Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0537

Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din 1 iunie 2011 privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

OJ L 147, 2.6.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 275 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/537/oj

2.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon


COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 10 alineatul (6) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice trebuie să garanteze că cantitatea anuală autorizată prin licențele pentru importatori și producători individuali nu depășește 130 % din media anuală a nivelului calculat de substanțe reglementate pentru care li s-au acordat licențe respectivilor producători și importatori pentru utilizări esențiale de laborator și analitice în perioada 2007-2009 și că cantitatea totală autorizată anual prin licențe, inclusiv licențe pentru hidroclorofluorocarburi în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, nu depășește 110 tone ponderate în funcție de potențialul de diminuare a stratului de ozon (denumite în continuare „ODP”).

(2)

Cantitățile totale de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice pentru întreprinderi care au produs sau au importat sub licență în perioada 2007-2009 nu pot depăși 77 243,181 kg ODP, fiind calculate pe baza producției sau a importurilor sub licență în perioada de referință.

(3)

Diferența față de cantitatea maximă de 110 tone ODP (32 756,819 kg ODP), precum și cantitățile pentru care nu au fost depuse declarații de către întreprinderile care au produs sau au importat sub licență în perioada 2007-2009, trebuie alocate întreprinderilor cărora nu li s-au acordat licențe de producție sau de import în perioada de referință 2007-2009. Mecanismul de alocare trebuie să garanteze că toate întreprinderile care solicită o nouă cotă primesc un procent corespunzător din cantitățile care urmează să fie alocate.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cotele pentru substanțele reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice se alocă producătorilor și importatorilor cărora nu li s-au acordat licențe de producție sau de import în perioada 2007-2009 în conformitate cu mecanismul prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.


ANEXĂ

Mecanism de alocare

1.   Stabilirea cantității care trebuie alocată întreprinderilor cărora nu li s-au acordat, în perioada 2007-2009, licențe pentru producerea sau importarea de substanțe reglementate pentru utilizări de laborator și analitice (întreprinderi noi)

Fiecare întreprindere căreia i s-a acordat, în perioada 2007-2009, licență pentru producerea sau importarea de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice primește o cotă care corespunde cantității solicitate în declarația menționată la articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, dar care nu poate depăși 130 % din media anuală a nivelului calculat de substanțe reglementate care fac obiectul licenței acordate întreprinderii respective în perioada 2007-2009.

Suma acestor alocații se scade din 110 tone ODP pentru a determina cantitatea care trebuie alocată noilor întreprinderi (cantitatea de alocat în etapa 1).

2.   Etapa 1

Fiecare întreprindere nouă primește o alocație corespunzătoare cantității solicitate în declarația sa, însă nu mai mare decât o cotă proporțională din cantitatea alocată pentru etapa 1. Cota proporțională se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi noi. Suma cotelor alocate în etapa 1 se scade din cantitatea de alocat în etapa 1 pentru a determina cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 2.

3.   Etapa 2

Fiecare întreprindere nouă care, în etapa 1, nu a obținut 100 % din cantitatea solicitată în declarația sa primește o alocație suplimentară corespunzătoare diferenței dintre cantitatea solicitată și cantitatea obținută în etapa 1, dar care nu poate depăși cota proporțională din cantitatea de alocat în etapa 2. Cota proporțională se calculează împărțind 100 la numărul de întreprinderi noi eligibile pentru alocare în etapa 2. Suma cotelor alocate în etapa 2 se scade din cantitatea de alocat în etapa 2 pentru a determina cantitatea care urmează să fie alocată în etapa 3.

4.   Etapa 3

Etapa 2 se repetă în mod similar până când cantitatea rămasă care trebuie alocată în etapa următoare este mai mică de 1 tonă ODP.


Top