EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0512

Ryanair/Comisia

Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 25 noiembrie 2014.
Ryanair Ltd împotriva Comisiei Europene.
Ajutoare de stat – Sectorul aerian – Taxa irlandeză pe transportul aerian – Scutirea pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer – Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat – Neinițierea procedurii oficiale de investigare – Dificultăți serioase – Drepturi procedurale ale părților interesate.
Cauza T‑512/11.

Hotărârea Tribunalului (Camera a noua) din 25 noiembrie 2014 –

Ryanair/Comisia

(Cauza T‑512/11)

„Ajutoare de stat — Sectorul aerian — Taxa irlandeză pe transportul aerian — Scutirea pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer — Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat — Neinițierea procedurii oficiale de investigare — Dificultăți serioase — Drepturi procedurale ale părților interesate”

1. 

Acțiune în anulare — Persoane fizice sau juridice — Acte care le privesc direct și individual — Decizie a Comisiei de constatare a inexistenței unui ajutor de stat — Acțiune a părților în cauză în sensul articolului 108 alineatul (2) TFUE — Identificarea obiectului acțiunii — Acțiune prin care se urmărește apărarea drepturilor procedurale ale persoanelor interesate — Motive care privesc aprecierea informațiilor și a elementelor aflate la dispoziția Comisiei [art. 108 alin. (2) TFUE și art. 263 al patrulea paragraf TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 6 alin. (1)] (a se vedea punctele 28, 29, 31 și 32)

2. 

Ajutoare acordate de state — Examinare de către Comisie — Faza preliminară și faza în contradictoriu — Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă — Dificultăți de apreciere — Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu — Dificultăți serioase — Noțiune — Caracter obiectiv [art. 107 alin. (1) TFUE și art. 108 alin. (2) și (3) TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 4 și art. 6 alin. (1)] (a se vedea punctele 57-62)

3. 

Ajutoare acordate de state — Examinare de către Comisie — Faza preliminară și faza în contradictoriu — Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă — Dificultăți de apreciere — Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu — Dificultăți serioase — Noțiune — Caracter obiectiv — Sarcina probei — Circumstanțe care permit atestarea existenței unor astfel de dificultăți [art. 107 alin. (1) TFUE și art. 108 alin. (2) și (3) TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 4 alin. (4)] (a se vedea punctul 63)

4. 

Ajutoare acordate de state — Examinare de către Comisie — Măsuri de ajutor care nu au fost notificate, dar care au făcut obiectul unor plângeri ale terților interesați — Obligația Comisiei de a încheia faza preliminară de examinare într‑un termen rezonabil — Conținut — Încălcare — Apreciere in concreto [art. 108 alin. (3) TFUE) (a se vedea punctele 68-74)

5. 

Ajutoare acordate de state — Examinare de către Comisie — Faza preliminară și faza în contradictoriu — Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă — Dificultăți de apreciere — Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu — Circumstanțe care permit atestarea existenței unor astfel de dificultăți — Caracterul insuficient al trecerii doar a unui termen care depășește durata normală a unei examinări preliminare [art. 107 alin. (1) TFUE și art. 108 alin. (2) și (3) TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 4 alin. (4)] (a se vedea punctul 75)

6. 

Ajutoare acordate de state — Noțiune — Acordare de către autoritățile publice a unui tratament fiscal avantajos anumitor întreprinderi — Includere — Avantaje care rezultă dintr‑o măsură generală aplicabilă fără distincție tuturor operatorilor economici — Excludere [art. 107 alin. (1) TFUE) (a se vedea punctele 78 și 79)

7. 

Ajutoare acordate de state — Noțiune — Măsură fiscală specifică — Caracterul selectiv al măsurii — Justificare întemeiată pe natura sau pe structura sistemului fiscal — Excludere [art. 107 alin. (1) TFUE] (a se vedea punctele 80 și 81)

8. 

Ajutoare acordate de state — Examinare de către Comisie — Faza preliminară și faza în contradictoriu — Compatibilitatea unui ajutor cu piața internă — Dificultăți de apreciere — Obligația Comisiei de a iniția procedura în contradictoriu — Caracter insuficient și incomplet al examinării — Indicii privind existența unor dificultăți serioase [art. 107 alin. (1) TFUE și art. 108 alin. (2) și (3) TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 4 alin. (4)] (a se vedea punctele 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105 și 106)

9. 

Ajutoare acordate de state — Procedură administrativă — Obligațiile Comisiei — Obligația de diligență — Examinare completă — Examinare diligentă și imparțială a plângerilor — Examinarea unor elemente care nu au fost invocate expres de autorul plângerii [art. 108 alin. (3) TFUE] (a se vedea punctul 105)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2011) 4932 final a Comisiei din 13 iulie 2011 în măsura în care prin aceasta se constată că neaplicarea taxei irlandeze pe transportul aerian pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE [ajutor de stat SA.29064 (2011C ex 2011/NN)]

Dispozitivul

1) 

Anulează Decizia C(2011) 4932 final a Comisiei din 13 iulie 2011 în măsura în care prin aceasta se constată că neaplicarea taxei irlandeze pe transportul aerian pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE [ajutor de stat SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

2) 

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Ryanair Ltd.

3) 

Republica Federală Germania și Irlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.

Top