Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0138

Sumarul hotărârii

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 iulie 2012.
Compass-Datenbank GmbH împotriva Republik Österreich.
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof.
Concurență — Articolul 102 TFUE — Noțiunea „întreprindere” — Date din registrul comercial stocate într-o bază de date — Activitate de colectare și de punere la dispoziție a acestor date în schimbul unei remunerații — Incidența refuzului autorităților publice de a autoriza reutilizarea datelor menționate — Drept sui generis prevăzut la articolul 7 din Directiva 96/9/CE.
Cauza C-138/11.

Cauza C-138/11

Compass-Datenbank GmbH

împotriva

Republik Österreich

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof)

„Concurență — Articolul 102 TFUE — Noțiunea «întreprindere» — Date din registrul comercial stocate într-o bază de date — Activitate de colectare și de punere la dispoziție a acestor date în schimbul unei remunerații — Incidența refuzului autorităților publice de a autoriza reutilizarea datelor menționate — Drept sui generis prevăzut la articolul 7 din Directiva 96/9/CE”

Sumarul hotărârii

 1. Concurență – Norme ale Uniunii – Întreprindere – Noțiune – Exercitarea unei activități economice – Noțiune – Activități legate de exercitarea prerogativelor de putere publică – Excludere

  (art. 102 TFUE)

 2. Concurență – Norme ale Uniunii – Întreprindere – Noțiune – Exercitarea unei activități economice – Autoritate publică care exercită o activitate de colectare și de punere la dispoziție a unor date comunicate de întreprinderi în temeiul unei obligații legale – Activitate neeconomică – Excludere – Remunerație pentru consultare sau furnizare stabilită prin lege – Irelevanță – Interzicerea de către autoritatea menționată a oricărei utilizări a datelor colectate și puse la dispoziția publicului în temeiul protecției acordate producătorilor de baze de date de articolul 7 din Directiva 96/9 – Irelevanță

  (art. 102 TFUE; Directiva 96/9 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7)

 1.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctele 35-39)

 2.  Activitatea unei autorități publice care constă în a stoca, într-o bază de date, datele pe care întreprinderile sunt ținute să le comunice în temeiul unor obligații legale, în a permite persoanelor interesate să consulte aceste date și/sau în a le furniza copii ale acestora pe suport de hârtie nu constituie o activitate economică și, în consecință, această autoritate publică nu trebuie să fie considerată, în cadrul acestei activități, drept o întreprindere în sensul articolului 102 TFUE. Faptul că această consultare și/sau această furnizare de copii sunt efectuate în schimbul unei remunerații prevăzute de lege, iar nu stabilite, direct sau indirect, de entitatea în cauză nu este de natură să determine schimbarea calificării juridice a respectivei activități. În plus, nici în cazul în care o astfel de autoritate publică interzice orice altă utilizare a datelor astfel colectate și puse la dispoziția publicului, prevalându-se de protecția sui generis care îi este acordată în calitate de producător al bazei de date în discuție în temeiul articolului 7 din Directiva 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date sau de orice alt drept de proprietate intelectuală, aceasta nu desfășoară o activitate economică și, așadar, nu trebuie să fie considerată, în cadrul acestei activități, drept o întreprindere în sensul articolului 102 TFUE.

  (a se vedea punctul 51 și dispozitivul)

Top

Cauza C-138/11

Compass-Datenbank GmbH

împotriva

Republik Österreich

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof)

„Concurență — Articolul 102 TFUE — Noțiunea «întreprindere» — Date din registrul comercial stocate într-o bază de date — Activitate de colectare și de punere la dispoziție a acestor date în schimbul unei remunerații — Incidența refuzului autorităților publice de a autoriza reutilizarea datelor menționate — Drept sui generis prevăzut la articolul 7 din Directiva 96/9/CE”

Sumarul hotărârii

 1. Concurență — Norme ale Uniunii — Întreprindere — Noțiune — Exercitarea unei activități economice — Noțiune — Activități legate de exercitarea prerogativelor de putere publică — Excludere

  (art. 102 TFUE)

 2. Concurență — Norme ale Uniunii — Întreprindere — Noțiune — Exercitarea unei activități economice — Autoritate publică care exercită o activitate de colectare și de punere la dispoziție a unor date comunicate de întreprinderi în temeiul unei obligații legale — Activitate neeconomică — Excludere — Remunerație pentru consultare sau furnizare stabilită prin lege — Irelevanță — Interzicerea de către autoritatea menționată a oricărei utilizări a datelor colectate și puse la dispoziția publicului în temeiul protecției acordate producătorilor de baze de date de articolul 7 din Directiva 96/9 — Irelevanță

  (art. 102 TFUE; Directiva 96/9 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7)

 1.  A se vedea textul deciziei.

  (a se vedea punctele 35-39)

 2.  Activitatea unei autorități publice care constă în a stoca, într-o bază de date, datele pe care întreprinderile sunt ținute să le comunice în temeiul unor obligații legale, în a permite persoanelor interesate să consulte aceste date și/sau în a le furniza copii ale acestora pe suport de hârtie nu constituie o activitate economică și, în consecință, această autoritate publică nu trebuie să fie considerată, în cadrul acestei activități, drept o întreprindere în sensul articolului 102 TFUE. Faptul că această consultare și/sau această furnizare de copii sunt efectuate în schimbul unei remunerații prevăzute de lege, iar nu stabilite, direct sau indirect, de entitatea în cauză nu este de natură să determine schimbarea calificării juridice a respectivei activități. În plus, nici în cazul în care o astfel de autoritate publică interzice orice altă utilizare a datelor astfel colectate și puse la dispoziția publicului, prevalându-se de protecția sui generis care îi este acordată în calitate de producător al bazei de date în discuție în temeiul articolului 7 din Directiva 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date sau de orice alt drept de proprietate intelectuală, aceasta nu desfășoară o activitate economică și, așadar, nu trebuie să fie considerată, în cadrul acestei activități, drept o întreprindere în sensul articolului 102 TFUE.

  (a se vedea punctul 51 și dispozitivul)

Top