de laborator și analitice care pot fi produse sau importate în 2010, alocate întreprinderilor respective.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2010 și expiră la 31 decembrie 2010.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează următoarelor întreprinderi:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

BELGIA

 

Estonian Environmental Research Centre

Marja 4D

10617 Tallinn

ESTONIA

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

GERMANIA

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

GERMANIA

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

ȚĂRILE DE JOS

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho (MI)

ITALIA

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

REGATUL UNIT

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

GERMANIA

 

VWR International S.A.S.

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-bois

FRANȚA

 

Airbus S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

FRANȚA

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate, Rhondda, Cynon Taff,

Pontypridd CF37 5SX

REGATUL UNIT

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

REGATUL UNIT

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

GERMANIA

 

Panreac Quimica S.A.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

SPANIA

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

FRANȚA

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

GERMANIA

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

ITALIA

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2010.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO C 132, 11.6.2009, p. 19.


ANEXA I

Utilizările esențiale de laborator și analitice ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile

1.

Substanțele reglementate din grupa I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 și 115), din grupa II (alte clorofluorocarburi complet halogenate), din grupa III (haloni), din grupa IV (tetraclorura de carbon), din grupa V (1,1,1-tricloroetan), din grupa VII (hidrobromofluorocarburi) și din grupa IX (bromoclorometan) pot fi autorizate pentru toate utilizările de laborator și analitice, cu excepția următoarelor utilizări:

(a)

verificarea uleiurilor, a grăsimilor și a hidrocarburilor petroliere din apă;

(b)

testarea gudronului din materialele folosite la îmbrăcămintea rutieră;

(c)

amprentarea efectuată în laboratoarele medico-legale;

(d)

testarea substanțelor organice din cărbune;

(e)

orice utilizare pentru care există alternative sau înlocuitori fezabili din punct de vedere tehnic sau economic.

2.

Bromura de metil (grupa VI) poate fi autorizată pentru următoarele utilizări esențiale de laborator și analitice:

(a)

ca etalon sau normă de referință pentru calibrarea echipamentului care utilizează bromură de metil, pentru monitorizarea nivelurilor emisiilor de bromură de metil sau pentru determinarea conținutului maxim de reziduuri din bunuri, din plante și din materii prime;

(b)

la studiile toxicologice de laborator;

(c)

pentru compararea în laborator a eficacității bromurii de metil și a alternativelor la aceasta;

(d)

ca agent de laborator care se distruge într-o reacție chimică sub forma intermediarilor de sinteză.

3.

Nu se consideră utilizări esențiale de laborator și analitice următoarele utilizări:

(a)

echipamentele de refrigerare și de climatizare utilizate în laboratoare, inclusiv echipamentele de laborator refrigerate, cum sunt ultracentrifugele;

(b)

curățarea, refacerea, repararea sau reconstituirea componentelor sau a ansamblurilor electronice;

(c)

conservarea publicațiilor sau a arhivelor;

(d)

sterilizarea materialelor în laborator.


ANEXA II

Întreprinderi autorizate să producă sau să importe substanțe destinate utilizărilor esențiale de laborator sau analitice

Se alocă următoarelor întreprinderi cote de producție și de import pentru substanțele reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile, care pot fi destinate utilizărilor esențiale de laborator și analitice:

Societatea

 

Acros Organics (BE)

 

Airbus France (FR)

 

Estonian Environmental Research Centre (EE)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standars (DE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sicor (IT)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

VWR I S A S (FR)


ANEXA III

[Prezenta anexă nu este publicată deoarece conține informații comerciale confidențiale.]


Top