EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC a Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/6


Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC a Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire

2012/C 71/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa II la Decizia 2010/656/PESC a Consiliului (1), astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2012/144/PESC a Consiliului (2), și în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului (3), astfel cum a fost pusă în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 193/2012 al Consiliului (4), care impun măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele care figurează în anexele sus-menționate ar trebui să continue să fie incluse în lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

Se atrage atenția persoanelor vizate asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente ale statului membru (statelor membre) respectiv(e), astfel cum se precizează pe site-urile web din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 560/2005, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru necesități esențiale sau pentru a efectua anumite plăți (în conformitate cu articolul 3 din regulament).

Persoanele vizate pot înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentația probatoare, în scopul reanalizării deciziei de a le include pe listele menționate anterior, la adresa de mai jos:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De asemenea, se atrage atenția persoanelor respective asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 285, 30.10.2010, p. 28.

(2)  JO L 71, 9.3.2012, p. 50

(3)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(4)  JO L 71, 9.3.2012, p. 5


Top