Help Print this page 

Document 32014R0004

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 4/2014 al Comisiei din 6 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 2, 7.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/4/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 4/2014 AL COMISIEI

din 6 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

Experiența dobândită în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei (2) a evidențiat necesitatea de a modifica anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 640/2009 pentru a evita unele efecte nedorite asupra pieței motoarelor și asupra performanței produselor care intră sub incidența regulamentului respectiv.

(2)

Evoluțiile recente de pe piața motoarelor electrice au produs schimbări la nivelul valorilor-limită aplicate altitudinii, temperaturilor maxime și minime ale aerului ambiant, precum și temperaturilor lichidului de răcire aplicate pentru a verifica dacă un motor funcționează în condiții extreme și, prin urmare, dacă este necesară o proiectare specială. Este necesar ca aceste evoluții să se reflecte în regulament.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 640/2009

Regulamentul (CE) nr. 640/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament instituie cerințe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a motoarelor, inclusiv a celor integrate în alte produse.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

motoarelor concepute să funcționeze scufundate în întregime într-un lichid;

(b)

motoarelor integrate complet într-un produs (de exemplu, angrenaj, pompă, ventilator sau compresor) a cărui performanță energetică nu poate fi testată independent de produs;

(c)

motoarelor concepute să funcționeze exclusiv:

(i)

la altitudini care depășesc 4 000 de metri deasupra nivelului mării;

(ii)

la temperaturi ale aerului ambiant care depășesc 60 °C;

(iii)

la temperaturi maxime de funcționare care depășesc 400 °C;

(iv)

la temperaturi ale aerului ambiant mai mici de – 30 °C pentru orice tip de motor sau mai mici de 0 °C pentru un motor cu răcire cu apă;

(v)

când temperatura apei de răcire la intrarea în produs este mai mică de 0 °C sau mai mare de 32 °C; sau

(vi)

în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite în Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

(d)

motoarelor frână,

cu excepția cerințelor de informare din anexa I punctul 2 subpunctele 3-6 și 12.

(3)  JO L 100, 19.4.1994, p. 1.”"

2.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 640/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică șase luni după data intrării în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 191, 23.7.2009, p. 26.


ANEXĂ

Modificări aduse anexei I la Regulamentul (CE) nr. 640/2009

La punctul 2 din anexa I se introduce următorul paragraf după al treilea paragraf:

„În cazul în care dimensiunea plăcuței de identificare face imposibilă marcarea tuturor informațiilor menționate la punctul 1, se marchează doar randamentul nominal (h) la sarcina și tensiunea nominală maximă (UN)”.


Top