EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0013

Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive

Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Directiva (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CEE și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună aplicare și modernizare a normelor UE de protecție a consumatorilor

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DIRECTIVE?

 • Directiva 93/13/CEE protejează consumatorii din UE împotriva clauzelor și a condițiilor abuzive care ar putea fi incluse într-un contract standard pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează aceștia. Aceasta introduce conceptul de „bună-credință”, pentru a evita orice dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile reciproce.
 • Ca parte a Noilor avantaje pentru consumatori, Directiva 93/13/CEE a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/2161, care urmărește să modernizeze legislația privind protecția consumatorilor și să îmbunătățească aplicarea acesteia.

ASPECTE-CHEIE

Directiva 93/13/CEE

 • Bunurile și serviciile în cauză, împrejurările tranzacției și toate celelalte clauze și condiții trebuie luate în considerare când se evaluează dacă o clauză dintr-un contract este echitabilă sau nu.
 • Această evaluare nu ia în considerare prețul propriu-zis plătit pentru bunuri sau servicii, decât dacă clauza respectivă nu este clară și inteligibilă.
 • Directiva conține o listă a clauzelor contractuale abuzive, această listă fiind neexhaustivă și orientativă. Printre acestea se numără obligarea consumatorilor să plătească despăgubiri nerezonabile sau să respecte clauze pe care nu au avut timp să le înțeleagă pe deplin înainte de semnarea contractului.
 • Toate contractele scrise trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, aceasta ar trebui interpretată într-un mod favorabil pentru consumator.
 • Clauzele contractuale considerate abuzive nu creează obligații pentru consumatori, dar restul contractului rămâne valabil dacă acest lucru este posibil din punct de vedere juridic.
 • Țările UE trebuie să se asigure că sunt disponibile măsuri reparatorii pentru a împiedica clauzele abuzive să fie utilizate în continuare în contracte.
 • Organizațiile sau persoanele fizice care au un interes legitim în protecția drepturilor consumatorilor se pot adresa instanței pentru a împiedica aplicarea în continuare a unei clauze contractuale abuzive.
 • În 2019, Comisia Europeană a publicat o comunicare conținând orientări privind interpretarea și aplicarea Directivei 93/13/CEE. Rolul acesteia este de a prezenta bogata jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind această directivă într-o manieră structurată, pentru a facilita aplicarea eficace a directivei în UE și în țările din Spațiul Economic European.

Sancțiuni

 • Directiva (UE) 2019/2161 de modificare le impune țărilor UE să introducă sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare pentru a-i pedepsi pe comercianții care încalcă normele privind clauzele contractuale abuzive, pe baza unui set de parametri. Printre aceste criterii se numără:
  • natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
  • orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
  • orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant;
  • sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte țări ale UE în cazurile transfrontaliere în care informațiile cu privire la astfel de sancțiuni sunt disponibile prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2394 (a se vedea sinteza).
 • În temeiul noii directive, țările UE trebuie să poată impune sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul în care, în contextul acțiunilor coordonate în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2394, acestea identifică încălcări transfrontaliere majore care afectează consumatori din mai multe țări ale UE. Amenzile trebuie să poată atinge 4 % din cifra de afaceri anuală a unui comerciant sau 2 milioane EUR în cazul în care nu sunt disponibile informații privind cifra de afaceri a comerciantului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVELE?

 • Directiva 93/13/CEE se aplică din 16 aprilie 1993, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până în data de 31 decembrie 1994.
 • Țările UE au obligația de a transpune în legislația proprie Directiva (UE) 2019/2161 de modificare până la 28 noiembrie 2021. Țările UE trebuie să aplice normele de la 28 mai 2022.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 93/13/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, pp. 7-28)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei – Orientări privind interpretarea și aplicarea Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO C 323, 27.9.2019, pp. 4-92)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori [COM(2018) 183 final, 11.4.2018]

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 10.03.2020

Sus