EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0524

Soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți rezultate în urma proceselor de cumpărare online

Soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți rezultate în urma proceselor de cumpărare online

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul vizează crearea unei platforme (site) de soluționare online a litigiilor (SOL) la nivelul UE.
  • Consumatorii și comercianții vor putea utiliza platforma pentru soluționarea litigiilor atunci când au o problemă cu un produs sau cu un serviciu pe care l-au cumpărat oriunde în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

Procedura de reclamații implică ambele părți și organismul de mediere (soluționare alternativă a litigiilor sau SAL) pe care acestea convin să îl folosească. Aceste organisme – dintre care unele își desfășoară activitățile online – oferă o parte neutră, precum un ombudsman sau un mediator. Sarcina lor este de a propune sau de a impune o soluție sau de a aduce părțile la un loc, astfel încât acestea să poată găsi o soluție.

Întreaga procedură poate fi instrumentată rapid online, așadar majoritatea litigiilor trebuie soluționate în termen de 90 de zile.

Platforma SOL

Comisia Europeană va dezvolta, opera și întreține platforma SOL. Aceasta se va lansa în ianuarie 2016 și va fi:

  • un site interactiv și ușor de utilizat;
  • deschisă pentru orice client sau comerciant din UE;
  • disponibilă în toate limbile oficiale ale UE;
  • gratuită.

Platforma are mai multe funcții. Printre acestea se numără oferirea unui formular electronic de reclamație, informarea părții pârâte în legătură cu reclamația, identificarea organismelor naționale de mediere și gestionarea electronică a cazurilor.

Fiecare țară a UE trebuie să desemneze un punct de contact SOL, care să găzduiască cel puțin doi consilieri SOL. De asemenea, Comisia va înființa o rețea a punctelor de contact SOL.

Odată ce formularul electronic de reclamație a fost depus la platforma SOL, platforma va contacta rapid partea pârâtă și îi va cere un răspuns. De asemenea, ea va transmite reclamația la organismul de mediere pe care părțile convin să îl utilizeze. Dacă organismul de mediere este de acord să instrumenteze litigiul, organismul va depune toate eforturile pentru a soluționa litigiul rapid și va informa platforma SOL cu privire la rezultatele procedurii.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Platforma SOL poate fi accesată prin intermediul portalului Your Europe. De asemenea, platforma va fi conectată la toate organismele naționale de mediere care au fost înființate și notificate Comisiei Europene, conform directivei UE privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL).

Regulamentul SOL și directiva SAL au fost adoptate în mai 2013.

Platforma SOL este accesibilă consumatorilor și comercianților din 15 februarie 2016.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 9 ianuarie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 1-12)

ACTE CONEXE

Directiva 2013/11/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 63-79)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1051 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind modalitățile de exercitare a funcțiilor platformei de soluționare online a litigiilor, modalitățile formularului electronic de reclamație și modalitățile de cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (JO L 171, 2.7.2015, pp. 1-4)

Data ultimei actualizări: 30.08.2016

Sus