Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0932

Regulamentul (UE) nr. 932/2012 al Comisiei din 3 octombrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 278, 12.10.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 192 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/oj

12.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 278/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 932/2012 AL COMISIEI

din 3 octombrie 2012

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume importante de vânzări și schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare în ceea ce privește impactul asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/125/CE prevede că Comisia trebuie să introducă, după caz, o măsură de punere în aplicare pentru aparatele de uz casnic, inclusiv uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur utilizate în mod curent în gospodării. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

Prezentul regulament trebuie să se aplice produselor destinate uscării rufelor în gospodării.

(5)

Mașinile combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic au caracteristici specifice și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(6)

Impactul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur asupra mediului înconjurător identificat ca fiind semnificativ în sensul prezentului regulament e reprezentat de consumul de energie în faza de utilizare. Consumul anul de electricitate al uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur a fost estimat la 21 TWh în Uniunea Europeană la nivelul anului 2005. Dacă nu se iau măsuri specifice, consumul anual de electricitate va crește, conform estimărilor, la 31 TWh în 2020. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament poate fi redus în mod semnificativ.

(7)

Studiul pregătitor arată că nu sunt necesare cerințe referitoare la alți parametri de proiectare ecologică, dintre cei menționați în anexa I partea 1 din Directiva 2009/125/CE, având în vedere faptul că cel mai important aspect din punctul de vedere al impactului asupra mediului al uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur este de departe consumul de energie în faza de utilizare. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, din motive legate de cerințele în materie de proiectare ecologică referitoare la acei parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 din directiva citată pentru care prezentul regulament prevede că nu este necesară nicio cerință în materie de proiectare ecologică.

(8)

Eficiența consumului de energie electrică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur trebuie mărită prin aplicarea de tehnologii existente și eficiente care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate și care pot reduce costul combinat al achiziționării și exploatării acestor produse.

(9)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului final și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, avantajele reducerii consumului de energie în faza de utilizare trebuie să fie mai mari decât orice impact suplimentar asupra mediului generat în fazele de fabricație și eliminare a produselor.

(10)

Cerințele de proiectare ecologică trebuie introduse treptat, pentru a acorda suficient timp producătorilor să reproiecteze produsele care intră sub incidența prezentului regulament. Calendarul trebuie stabilit astfel încât să se evite efectele negative asupra funcționalității echipamentelor de pe piață, iar obiectivele prezentului regulament să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul din punctul de vedere al costurilor asupra utilizatorilor finali și a producătorilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

(11)

Măsurătorile parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuate cu ajutorul unor metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv, dacă există, standarde armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (2).

(12)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament trebuie să specifice procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(13)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în documentația tehnică menționată în anexele V și VI la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care informațiile respective se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(14)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în prezentul regulament, trebuie identificate valori de referință orientative aferente celor mai bune tehnologii existente, pentru a asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor cu privire la performanța de mediu pe tot parcursul ciclului de viață a produselor care intră sub incidența prezentului regulament.

(15)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele privind proiectarea ecologică pentru introducerea pe piață a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică sau cu gaz și a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur încorporate, inclusiv a celor vândute pentru utilizări altele decât cele casnice.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic și storcătoarelor centrifugale de uz casnic.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„uscător de rufe de uz casnic cu tambur” înseamnă un aparat în care produsele textile sunt uscate prin învârtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald și care este destinat în principal utilizării în scopuri neprofesionale;

2.

„uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe de uz casnic cu tambur destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar și care necesită finisare de mobilier;

3.

„mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a produselor textile, de obicei prin încălzire și rotație;

4.

„storcător centrifugal”, cunoscut și sub denumirea comercială de „uscător centrifugal”, înseamnă un aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acțiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ și este scursă printr-o pompă automată, aparat destinat în principal utilizării neprofesionale;

5.

„uscător de rufe cu tambur cu ventilație” înseamnă un uscător cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile și elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior;

6.

„uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare” înseamnă un uscător cu tambur care include un dispozitiv (acționând fie prin condensare, fie prin alte mijloace) pentru eliminarea umezelii din aerul utilizat în procesul de uscare;

7.

„uscător de rufe automat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare la detectarea unui anumit nivel de umezeală al încărcăturii, de exemplu prin utilizarea conductivității sau prin detectarea temperaturii;

8.

„uscător de rufe neautomat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare după o perioadă predefinită, de obicei controlată de un temporizator, dar care poate fi închis și manual;

9.

„program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care producătorul le declară ca fiind adecvate pentru uscarea anumitor tipuri de textile;

10.

„ciclu” înseamnă un proces complet de uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

11.

„durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea acestuia, fără a se lua în calcul întârzierile programate de utilizatorul final;

12.

„capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme de produse textile uscate de un anume tip indicată de producător, în trepte de 0,5 kg, care poate fi prelucrată într-un uscător de rufe de uz casnic cu tambur utilizând programul selectat, atunci când acesta este încărcat în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

13.

„încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

14.

„eficiența condensării” înseamnă raportul dintre masa de apă condensată de un uscător cu tambur cu acțiune de condensare și masa de apă eliminată din încărcătură la sfârșitul unui ciclu;

15.

„modul oprit” înseamnă situația în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este dezactivat de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la o sursă de curent electric și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur atunci când revine singur la un consum de putere în regim staționar;

16.

„mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final, în afara descărcării uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

17.

„uscător de rufe de uz casnic cu tambur echivalent” înseamnă un model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de energie, aceeași eficiență a condensării, dacă este cazul, aceeași durată a programului standard pentru bumbac și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același producător;

18.

„program standard pentru bumbac” înseamnă ciclul de uscare a rufelor din bumbac cu o umiditate inițială a încărcăturii de 60 % până la atingerea unei umidități de 0 %.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele generice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt stabilite la punctul 1 din anexa I. Cerințele specifice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt stabilite la punctul 2 din anexa I.

Nu sunt necesare cerințe de proiectare ecologică în privința niciunuia dintre ceilalți parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 din Directiva 2009/125/CE.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este reprezentată de controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la această directivă sau de sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)   În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentația tehnică include o copie a calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente, documentația tehnică trebuie să includă detalii și/sau extrapolări ale acestor calcule, precum și detalii ale testelor realizate de producători pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. În astfel de cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor celorlalte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, în vederea respectării dispozițiilor stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cele mai performante disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia, și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa III și eficiența aparatelor cu ventilație.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 noiembrie 2013.

Cu toate acestea:

(a)

cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctele 1.1 și 1.2 se aplică de la 1 noiembrie 2014;

(b)

cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.2 se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANEXA I

Cerințe de proiectare ecologică

1.   Cerințe generice de proiectare ecologică

1.1.

Pentru calculul consumului de energie și al altor parametri ai uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, se utilizează ciclul de uscare a rufelor din bumbac (cu un conținut inițial de umezeală al încărcăturii de 60 %) până la un conținut final de umezeală al încărcăturii de 0 % (denumit în continuare „programul standard pentru bumbac”). Acest ciclu trebuie să fie identificabil în mod clar pe dispozitivul sau dispozitivele de selectare a programelor al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur și/sau pe dispozitivul de afișare al acestuia, dacă există, să fie denumit „program standard pentru bumbac” sau să fie reprezentat printr-un simbol uniform sau printr-o combinație adecvată a acestor două modalități și să reprezinte opțiunea selectată implicit pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur echipate cu selecția automată a programelor sau cu orice altă funcție care permite selectarea automată a programului de uscare sau menținerea unui program selectat. Dacă este vorba de un uscător de rufe automat cu tambur, atunci „programul standard pentru bumbac” trebuie să fie unul automat.

1.2.

Manualul de utilizare furnizat de producător trebuie să menționeze:

(a)

informații privitoare la „programul standard pentru bumbac”, specificându-se faptul că acesta este adecvat uscării rufelor din bumbac cu un grad normal de umezeală și că reprezintă cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac;

(b)

consumul de energie în modul oprit și în modul inactiv;

(c)

informații orientative privind durata programului și consumul de energie în cazul principalelor programe de uscare, atât pentru încărcătură completă, cât și pentru încărcătură parțială, dacă este cazul.

2.   Cerințe specifice de proiectare ecologică

Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur respectă următoarele cerințe:

2.1.

De la 1 noiembrie 2013:

indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 85;

în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, eficiența ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 60 %.

2.2.

De la 1 noiembrie 2015:

în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 76;

în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, eficiența ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 70 %.

Indicele de eficiență energetică (EEI) și eficiența ponderată a condensării se calculează în conformitate cu anexa II.


ANEXA II

Metoda de calcul al indicelui de eficiență energetică și al eficienței ponderate a condensării

1.   CALCULUL INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calculul indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, se raportează consumul anual ponderat de energie al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, la consumul anual standard de energie al acestuia.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

—   AEC= consumul anual ponderat de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

—   SAEC= consumul anual standard de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur.

(b)

Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulelor următoare și se rotunjește la două zecimale:

pentru toate uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur fără ventilație:

Formula

pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație:

Formula

unde:

c este capacitatea nominală a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur în cazul programului standard pentru bumbac;

Tt este durata ponderată a programului în cazul programului standard pentru bumbac.

