Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TJ0118

Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 22 iunie 2016.
Whirlpool Europe BV împotriva Comisiei Europene.
Acțiune în anulare – Ajutoare de stat – Aparate electrocasnice – Ajutor pentru restructurare – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă, sub rezerva respectării anumitor condiții – Decizie luată ca urmare a anulării de către Tribunal a deciziei anterioare privind aceeași procedură – Lipsa afectării individuale – Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale – Inadmisibilitate.
Cauza T-118/13.

Digital reports (Court Reports - general)

Cauza T‑118/13

Whirlpool Europe BV

împotriva

Comisiei Europene

„Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Aparate electrocasnice — Ajutor pentru restructurare — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă, sub rezerva respectării anumitor condiții — Decizie luată ca urmare a anulării de către Tribunal a deciziei anterioare privind aceeași procedură — Lipsa afectării individuale — Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale — Inadmisibilitate”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 22 iunie 2016

 1. Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Examinare din oficiu de către instanța Uniunii – Luarea în considerare a observațiilor reclamantei furnizate după depunerea duplicii

  (art. 263 al patrulea paragraf TFUE)

 2. Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se concluzionează că un ajutor este compatibil cu piața internă – Acțiune a unei întreprinderi concurente care nu demonstrează afectarea substanțială a poziției sale pe piață – Inadmisibilitate

  [art. 108 alin. (3) TFUE și art. 263 al patrulea paragraf TFUE]

 3. Procedură jurisdicțională – Admisibilitatea acţiunilor – Apreciere prin raportare la situaţia din momentul depunerii cererii introductive

 4. Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Decizie a Comisiei prin care se constată că un ajutor de stat este compatibil cu piața internă la capătul unei proceduri oficiale de investigare – Acțiune a unei asociații sau a unei întreprinderi care a avut un rol activ în cursul procedurii menționate – Caracteristică insuficientă pentru recunoașterea calității procesuale active – Inadmisibilitate

  [art. 108 alin. (2) și (3) TFUE și art. 263 al patrulea paragraf TFUE]

 1.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctele 37 și 38)

 2.  Atunci când o întreprindere contestă temeinicia unei decizii de apreciere a unui ajutor de stat adoptate în temeiul articolului 108 alineatul (3) TFUE sau la încheierea procedurii oficiale de investigare, simplul fapt că aceasta poate fi considerată parte în cauză în sensul alineatului (2) al acestui articol nu poate fi suficient pentru ca acțiunea să fie admisibilă în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE. Aceasta trebuie atunci să demonstreze că are un statut special. Acest lucru este valabil în special în cazul în care poziția sa pe piață este afectată în mod substanțial de ajutorul care face obiectul deciziei în cauză. În această privință, întreprinderea nu se poate prevala numai de calitatea sa de concurentă în raport cu întreprinderea beneficiară, ci trebuie să dovedească, în plus, ținând seama de gradul său de participare eventuală la procedură și de importanța atingerii aduse poziției sale pe piață, că se află într‑o situație de fapt care o individualizează analog cu modul în care ar fi individualizat destinatarul unei decizii.

  În ceea ce privește stabilirea unei astfel de afectări, simpla împrejurare că o asemenea decizie poate exercita o anumită influență asupra raporturilor de concurență care există pe piața relevantă și că întreprinderea în cauză se afla într‑o relație de concurență cu beneficiarul acestui act nu poate, în orice caz, să fie suficientă pentru ca întreprinderea respectivă să poată fi considerată ca fiind vizată individual de acel act. Întreprinderea vizată trebuie să aducă elemente de natură să stabilească particularitatea situației sale concurențiale și să demonstreze că poziția sa concurențială este afectată substanțial în comparație cu celelalte întreprinderi concurente pe piața relevantă. Nu se poate prezuma pur și simplu că întreprinderea vizată și‑ar fi mărit în mod semnificativ vânzările în cazul dispariției de pe piață a întreprinderii care beneficia de măsurile în cauză, fără niciun element de probă furnizat în susținerea acestei afirmații, atunci când piața prezintă o structură neconcentrată, caracterizată prin prezența unui număr mare de operatori. Trebuie să se demonstreze că ajutorul în cauză a fost utilizat de beneficiară pentru a menține cote de piață care în caz contrar ar fi fost deținute de întreprinderea vizată însăși și, prin urmare, că ar fi fost prejudiciată printr‑un beneficiu nerealizat suficient de important, în raport cu ceilalți concurenți ai săi, pentru a caracteriza o afectare substanțială a poziției sale pe piață. În această privință, poziția sa de numărul doi pe piață după beneficiară nu poate, prin ea însăși, să creeze prezumția existenței unei afectări substanțiale a poziției sale pe piață.

  (a se vedea punctele 44-47, 51 și 52)

 3.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctele 49 și 58)

 4.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctul 55)

Top