EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 15 decembrie 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) împotriva Comisiei Europene.
Concurență – Abuz de poziție dominantă – Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro de energie electrică – Decizie de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE – Articolul 86 alineatul (3) CE – Obligația de motivare – Proporționalitate – Libertate contractuală.
Cauza T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 15 decembrie 2016 –
DEI/Comisia

(Cauza T‑421/09 RENV)

„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro de energie electrică – Decizie de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE – Articolul 86 alineatul (3) CE – Obligația de motivare – Proporționalitate – Libertate contractuală”

1. 

Acte ale instituțiilor–Motivare–Obligație–Domeniu de aplicare–Decizie de aplicare a normelor de concurență

(art. 253 CE)

(a se vedea punctele 109 și 110)

2. 

Acțiune în anulare–Motive–Nemotivare sau insuficiența motivării–Motiv distinct de cel privind legalitatea pe fond

(art. 230 CE și 253 CE)

(a se vedea punctul 111)

3. 

Dreptul Uniunii Europene–Principii–Drepturi fundamentale–Libertate contractuală–Restricții–Admisibilitate–Condiții–Restricții aplicate în temeiul normelor de concurență

[art. 6 alin. (3) TUE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 16, art. 86 alin. (3) CE]

(a se vedea punctele 130-144)

4. 

Concurență–Întreprinderi publice și întreprinderi care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre–Competențele Comisiei în temeiul obligației sale de supraveghere–Decizie prin care se stabilesc măsuri specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale unei încălcări a normelor de concurență–Încălcarea principiului proporționalității–Inexistență

[art. 86 alin. (3) CE]

(a se vedea punctele 147-162)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se urmărește anularea Deciziei C(2009) 6244 final a Comisiei din 4 august 2009 de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării constatate în Decizia Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea sau menținerea în vigoare de către Republica Elenă a drepturilor de extracție a lignitului acordate DEI

Dispozitivul

1) 

Respinge acțiunea.

2) 

Obligă Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3) 

Republica Elenă suportă propriile cheltuieli de judecată.

Top