(c)

Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

—   Et= consumul ponderat de energie, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   Po= puterea electrică în „modul oprit” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

—   Pl= puterea electrică în „modul inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

—   Tt= durata ponderată a programului, exprimată în minute și rotunjită până la cea mai apropiată valoare întreagă;

—   160= numărul total de cicluri de uscare pe an;

(ii)

atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este echipat cu un sistem de gestionare a energiei, trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

Formula

unde:

—   Tl= durata „modului inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(d)

Durata ponderată a programului (Tt ) în cazul programului standard pentru bumbac se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă:

Formula

unde:

—   Tdry= durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

—   Tdry½= durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(e)

Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

unde:

—   Edry= consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   Edry½= consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale.

(f)

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

Formula

Formula

unde:

—   Egdry= consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   Egdry½= consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   Egdry,a= consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   Egdry½,a= consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

—   fg= 2,5.

2.   CALCULUL EFICIENȚEI PONDERATE A CONDENSĂRII

Eficiența condensării în cazul unui program este raportul dintre masa de umezeală condensată și colectată în recipientul unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare și masa de umezeală eliminată din încărcătură de program, aceasta din urmă fiind reprezentată de diferența dintre masa încărcăturii umede de test înainte de uscare și masa încărcăturii de test după uscare. Pentru calculul eficienței ponderate a condensării, se utilizează eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, atât cu încărcătură completă, cât și cu încărcătură parțială.

Eficiența ponderată a condensării unui program (Ct ) se calculează în procente și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă, după cum urmează:

Formula

unde:

—   Cdry= eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă;

—   Cdry½= eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială;

Eficiența medie a condensării C se calculează pe baza eficienței de condensare a ciclurilor de testare și se exprimă ca procentaj:

Formula

unde:

n reprezintă numărul de cicluri de testare, care trebuie să includă cel puțin patru cicluri de test valide pentru programul selectat;

j este numărul ciclului de testare;

Wwj este masa de apă colectată în rezervorul condensatorului în cursul ciclului de testare j;

Wi este masa încărcăturii umede de test înainte de uscare;

Wf este masa încărcăturii de testare după uscare.


ANEXA III

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În vederea asigurării și a verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând standarde armonizate, ale căror coduri de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care țin cont de metodele general recunoscute de ultimă generație și ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad redus de incertitudine.

În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa I, autoritățile statelor membre testează un singur uscător de rufe de uz casnic cu tambur. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de către producător în dosarul cu documentație tehnică în sensul articolului 4 alineatul (2), în limitele specificate în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să corespundă cerințelor, în limitele definite în tabelul 1.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente nu respectă cerințele stabilite în anexa I.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual ponderat de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 6 %.

Consumul ponderat de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

Eficiența ponderată a condensării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decât valoarea nominală a Ct cu mai mult de 6 %.

Durata ponderată a programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valorile nominale ale Tt cu mai mult de 6 %.

Consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”

Valorile măsurate ale consumului de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 6 %. Valorile măsurate ale consumului de putere Po și Pl , în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 6 %.


(1)  „Valoare nominală” înseamnă valoarea declarată de producător. Nivelul de 6 % al incertitudinii măsurătorilor reprezintă eroarea de testare în laborator acceptabilă în prezent la măsurarea parametrilor declarați cu ajutorul noii metode de măsurare utilizate pentru noile cerințe în materie de etichetare/proiectare ecologică, inclusiv în cazul ciclurilor cu încărcătură completă și parțială.


ANEXA IV

Valori de referință

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piață pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, în ceea ce privește consumul de energie al acestora și emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul stoarcerii pentru programul standard pentru bumbac, este identificată după cum urmează:

1.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 3 kg:

(a)

consum de energie: 1,89 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 247 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: 69 dB.

2.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a)

consum de energie: 2,70 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 347 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

3.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a)

consum de energie provenită din gaz: 3,25 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,3 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

4.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a)

consum de energie: 3,10 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 396 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

5.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 6 kg:

(a)

consum de energie: 3,84 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 487 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: 67 dB.

6.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 6 kg:

(a)

consum de energie: 1,58 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 209 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

7.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a)

consum de energie: 3,9 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 495 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

8.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a)

consum de energie provenită din gaz: 3,4 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,36 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

9.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a)

consum de energie: 1,6 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 211 kWh/an (1);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

10.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 8 kg:

(a)

consum de energie: 4,1 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 520 kWh/an (*);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

11.

Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 8 kg:

(a)

consum de energie: 2,30 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 297 kWh/an (*);

(b)

emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.


(1)  Calculată în ipoteza unui număr de 160 de cicluri de uscare pe an, cu un consum de energie în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură parțială egal cu 60 % din consumul de energie la încărcătură completă și un consum anual suplimentar de energie de 13,5 kWh în modurile cu consum redus de putere.


Top