Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0006

Desen sau model industrial comunitar

Desen sau model industrial comunitar

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un sistem la nivelul întregii UE pentru obținerea unui desen sau model industrial comunitar care să beneficieze de o protecție uniformă. Acesta stabilește procedura pentru înregistrarea desenelor sau modelelor industriale la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI).

Sistemul UE coexistă cu sistemele naționale de protecție. Orice aspecte care nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului sunt acoperite de legislațiile naționale ale țărilor UE.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Pentru a putea beneficia de protecție, desenele sau modelele industriale trebuie să fie noi și să aibă un caracter individual (trebuie să difere de produsele existente).
 • Părți ale produselor complexe al căror aspect definește desenele sau modelele industriale în cauză (precum piesele de schimb vizibile ale mașinilor) nu vor beneficia de protecție din partea sistemului.
 • Cu toate acestea, părți ale altor produse, care sunt vizibile pe parcursul unei utilizări normale a produsului în care sunt integrate, pot beneficia de protecție.

Drepturile asupra unui desen sau model industrial comunitar

Dreptul asupra unui desen sau model industrial comunitar este acordat autorului sau succesorului acestuia în drepturi. Regulamentul permite două tipuri de protecție a desenelor sau modelelor industriale, ambele aplicându-se direct în toate țările UE.

 • 1.

  Desen sau model industrial neînregistrat:

  • nicio formalitate;
  • protecție pe termen scurt timp de cel mult trei ani de la data la care desenul sau modelul a fost divulgat publicului UE, adică atunci când produsul a fost scos la vânzare prin marketing sau măsuri de publicare anterioare.
 • 2.

  Desen sau model industrial comunitar înregistrat:

  • înregistrat la OAPI;
  • protecție timp de cel puțin cinci ani și cel mult 25 de ani.

Desenele sau modelele industriale înregistrate beneficiază de protecție împotriva copierii și a dezvoltării independente de desene sau modele industriale similare, în timp ce desenele sau modelele industriale neînregistrate sunt protejate doar împotriva copierii.

Limitarea drepturilor conferite

Drepturile exclud un număr de acte, inclusiv:

 • actele îndeplinite în scop personal și în scopuri necomerciale;
 • actele îndeplinite în scopuri experimentale;
 • actele de reproducere, precum cele în scopuri didactice.

Regulamentul nu se aplică echipamentelor de la bordul navelor și aeronavelor înmatriculate într-o țară din afara UE și care pătrund temporar pe teritoriul UE.

Înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar

 • Cererea pentru înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar se poate înainta OAPI sau unui oficiu național pentru proprietate industrială.
 • Toate cererile sunt transmise OAPI, care inițiază o investigare formală și, unde este cazul, acordă desenul sau modelul industrial comunitar solicitantului prin introducerea acestuia în registrul desenelor sau modelelor comunitare.
 • Înregistrarea este ulterior publicată de oficiu într-un Buletin accesibil publicului.
 • Solicitantul poate cere ca publicarea să fie amânată pe o perioadă de treizeci de luni de la data depunerii cererii în scopul protejării informațiilor sensibile.

Licențe

Desenul sau modelul industrial comunitar poate face obiectul unor licențe valabile pe o parte din sau pe întreg teritoriul UE. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive. Consimţământul titularului este esențial.

Nulitatea

Un desen sau model industrial comunitar poate fi declarat nul dacă:

 • desenul sau modelul industrial nu îndeplinește cerințele stabilite pentru un desen sau model industrial comunitar;
 • titularul nu are drepturi asupra desenului sau modelului industrial comunitar;
 • desenul sau modelul industrial constituie o utilizare neautorizată a unei opere protejate de legislația în domeniul dreptului de autor dintr-o țară a UE.

Sancțiuni

Măsurile care pot fi luate în cazul unui act de contrafacere sunt stabilite în regulament. Acestea includ interzicerea producției și punerea sub sechestru a produselor contrafăcute. Instanța dintr-o țară a UE poate să impună și alte sancțiuni.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 6 martie 2002.

CONTEXT

ACT

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 6/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 29.02.2016

Sus