EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber/OAPI

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 17 iulie 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).
Recurs – Marcă comunitară – Marca figurativă Walzer Traum – Opoziție a titularului mărcii verbale naționale Walzertraum – Noțiunea de utilizare serioasă a mărcii – Neluare în considerare a deciziilor anterioare – Principiul egalității de tratament.
Cauza C‑141/13 P).

Keywords
Dizpozitiv

Keywords

Marcă comunitară – Observații ale terților și opoziție – Examinarea opoziției – Dovadă a utilizării mărcii anterioare – Utilizare serioasă – Noțiune – Criterii de apreciere [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 43 alin. (2)] (a se vedea punctele 29 și 32)

2. Marcă comunitară – Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci comunitare – Identificarea produselor sau serviciilor vizate de marcă – Utilizarea indicațiilor generale ale titlurilor claselor din Clasificarea de la Nisa – Obligația solicitantului de a preciza produsele sau serviciile vizate de cererea sa [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 43 alin. (2) și (3)] (a se vedea punctele 40 și 41)

3. Marcă comunitară – Deciziile Oficiului – Principiul egalității de tratament – Principiul bunei administrări – Practica decizională anterioară a Oficiului – Principiul legalității (a se vedea punctul 45)

4. Recurs – Motive – Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului – Neidentificarea erorii de drept invocate – Inadmisibilitate [art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 112 alin. (1) primul paragraf lit. (c)] (se vedea punctul 54)

Dizpozitiv

Dispozitivul

1) Respinge recursul.

2) Obligă Reber Holding GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.

Top

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 17 iulie 2014 – Reber Holding/OAPI

(Cauza C‑141/13 P) ( 1 )

„Recurs — Marcă comunitară — Marca figurativă Walzer Traum — Opoziție a titularului mărcii verbale naționale Walzertraum — Noțiunea de utilizare serioasă a mărcii — Neluare în considerare a deciziilor anterioare — Principiul egalității de tratament”

1. 

Marcă comunitară — Observații ale terților și opoziție — Examinarea opoziției — Dovadă a utilizării mărcii anterioare — Utilizare serioasă — Noțiune — Criterii de apreciere [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 43 alin. (2)] (a se vedea punctele 29 și 32)

2. 

Marcă comunitară — Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci comunitare — Identificarea produselor sau serviciilor vizate de marcă — Utilizarea indicațiilor generale ale titlurilor claselor din Clasificarea de la Nisa — Obligația solicitantului de a preciza produsele sau serviciile vizate de cererea sa [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 43 alin. (2) și (3)] (a se vedea punctele 40 și 41)

3. 

Marcă comunitară — Deciziile Oficiului — Principiul egalității de tratament — Principiul bunei administrări — Practica decizională anterioară a Oficiului — Principiul legalității (a se vedea punctul 45)

4. 

Recurs — Motive — Simplă repetare a motivelor și a argumentelor prezentate în fața Tribunalului — Neidentificarea erorii de drept invocate — Inadmisibilitate [art. 256 alin. (1) TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 112 alin. (1) primul paragraf lit. (c)] (se vedea punctul 54)

Dispozitivul

1) 

Respinge recursul.

2) 

Obligă Reber Holding GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.


( 1 ) JO C 141, 18.5.2013.

Top