Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1016

Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 293, 11.11.2010, p. 31–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 213 - 222

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1016/oj

11.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1016/2010 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2010

de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare în ceea ce privește impactul asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) prima liniuță din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și în urma consultării Forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia introduce, după caz, măsuri de implementare destinate aparatelor de uz casnic, inclusiv mașinilor de spălat vase.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale mașinilor de spălat vase de uz casnic utilizate în mod curent în gospodării. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

Prezentul regulament trebuie să se aplice produselor destinate spălării veselei în gospodării.

(5)

Aspectul impactului mașinilor de spălat vase de uz casnic asupra mediului înconjurător, identificat ca fiind semnificativ în sensul prezentului regulament, îl constituie consumul de energie în faza de utilizare. Consumul anual de energie electrică al produselor care intră sub incidența prezentului regulament a fost estimat la 24,7 TWh în Uniune, în 2005, echivalentul a 13 milioane de tone de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice, consumul anual de energie electrică va crește, conform estimărilor, la 35 TWh în 2020. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică și de apă al produselor care intră sub incidența prezentului regulament poate fi redus în mod semnificativ.

(6)

Studiul pregătitor arată că nu sunt necesare cerințe referitoare la alți parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 din Directiva 2009/125/CE, având în vedere că cel mai important aspect din punct de vedere al impactului asupra mediului al mașinilor de spălat vase de uz casnic este de departe consumul de energie electrică în faza de utilizare.

(7)

Eficiența consumului de energie electrică al produselor care intră sub incidența prezentului regulament trebuie sporită prin aplicarea de tehnologii existente necostisitoare care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate și care pot reduce costul combinat al achiziționării și funcționării acestor produse.

(8)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului final și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, avantajele reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie să reprezinte mai mult decât o compensare a oricăror tipuri de impact suplimentar asupra mediului generate în faza de fabricație a produselor.

(9)

Cerințele de proiectare ecologică trebuie introduse treptat, pentru a acorda suficient timp producătorilor să reproiecteze produsele care intră sub incidența prezentului regulament. Calendarul trebuie stabilit astfel încât să se evite efectele negative asupra funcționalității echipamentelor de pe piață și trebuie să țină seama de impactul financiar asupra utilizatorilor finali și producătorilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, asigurându-se îndeplinirea în timp util a obiectivelor prezentului regulament.

(10)

Măsurătorile parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuate cu ajutorul unor metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (2).

(11)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament trebuie să specifice procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(12)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în documentația tehnică menționată în anexele V și VI la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(13)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în prezentul regulament, trebuie identificate valori de referință orientative aferente celor mai bune tehnologii existente, pentru a asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor cu privire la performanța de mediu pe tot parcursul ciclului de viață al produselor care intră sub incidența prezentului regulament.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a mașinilor de spălat vase de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și a celor alimentate de la rețeaua electrică și care pot fi alimentate și de la baterii, inclusiv a celor vândute pentru alte utilizări decât cele casnice și a celor incorporabile.

Articolul 2

Definiții

În plus față de definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, în sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„mașină de spălat vase de uz casnic” înseamnă o mașină care spală, clătește și usucă vase, sticlărie, tacâmuri și ustensile de bucătărie prin mijloace chimice, mecanice, termice și electrice și care este destinată pentru a fi folosită în principal în scopuri neprofesionale;

2.

„mașină de spălat vase de uz casnic incorporabilă” înseamnă o mașină de spălat vase de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3.

„set” înseamnă un set definit de vase, pahare și tacâmuri pentru o singură persoană;

4.

„capacitatea nominală” înseamnă numărul maxim de seturi împreună cu vesela pentru servit, astfel cum sunt menționate de producător, care pot fi tratate în mașina de spălat vase de uz casnic, conform programului selectat, atunci când mașina este încărcată în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

5.

„program” înseamnă o serie de operațiuni care sunt predefinite și sunt declarate de producător drept adecvate pentru grade de murdărie și/sau tipuri de încărcătură specificate și care formează împreună un ciclu complet;

6.

„durata programului” înseamnă timpul scurs de la lansarea programului până la încheierea programului, exclusiv întârzierile programate de utilizator;

7.

„ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

8.

„modul oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat vase de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și când aceasta este folosită în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat vase de uz casnic când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

9.

„modul inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului și descărcarea mașinii fără nicio altă intervenție din partea consumatorului final;

10.

„mașină de spălat vase echivalentă” înseamnă un model introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de mașină de spălat vase introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același producător.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele generice de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat vase de uz casnic sunt stabilite în anexa I punctul 1.

