Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0859

Regulamentul (CE) nr. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică referitoare la radiația ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecționale (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 247, 19.9.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 183 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/859/oj

19.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 859/2009 AL COMISIEI

din 18 septembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică referitoare la radiația ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (2),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

Conform probelor furnizate după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 244/2009, limita stabilită în tabelul 5 din regulamentul respectiv pentru radiația ultravioletă de tip UVC nu poate fi respectată în cazul lămpilor cu halogen-tungsten fără a doua anvelopă (mai ales al lămpilor cu halogen la tensiunea rețelei cu socluri de tip G9 și R7s, dar și al lămpilor cu halogen de foarte joasă tensiune). Această situație ar determina interzicerea pe piața internă a lămpilor respective începând cu 1 septembrie 2009.

(2)

Eliminarea treptată a lămpilor cu socluri de tip G9 și R7s este avută în vedere numai pe termen lung, deoarece acestea sunt utilizate pe scară largă și, în prezent, nu este disponibil un substitut adecvat, care să poată fi integrat în corpurile de iluminat proiectate pentru aceste lămpi. În considerentul 21 din Regulamentul (CE) nr. 244/2009 se afirmă că cerințele prevăzute de măsură permit rămânerea pe piață, pentru o perioadă limitată de timp, a lămpilor cu halogen cu dulie de tip G9 și R7s. În regulament nu se indică durata acestei perioade de timp, scopul nefiind oricum interzicerea acestor lămpi la 1 septembrie 2009 din cauza radiației UVC dacă acestea respectă celelalte cerințe ale regulamentului.

(3)

La articolul 15 din Directiva 2005/32/CE se solicită ca cerințele de proiectare ecologică să nu afecteze funcționalitatea din perspectiva utilizatorului, să nu antreneze costuri excesive, să nu aibă un impact negativ semnificativ asupra competitivității sectorului industrial și să fie stabilite ținând seama de legislația comunitară relevantă.

(4)

Este important să se asigure faptul că lămpile introduse pe piața UE se pot utiliza în condiții de siguranță. Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (3) (Directiva în domeniul tensiunii joase) reglementează radiațiile echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune cuprinsă între 50 V și 1 000 V, pentru curentul alternativ, și între 75 V și 1 500 V, pentru curentul continuu. Limitele pentru radiația UV sunt stabilite în standardele armonizate corespunzătoare atât pentru lămpile cu halogen-tungsten la tensiunea rețelei, cât și pentru lămpile cu halogen-tungsten de foarte joasă tensiune (precum 12 V și 24 V), dar nu și pentru lămpile fluorescente compacte. Mai concret, Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (4) solicită ca produsele introduse pe piață să fie sigure.

(5)

Este necesar să se asigure coerența Regulamentului (CE) nr. 244/2009 cu alte acte legislative comunitare referitoare la radiația UV a lămpilor de uz casnic nondirecționale. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 244/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 244/2009

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 244/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 76, 24.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10.

(4)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.


ANEXĂ

Cerințe de proiectare ecologică aplicabile lămpilor de uz casnic nondirecționale

Tabelul 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 244/2009 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 5

Cerințe privind funcționalitatea aplicabile lămpilor, cu excepția lămpilor fluorescente compacte și a lămpilor cu LED

Parametru de funcționalitate

Etapa 1

Etapa 5

Durata de viață specificată a lămpii

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Conservarea fluxului luminos

≥ 85 % la 75 % din durata medie de viață specificată

≥ 85 % la 75 % din durata medie de viață specificată

Numărul ciclurilor de comutare

≥ de patru ori durata de viață specificată a lămpii, exprimată în ore

≥ de patru ori durata de viață specificată a lămpii, exprimată în ore

Timpul de amorsare

< 0,2 s

< 0,2 s

Timpul de încălzire al lămpii la 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Rata defectării premature

≤ 5,0 % la 100 h

≤ 5,0 % la 200 h

Factorul de putere al lămpii

≥ 0,95

≥ 0,95”


Top