EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0088

Organizarea timpului de lucru

Organizarea timpului de lucru

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/88/CE – anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințe minime de securitate și sănătate în materie de organizare a timpului de lucru al lucrătorilor. Acestea vizează:

 • perioadele minime de repaus zilnic și săptămânal, concediul anual, pauzele și timpul de lucru maxim săptămânal;
 • aspecte ale muncii de noapte și ale muncii în ture.

ASPECTE-CHEIE

Țările Uniunii Europene (UE)

 • Țările UE trebuie să se asigure că toți lucrătorii beneficiază de:
  • o perioadă minimă de repaus de 11 ore consecutive în decursul fiecărei perioade de 24 de ore;
  • un timp de pauză în orice zi de lucru care depășește șase ore;
  • o perioadă de repaus neîntrerupt de 24 de ore în decursul fiecărei perioade de șapte zile, la care se adaugă cele 11 ore de repaus zilnic;
  • cel puțin patru săptămâni de concediu anual plătit;
  • o medie de maximum 48 de ore de lucru, inclusiv orele suplimentare, în decursul unei perioade de șapte zile.
 • Munca normală de noapte nu ar trebui să depășească, în medie, opt ore pe parcursul unei perioade de 24 de ore.
 • Lucrătorii de noapte au dreptul la controale medicale gratuite la intervale regulate.

Autoritățile naționale

 • Autoritățile naționale pot:
  • să aplice perioade de referință, cuprinse între 14 zile și patru luni, pentru a calcula perioadele de repaus săptămânal și timpul de lucru maxim săptămânal;
  • să prevadă derogări de la aplicarea legislației pentru directorii executivi, pentru alte persoane cu puteri decizionale de la nivel superior, pentru lucrătorii din cadrul asociațiilor familiale și pentru lucrătorii care oficiază ceremonii religioase.
 • Derogările de la anumite dispoziții se pot aplica și pentru oricare dintre următoarele:
  • activități de securitate și supraveghere care necesită prezența permanentă în scopul de a proteja bunuri și persoane;
  • continuitatea serviciilor sau a producției în domenii precum spitalele, docurile, aeroporturile, presa și agricultura;
  • o intensificare previzibilă a activității (în special în ceea ce privește agricultura, turismul, serviciile poștale, transportul feroviar, accidentele);
  • derogări stabilite prin convenții colective între angajatori și lucrători.
 • Actul legislativ nu se aplică navigatorilor și nici lucrătorilor care fac obiectul unor cerințe speciale (precum lucrătorii mobili din sectorul transportului rutier, al aviației civile, al transportului feroviar transfrontalier sau pe căile navigabile interioare).
 • Dacă doresc, țările UE pot aplica prevederi de sănătate și securitate mai favorabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 2 august 2004.

CONTEXT

Condițiile de muncă – Directiva privind timpul de lucru

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, pp. 9-19)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Revizuirea Directivei privind timpul de lucru (prima fază a consultării partenerilor sociali la nivelul Uniunii Europene în temeiul articolului 154 din TFUE) [COM(2010) 106 final, 24.3.2010]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Revizuirea directivei privind timpul de lucru (a doua fază a consultării partenerilor sociali la nivel european în temeiul articolului 154 din TFUE) [COM(2010) 801 final, 21.12.2010]

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare de către statele membre a Directivei 2003/88/CE („Directiva privind timpul de lucru”) [COM(2010) 802 final, 21.12.2010]

Data ultimei actualizări: 01.12.2016

Sus