EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0301(09)

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

OJ C 57, 1.3.2008, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 57/39


Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2008/C 57/16)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

FIȘĂ REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„EDAM HOLLAND”

NR. CE: NL/IGP/005/0329/27.11.2003

DOP ( ) IGP ( X )

Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Adresă:

Postbus 29739

2502 LS 's-Gravenhage

Nederland

Telefon

(31-70) 370 87 08

Fax

(31-70) 370 84 44

E-mail:

plw@hpa.agro.nl

2.   Grup:

Denumire:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresă:

Postbus 165

2700 AD Zoetermeer

Nederland

Telefon

(31-79) 343 03 00

Fax

(31-79) 343 03 20

E-mail:

info@nzo.nl

Componență:

Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

3.   Tipul produsului:

Clasa 1.3: brânzeturi

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire: „Edam Holland”

4.2.   Descriere: Edam Holland este o brânză cu pastă semitare, maturată natural. Este produsă în Țările de Jos, din lapte de vacă obținut în fermele olandeze producătoare de lactate și este transformată în produs consumabil în camere de maturare din Țările de Jos.

Compoziție

Edam Holland se prepară din unul sau mai multe dintre următoarele ingrediente de bază:

lapte, smântână și lapte de vacă degresat sau semidegresat (exclusiv lapte de vacă) din fermele olandeze producătoare de lactate.

Proprietăți caracteristice

Brânza se prezintă sub forma unei sfere aplatizate, sub forma unei „pâini” sau sub formă de calup. Proprietățile sale sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Conținutul de umiditate se măsoară la 12 zile după prima zi de preparare, cu excepția brânzei Baby Edam Holland, în cazul căreia care conținutul de umiditate se măsoară la 5 zile după prima zi de preparare.

Celelalte proprietăți caracteristice sunt:

Gust: de la dulce la picant, în funcție de vechime și tip.

Secțiune: trebuie să aibă o culoare uniformă, cu câteva găuri rotunde și mici. Bros Edam are foarte multe găuri. Culoarea pastei variază de la ivoriu la galben.

Crustă: crusta este tare, netedă, uscată, curată și nu prezintă floră fungică. Se formează prin uscare în faza de maturare.

Consistență: pasta de Edam Holland proaspătă trebuie să suficient de tare și ușor de tăiat. Pe măsură ce se maturează, devine din ce în ce mai tare și mai compactă. Bros Edam trebuie să fie suficient de tare și compactă.

Perioada de maturare: cel puțin 28 de zile (pentru Baby Edam Holland — cel puțin 21 de zile). Edam Holland este o brânză maturată natural. Maturarea sa în folie nu este permisă.

Temperatură de maturare: cel puțin 12 °C.

Vechime: după preparare, perioada în care poate fi consumat produsul variază între minimum 28 de zile (Baby Edam Holland) și un an.

Criterii speciale de calitate

Atunci când ajung la producător și în timpul depozitării, laptele, smântâna sau laptele semidegresat nu trebuie să fi suferit în prealabil niciun tratament termic sau niciun tratament termic pasteurizant.

Smântâna și laptele, degresat sau semidegresat, trebuie să fie pasteurizate chiar înainte de a fi transformate în brânză Edam Holland, pentru a îndeplini următoarele criterii:

activitatea fosfatazei nu trebuie să fie detectabilă, în afară de cazul în care activitatea peroxidazei nu este detectabilă,

măsurate pe baza produsului degresat, nivelul de aciditate pentru smântână nu trebuie să depășească 20 mmol NaOH pe litru, în afară de cazul în care conținutul de lactat nu depășește 200 mg la 100 g de substanță degresată,

nu trebuie să se detecteze nici un microorganism coliform în 0,1 ml.

Chiar înainte de a fi transformate în brânză Edam Holland, toate ingredientele de bază trebuie pasteurizate în așa fel încât conținutul de proteine din zer nedenaturate să nu difere sau să difere foarte puțin față de cel al unor ingrediente nepasteurizate de același tip și de aceeași calitate.

