EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0680

Protecția datelor cu caracter personal la utilizarea acestora de către autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal (din 2018)

Protecția datelor cu caracter personal la utilizarea acestora de către autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal (din 2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2016/680 – protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal și privind libera circulație a acestor date

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva are ca scop protecția mai bună a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în cazurile când acestea sunt prelucrate de către autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal.
 • De asemenea, are ca scop îmbunătățirea cooperării în lupta împotriva terorismului și a criminalității transfrontaliere în UE, facilitând autorităților polițienești și judiciare din sectorul penal din țările UE schimbul de informații necesare pentru investigații în mod mai eficient și mai eficace.
 • Directiva privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și judiciare din sectorul penal face parte din pachetul de reforme privind protecția datelor în Uniunea Europeană (UE), împreună cu Regulamentul general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2016/679].

ASPECTE-CHEIE

Directiva impune ca datele colectate de autoritățile de aplicare a legii să fie:

 • prelucrate în mod legal și echitabil;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să fie prelucrate numai potrivit acestor scopuri;
 • adecvate, relevante și neexcesive în ceea ce privește scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate dacă este necesar;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele respective;
 • securizate adecvat, incluzând protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale.

Termene

Țările UE trebuie să stabilească termene pentru ștergerea datelor cu caracter personal sau pentru o revizuire periodică a necesității de stocare a acestor date.

Persoanele fizice în cauză („persoanele fizice vizate”)

Directiva impune ca autoritățile de aplicare a legii să facă o distincție clară între datele diferitelor categorii de persoane, inclusiv:

 • cele în privința cărora există motive serioase să se creadă că au săvârșit sau că urmează să săvârșească o infracțiune;
 • cele care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni;
 • victimele unor infracțiuni sau persoanele în privința cărora există motive să se creadă că ar putea fi victimele unor infracțiuni;
 • cele care sunt părți care au legătură cu infracțiunea, inclusiv potențialii martori.

Informații disponibile sau furnizate persoanei vizate

Persoanele fizice au dreptul să li se pună la dispoziție anumite informații de către autoritățile de aplicare a legii (mai precis, de protecție a datelor), inclusiv:

 • numele și datele de contact ale autorității competente care hotărăște scopul și mijloacele de prelucrare a datelor;
 • scopurile prelucrării datelor lor;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și datele de contact ale autorității;
 • existența dreptului de a solicita accesul și corectarea sau ștergerea datelor proprii cu caracter personal, cât și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor proprii cu caracter personal.

Securitate

Autoritățile naționale trebuie să ia măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate pentru datele cu caracter personal care să fie corespunzător acestui risc. În cazul în care prelucrarea datelor este automată, trebuie aplicate câteva măsuri, inclusiv:

 • împiedicarea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele utilizate pentru prelucrare;
 • împiedicarea oricărei citiri, copieri, modificări sau eliminări neautorizate a suporturilor de date;
 • împiedicarea introducerii neautorizate de date cu caracter personal și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate.

Abrogare

Directiva înlocuiește Decizia-cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală începând cu 6 mai 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 5 mai 2016. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 6 mai 2018.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, pp. 1–88)

Data ultimei actualizări: 23.01.2017

Sus