Cerințele specifice de proiectare ecologică pentru mașinile de spălat vase de uz casnic sunt stabilite în anexa I punctul 2.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva în cauză sau sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)   În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentație tehnică trebuie să cuprindă rezultatele calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente, documentația tehnică include detaliile acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor efectuate de producători pentru a verifica precizia calculelor realizate. În aceste cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament pentru a efectua controalele de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE în vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru cele mai performante mașini de spălat vase de uz casnic disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt prevăzute în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice în termen de maximum patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică. Revizuirea evaluează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa III, posibilitatea de a stabili cerințe privind consumul de apă al mașinilor de spălat vase de uz casnic și racordarea eventuală la alimentarea cu apă caldă.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 decembrie 2011.

Totuși, cerințele de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

(a)

cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 1.1 se aplică de la 1 decembrie 2012;

(b)

cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 1.2 se aplică de la 1 iunie 2012;

(c)

cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.2 se aplică de la 1 decembrie 2013;

(d)

cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.3 se aplică de la 1 decembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


ANEXA I

Cerințe de proiectare ecologică

1.   CERINȚE GENERICE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

1.

Pentru calcularea consumului de energie și a altor parametri aferenți mașinilor de spălat vase de uz casnic, se utilizează ciclul de spălare a veselei cu un grad normal de murdărie (denumit în continuare „ciclu standard de spălare”). Acest ciclu trebuie să fie identificabil în mod clar pe dispozitivul de selectare a programelor al mașinii de spălat vase de uz casnic și/sau pe dispozitivul de afișare al acesteia, dacă există, și să fie denumit „program standard”, fiind setat ca ciclu implicit pentru mașinile de spălat vase de uz casnic echipate cu selecția automată a programelor sau cu oricare altă funcție care permite selectarea automată a programului de spălare sau menținerea unui program selectat.

2.

Manualul de utilizare furnizat de producător menționează:

(a)

ciclul standard de spălare denumit „program standard”, specificând că acesta este adecvat pentru spălarea veselei cu un grad normal de murdărie și că este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de apă și energie pentru acest tip de veselă;

(b)

consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv;

(c)

informații orientative cu privire la durata programului, precum și la consumul de apă și de energie al programelor principale de spălare.

2.   CERINȚE SPECIFICE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

Mașinile de spălat vase de uz casnic respectă următoarele cerințe:

1.

de la 1 decembrie 2011:

(a)

pentru toate mașinile de spălat vase de uz casnic, cu excepția celor cu o capacitate nominală de 10 seturi și cu o lățime de cel mult 45 cm, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 71;

(b)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de 10 seturi și cu o lățime de cel mult 45 cm, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 80;

(c)

pentru toate mașinile de spălat vase de uz casnic, indicele de eficiență a spălării (IC ) trebuie să fie mai mare de 1,12;

2.

de la 1 decembrie 2013:

(a)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel puțin 11 seturi și pentru cele cu o capacitate nominală de 10 seturi și o lățime mai mare de 45 cm, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 63;

(b)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de 10 seturi și cu o lățime de cel mult 45 cm, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 71;

(c)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel puțin 8 seturi, indicele de eficiență a uscării (ID ) trebuie să fie mai mare de 1,08;

(d)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel mult 7 seturi, indicele de eficiență a uscării (ID ) trebuie să fie mai mare de 0,86;

3.

de la 1 decembrie 2016:

(a)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de 8 și 9 seturi și pentru cele cu o capacitate nominală de 10 seturi și o lățime de cel mult 45 cm, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 63.

Indicele de eficiență energetică (EEI), indicele de eficiență a spălării (IC ) și indicele de eficiență a uscării (ID ) ai mașinilor de spălat vase de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa II.


ANEXA II

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a indicelui de eficiență a spălării și a indicelui de eficiență a uscării

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic cu consumul său standard de energie.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

AEC

=

consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic.

(b)

Consumul anual de energie (AEc ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

Et

=

consumul de energie pentru ciclul standard, exprimat în kWh și rotunjit la trei zecimale;

Pl

=

puterea în „modul inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Po

=

puterea în „modul oprit” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Tt

=

durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg.

(ii)

atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, calcularea AEC ține cont de durata reală a „modului inactiv”, conform formulei următoare:

Formula

unde:

Tl

=

durata măsurată a „modului inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(c)

Consumul anual standard de energie SAEC se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≥ 10 și lățime > 50 cm:

Formula

(ii)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≤ 9 și pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps > 9 și lățime ≤ 50 cm:

Formula

unde:

ps

=

numărul de seturi.

