Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1301

Fondul european de dezvoltare regională (2014-2020)

Fondul european de dezvoltare regională (2014-2020)

Regulamentul stabilește principiile, normele și standardele pentru punerea în aplicare a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) și domeniul de aplicare a investițiilor acestuia pentru creștere economică, locuri de muncă și cooperare teritorială în perioada 2014-2020.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

SINTEZĂ

Obiective generale

FEDER vizează promovarea dezvoltării armonioase, echilibrate și durabile a Uniunii Europene (UE) prin corectarea unora dintre diferențele care există între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor sale.

FEDER va acorda o asistență specifică în vederea abordării problemelor regiunilor dezavantajate din punct de vedere natural (insule, regiuni muntoase sau slab populate) și a zonelor ultraperiferice ca urmare a izolării acestora.

Eligibilitate

Toate regiunile statelor membre sunt eligibile, dar ajutoarele acordate vor depinde de prioritățile UE și de tipul regiunii.

Teme-cheie

FEDER își va concentra investițiile pe patru teme-cheie:

cercetare și inovare;

tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);

sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Tipuri de investiții

în IMM-uri pentru a crea și salvgarda locuri de muncă durabile;

în toate tipurile de întreprinderi din domeniul cercetării și al inovării, al economiei cu emisii scăzute de carbon, precum și al TIC, atunci când sunt implicate IMM-uri;

în infrastructuri care oferă servicii de bază în domeniul energiei, al mediului, al transportului și al TIC, dar și în infrastructurile din domeniul social, al sănătății și al educației; și

în dezvoltarea potențialului endogen.

Bugetul general

Bugetul pentru perioada 2014-2020 este de peste 185 de miliarde EUR.

Priorități politice și bugetare

Cele patru teme-cheie enumerate mai sus sunt foarte semnificative pentru alocarea finanțării FEDER, care va fi diferită în funcție de categoria de regiune.

Regiunile sunt definite în funcție de PIB-ul acestora, care este exprimat ca procent al unei medii UE:

regiuni mai dezvoltate: PIB peste 90 %;

regiuni de tranziție: PIB 75 %-90 %;

regiuni mai puțin dezvoltate: PIB mai mic de 75 %.

În regiunile mai dezvoltate, (regiunile de tranziție), (regiunile mai puțin dezvoltate), cel puțin 80 % (60 %) (50 %) din fondurile totale ale FEDER din fiecare țară trebuie să fie alocate pentru două sau mai multe dintre cele patru teme-cheie, și anume cercetare și inovare, IMM-uri, TIC și o economie cu emisii scăzute de carbon; ca urmare a importanței sale, cel puțin 20 % (15 %) (12 %) din fondurile totale ale FEDER din fiecare țară trebuie să fie canalizate în mod specific către proiecte pentru o economie cu emisii scăzute de carbon.

Cel puțin 5 % din finanțarea FEDER este alocată pentru dezvoltarea urbană durabilă. O rețea de dezvoltare urbană trebuie instituită la nivelul UE pentru a promova colaborarea în rețea și schimbul de experiențe privind dezvoltarea urbană durabilă.

Implementarea

FEDER este implementat la nivel național prin intermediul programelor de șapte ani ca parte a unui acord de parteneriat cu UE care implică cele cinci fonduri structurale și de investiții europene: FEDER, Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Acest acord este pregătit de către statul membru cu implicarea partenerilor care reprezintă autoritățile publice locale și regionale, precum și o gamă largă de interese sociale, economice, de mediu și altele.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

21.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014)

Ultima actualizare: 12.05.2014

Sus