EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0065

Piețe financiare mai bine reglementate și transparente

Piețe financiare mai bine reglementate și transparente

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva urmărește să sporească robustețea și transparența piețelor financiare din Uniunea Europeană (UE).
 • Actul prevede un nou cadru juridic, care să reglementeze mai bine activitățile de tranzacționare pe piețele financiare și să sporească protecția investitorilor. Noile norme, denumite „MiFID 2”, reprezintă o revizuire a legislației în vigoare și se vor aplica începând din ianuarie 2018.

ASPECTE-CHEIE

 • 1.

  Garantarea tranzacționării produselor financiareîn locuri reglementate

Obiectivul este de a înlătura lacunele din structura piețelor financiare. Se înființează o nouă platformă de tranzacționare reglementată, pentru a cuprinde cât mai multe dintre tranzacțiile nereglementate. Este vorba despre așa-numitul sistem organizat de tranzacționare (organised trading facility – OTF), care va funcționa în paralel cu platformele de tranzacționare existente, cum sunt piețele reglementate.

 • 2.

  Creșterea transparenței

Normele consolidează obligațiile de transparență aplicabile înainte și după tranzacționarea instrumentelor financiare, cum ar fi obligația participanților la piață de a publica informații privind prețurile instrumentelor financiare. Aceste obligații sunt calibrate în mod diferit, în funcție de tipul de instrument financiar.

 • 3.

  Limitarea speculației privind mărfurile

Speculațiile privind mărfurile – o practică financiară care poate face să crească foarte mult prețurile produselor de bază (cum sunt produsele agricole) – sunt restricționate prin introducerea unui sistem armonizat la nivelul UE de stabilire a unor limite referitoare la pozițiile deținute în ceea ce privește instrumentele financiare derivate pe mărfuri. Autoritățile naționale pot limita poziția pe care o pot deține participanții pe piață în ceea ce privește instrumentele financiare derivate pe mărfuri.

 • 4.

  Adaptarea normelor la tehnologiile noi

În baza noilor norme, trebuie stabilite mecanisme de control pentru activitățile de tranzacționare desfășurate pe cale electronică la o viteză foarte ridicată (milisecunde sau microsecunde), cum ar fi „tranzacționarea de mare frecvență” (un tip de tranzacționare care utilizează programe informatice pentru efectuarea de tranzacții la viteză ridicată utilizând date financiare care se actualizează într-un ritm rapid). Potențialele riscuri implicate de utilizarea pe scară tot mai largă a tehnologiei sunt contracarate printr-o combinație de norme menite să garanteze că aceste tehnici de tranzacționare nu generează perturbații ale pieței.

 • 5.

  Consolidarea protecției investitorilor

La furnizarea serviciilor de investiții, firmele de investiții ar trebui să acționeze într-un mod care să corespundă cel mai bine intereselor clienților lor. Aceste firme ar trebui să protejeze activele clienților lor sau să se asigure că produsele pe care intenționează să le lanseze sunt concepute pentru a răspunde nevoilor clienților finali. De asemenea, investitorii vor fi mai bine informați cu privire la produsele și serviciile care le sunt oferite sau vândute. În plus, firmele trebuie să se asigure că remunerarea personalului sau evaluările performanțelor nu se fac într-un mod care contravine intereselor clienților. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla atunci când remunerațiile sau obiectivele de performanță stimulează angajații să recomande un anumit produs financiar în locul altuia care ar răspunde într-un mod mai adecvat nevoilor clienților.

Acte delegate

 • În aprilie 2016, Comisia Europeană a adoptat o directivă delegată referitoare la aspecte privind protecția investitorilor:
  • protejarea fondurilor și a instrumentelor financiare ale clienților;
  • guvernanța produsului (aceasta asigură faptul că firmele care produc și distribuie instrumente financiare și depozite structurate acționează în interesul superior al clienților lor); și
  • compensația pecuniară și nepecuniară.
 • De asemenea, Comisia a adoptat un regulament delegat privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții.
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 stabilește standardele tehnice privind descrierea funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 3 ianuarie 2018 (fiind amânată deci cu un an de Directiva (UE) 2016/1034). Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 3 iulie 2017.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, pp. 349-496)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/65/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (JO L 87, 31.3.2017, pp. 500-517)

Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 87, 31.3.2017, pp. 1-83)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (JO L 137, 26.5.2016, pp. 10-16)

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, pp. 84-148)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.04.2017

Sus