2.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ A SPĂLĂRII

Pentru calcularea indicelui de eficiență a spălării (IC ) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară eficiența de spălare a mașinii de spălat vase de uz casnic cu eficiența de spălare a unei mașini de spălat vase de referință, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(a)

Indicele de eficiență a spălării (IC ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

IC = exp(lnIC )

unde:

CT,i

=

eficiența de spălare a mașinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

CR,i

=

eficiența de spălare a mașinii de spălat vase de referință pentru un ciclu de încercare (i);

n

=

numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

(b)

Eficiența de spălare (C) este gradul mediu de murdărie, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în mașina de spălat vase. Gradul de murdărie se calculează după cum este indicat în tabelul 1:

Tabelul 1

Numărul de particule de murdărie în formă de punct mic (n)

Suprafața totală a zonei murdare (AS ) în mm2

Gradul de murdărie

n = 0

AS = 0

5 (cel mai eficient)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Nu se aplică

50 < AS ≤ 200

1

Nu se aplică

200 < AS

0 (cel mai puțin eficient)

3.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ A USCĂRII

Pentru calcularea indicelui de eficiență a uscării (ID ) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic cu eficiența de uscare a unei mașini de spălat vase de referință, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(a)

Indicele de eficiență a uscării (ID ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

ID = exp(lnID )

unde:

DT,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

DR,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de referință pentru un ciclu de încercare (i);

n

=

numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

(b)

Eficiența de uscare (D) este gradul mediu de umiditate, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în mașina de spălat vase. Gradul de umiditate se calculează după cum este indicat în tabelul 2:

Tabelul 2

Numărul de urme de apă (WT ) sau de urme de umiditate (WS )

Suprafața umedă totală (Aw) în mm2

Gradul de umiditate

WT = 0 și WS = 0

Nu se aplică

2 (cel mai eficient)

1 < WT ≤ 2 sau WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT sau WS = 2

sau WS = 1 și WT = 1

Aw > 50

0 (cel mai puțin eficient)


ANEXA III

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în anexa I, autoritățile statelor membre testează o singură mașină de spălat vase de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de către producător în dosarul cu documentație tehnică în sensul articolului 4 alineatul (2), în limitele specificate în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei mașini de spălat vase de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei mașini de spălat vase de uz casnic trebuie să se înscrie în limitele cerințelor specificate în tabelul 1, exceptând pentru consumul de energie, pentru care valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente nu respectă cerințele stabilite în anexa I.

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a spălării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decât valoarea nominală a IC cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a uscării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decât valoarea nominală a ID cu mai mult de 19 %.

Consumul de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 %.

Durata programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl de peste 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl de cel mult 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %.


(1)  „Valoare nominală” înseamnă o valoare declarată de producător.


ANEXA IV

Valori de referință

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piață pentru mașinile de spălat vase de uz casnic, din punctul de vedere al eficienței energetice, al consumului de energie și apă, al eficienței spălării și uscării și al emisiilor de zgomot transmis prin aer, este identificată după cum urmează:

1.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 15 seturi (model incorporabil):

(a)   consum de energie: 0,88 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 268,9 kWh/an, din care 246,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2 800 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: ID > 1,08;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 45 dB(A) re 1pW.

2.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 14 seturi (model compact incorporabil):

(a)   consum de energie: 0,83 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 244,9 kWh/an, din care 232,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2 800 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: ID > 1,08;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 41 dB(A) re 1pW.

3.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 13 seturi (model compact incorporabil):

(a)   consum de energie: 0,83 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 244,9 kWh/an, din care 232,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2 800 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: ID > 1,08;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 42 dB(A) re 1pW.

4.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 12 seturi (model de sine stătător):

(a)   consum de energie: 0,950 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 278,5 kWh/an, din care 266 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 9 litri/ciclu, adică 2 520 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: ID > 1,08;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 41 dB(A) re 1pW.

5.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 9 seturi (model incorporabil):

(a)   consum de energie: 0,800 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 236,5 kWh/an, din care 224 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 9 litri/ciclu, adică 2 520 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: ID > 1,08;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 44 dB(A) re 1pW.

6.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 6 seturi (model incorporabil):

(a)   consum de energie: 0,63 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 208,5 kWh/an, din care 196 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 7 litri/ciclu, adică 1 960 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 45 dB(A) re 1pW.

7.

Mașini de spălat vase de uz casnic pentru 4 seturi (model de sine stătător):

(a)   consum de energie: 0,51 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 155,3 kWh/an, din care 142,8 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare și 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

(b)   consum de apă: 9,5 litri/ciclu, adică 2 660 litri/an pentru 280 de cicluri;

(c)   indicele de eficiență a spălării: IC > 1,12;

(d)   indicele de eficiență a uscării: 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)   emisii de zgomot transmis prin aer: 53 dB(A) re 1pW.


Top