Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1008

Operarea serviciilor aeriene: normele UE

Operarea serviciilor aeriene: normele UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 – normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele comune pentru operarea serviciilor de transport aerian în UE, inclusiv acordarea de licențe transportatorilor aerieni din UE și transparența prețurilor.

ASPECTE-CHEIE

Licențele de operare și închirierea de aeronave

 • Criteriile pentru acordarea și valabilitatea licențelor de operare ale companiilor aeriene din UE sunt armonizate.
 • Printre condițiile pentru acordarea și valabilitatea unei licențe de operare în UE se numără:
  • deținerea unui certificat de operator aerian (COA) valabil, în care se menționează activitățile vizate de licența de operare;
  • proprietatea și controlul de către țările UE și resortisanții țărilor UE și
  • îndeplinirea mai multor condiții financiare.
 • Neîndeplinirea condițiilor privind licența de operare poate să ducă, în cele din urmă, la suspendarea sau la retragerea licenței.
 • Este permisă închirierea aeronavelor înregistrate în UE. Cu toate acestea, închirierea aeronavelor din afara UE este posibilă numai în condiții speciale, de exemplu, pentru a răspunde unor nevoi sezoniere de capacitate. În acest caz, transportatorul aerian în cauză din UE trebuie să poată demonstra autorității competente relevante că aeronava respectă toate standardele de siguranță ale UE.

Transparența prețurilor

 • Companiile aeriene au libertatea de a stabili prețul serviciilor aeriene pe care le prestează pe teritoriul UE.
 • Prețul final al serviciului aerian – împreună cu termenii și condițiile pentru transport – trebuie să fie publicat astfel încât să includă toate taxele, tarifele de aeroport, impunerile și tarifele suplimentare care nu pot fi evitate și sunt previzibile în momentul rezervării. În plus, transportatorii aerieni trebuie să ofere o defalcare a tuturor acestor elemente componente inevitabile și previzibile ale prețurilor, care alcătuiesc prețul final.
 • Suplimentele de preț opționale trebuie să fie comunicate în mod clar, transparent și lipsit de ambiguitate la începutul oricărei rezervări, iar acceptarea lor trebuie să se facă pe baza unei alegeri.
 • Este interzisă discriminarea prin preț pe criterii de naționalitate sau loc de reședință al clientului, precum și de sediu al agentului transportatorului aerian sau al unui alt vânzător de bilete.
 • Țările UE trebuie să asigure respectarea normelor privind prețurile; în caz de încălcare, sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Obligațiile de serviciu public

 • O țară a UE poate să impună o obligație de serviciu public pentru o rută aeriană regulată între un aeroport din UE și un aeroport care deservește o zonă periferică sau în dezvoltare aflată pe teritoriul său sau pe o rută cu trafic scăzut către un aeroport de pe teritoriul său, dacă asigurarea unor servicii minime pe ruta respectivă este considerată esențială pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii deservite de aeroport.
 • O țară a UE trebuie să evalueze necesitatea și caracterul adecvat al unei obligații de serviciu public preconizate.
 • În cazul în care niciun transportator aerian nu este interesat să opereze pe ruta pe care au fost impuse obligațiile, țara în cauză poate să restricționeze accesul la rută la un singur transportator aerian pentru o perioadă de până la patru ani și poate să compenseze pierderile operaționale ale acestuia care rezultă din obligația de serviciu public. Selectarea operatorului trebuie să se facă printr-o procedură publică de ofertare la nivelul UE.

Repartizarea traficului aerian între aeroporturi

Țările UE pot reglementa repartizarea traficului aerian între aeroporturi, în special cu condiția ca:

 • acestea să deservească același oraș sau aceeași conurbație;
 • acestea să fie deservite de o infrastructură de transport corespunzătoare și să fie legate între ele și cu orașul sau conurbația pe care o deservesc prin servicii de transport public frecvente, fiabile și eficiente;
 • decizia de reglementare a repartizării traficului aerian să respecte principiile proporționalității și ale transparenței și să fie bazată pe criterii obiective.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008.

CONTEXT

Pagina „Aer – piața internă” de pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (JO L 293, 31.10.2008, pp. 3-20)

Data ultimei actualizări: 22.02.2016

Sus