EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CO0463

A.

Ordonanța Curții (Camera a patra) din 25 septembrie 2015.
Openbaar Ministerie împotriva A.
Cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam.
Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 2 alineatul (4) și articolul 4 punctul 1 – Condiții de executare – Drept penal național care subordonează executarea unui mandat european de arestare condiției ca, pe lângă dubla incriminare, fapta incriminată să fie pedepsită în conformitate cu dreptul statului membru de executare cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranță privative de libertate a căror durată maximă este de cel puțin douăsprezece luni.
Cauza C-463/15 PPU.

Cauza C‑463/15 PPU

Openbaar Ministerie

împotriva

A.

(cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam)

„Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Decizia‑cadru 2002/584/JAI — Mandat european de arestare — Articolul 2 alineatul (4) și articolul 4 punctul 1 — Condiții de executare — Drept penal național care subordonează executarea unui mandat european de arestare condiției ca, pe lângă dubla incriminare, fapta incriminată să fie pedepsită în conformitate cu dreptul statului membru de executare cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranță privative de libertate a căror durată maximă este de cel puțin douăsprezece luni”

Sumar – Ordonanța Curții (Camera a patra) din 25 septembrie 2015

Cooperare judiciară în materie penală – Decizia‑cadru privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Condiții de executare – Reglementare națională care subordonează executarea unui mandat european de arestare condiției ca, pe lângă dubla incriminare, fapta incriminată să fie pedepsită în conformitate cu dreptul statului membru de executare cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranță privative de libertate a căror durată maximă este de cel puțin douăsprezece luni – Inadmisibilitate

[Decizia‑cadru 2002/584 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia‑cadru 2009/299, art. 2 alin. (4) și art. 4 pct. 1]

Articolul 2 alineatul (4) și articolul 4 punctul 1 din Decizia‑cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia‑cadru 2009/299, trebuie interpretate în sensul că se opun ca predarea pe baza unui mandat european de arestare să fie subordonată, în statul membru de executare, atât condiției ca fapta pentru care acest mandat de arestare a fost emis să constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul acestui stat membru, cât și condiției ca aceasta să fie, conform aceluiași drept, pasibilă de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin douăsprezece luni.

Într‑adevăr, astfel cum reiese din cuprinsul primelor două alineate ale articolului 2 din decizia‑cadru, aceasta se axează, în ceea ce privește infracțiunile ce pot face obiectul unui mandat european de arestare, pe nivelul pedepselor aplicabil în statul membru de emitere a acestuia. Aceasta ține de faptul că urmărirea penală sau executarea unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate în vederea cărora este emis un asemenea mandat de arestare sunt efectuate în conformitate cu normele acestui stat membru.

Contrar regimului extrădării pe care l‑a suprimat și l‑a înlocuit cu un sistem de predare între autoritățile judiciare, Decizia‑cadru 2002/584 nu mai ține cont de nivelurile pedepselor aplicabile în statele membre de executare. Aceasta corespunde obiectivului primordial urmărit de această decizie‑cadru, vizat în considerentul (5) al acesteia, de a asigura o liberă circulație a deciziilor judiciare în materie penală, într‑un spațiu de libertate, securitate și justiție.

(a se vedea punctele 27 și 29-31 și dispozitivul)

Top