La prepararea brânzei Edam Holland se pot adăuga numai culturi nemodificate genetic de microorganisme producătoare de acid lactic și de arome. În cazul brânzei Edam Holland, aceste culturi sunt alcătuite din bacterii lactice mezofile: Lactococcus și Leuconostoc de tip L sau LD, eventual în combinație cu tipuri termofile de Lactobacillus și/sau Lactococcus. Culturile utilizate joacă un rol foarte important în procesul de maturare și de formare a gustului și a aromei specifice.

Cheag: Pentru prepararea Edam Holland se utilizează numai cheag de vițel. Alte tipuri de cheag pot fi folosite numai în situații excepționale, cum ar fi apariția unor epidemii animale. Într-o astfel de situație, cheagul utilizat trebuie să respecte condițiile stabilite prin Warenwetbesluit Zuivel (Decretul privind produsele lactate).

Conținutul de nitriți din Edam Holland, calculat în ioni de nitrit, nu trebuie să depășească 2 mg pe kilogram de brânză.

4.3.   Aria geografică: Aria geografică acoperită de cererea de înregistrare este Olanda, și anume partea europeană a Regatului Țărilor de Jos.

4.4.   Dovada originii: Înainte de presarea cașului, pe fiecare brânză Edam Holland se aplică un marcaj din cazeină (a se vedea desenul de mai jos). Pe marcaj se înscrie denumirea Edam Holland, însoțită de o combinație unică de cifre și litere (în ordine alfabetică și numerică crescătoare).

COKZ (Institutul de control al produselor lactate din Țările de Jos) ține un registru al acestor combinații unice, care include și o arhivă a tuturor informațiilor privind controalele efectuate (inclusiv data și locul acestora). Indicația poate fi ușor recunoscută de consumatori și poate fi verificată de către o autoritate de control pe baza marcajului din cazeină și a informațiilor din registrul COKZ.

4.5.   Metoda de obținere: Brânza Edam Holland se prepară din lapte obținut în fermele olandeze producătoare de lactate. Laptele se răcește, în incinta fermei, până la o temperatură de maximum 6 °C și se depozitează într-un tanc de răcire. Se transportă la fabrica de brânzeturi în cel mult 72 de ore. Odată ajuns la fabrică, laptele este fie prelucrat imediat, fie tratat termic (un tratament termic ușor, fără pasteurizare), după care se depozitează la rece pentru o scurtă perioadă de timp, pentru ca apoi să fie transformat în lapte pentru brânză.

Conținutul de grăsime al laptelui este standardizat astfel încât să se obțină un raport grăsimi/proteine care să asigure produsului final un conținut de grăsime cuprins între 40 % și 44 % în substanță uscată. Laptele pentru brânză se pasteurizează timp de 15 secunde la o temperatură de cel puțin 72 °C. Laptele se covăsește la o temperatură de aproximativ 30 °C. Separarea și coagularea proteinelor din lapte, care au loc în decursul acestui proces, sunt tipice pentru brânza Edam Holland.

Cașul obținut în urma coagulării se separă de zer, apoi se prelucrează și se spală pentru a se asigura un grad de umiditate și un pH care să corespundă nivelului dorit. Cașul este presat în cuve pentru a se obține forma corectă și greutatea dorită.„Brânza” rezultată este apoi cufundată în saramură. Edam Holland se maturează numai în mod natural, adică este lăsată în contact cu aerul, și este întoarsă și controlată periodic. Pe măsură ce brânza se maturează, se formează o crustă uscată. Timpul și temperatura joacă un rol important, deoarece permit proceselor enzimatice și de învechire să acționeze astfel încât brânza să dezvolte proprietățile fizice și organoleptice atât de caracteristice pentru Edam Holland. Maturarea brânzei Edam Holland poate dura chiar mai mult de un an, în funcție de tipul de aromă dorit.

Edam Holland poate fi tăiată și preambalată fie în Țările de Jos, fie în străinătate, cu condiția ca unitatea de preambalare să dețină un sistem complex de monitorizare administrativă care să garanteze că brânza Edam Holland tăiată poate fi identificată cu ajutorul combinației unice de cifre și litere de pe marcaj, iar consumatorul poate fi sigur de originea produsului.

4.6.   Legătură: Componenta geografică a denumirii produsului este „Holland”. După cum se știe, „Olanda” este un sinonim al denumirii oficiale „Țările de Jos”. Pe vremea Republicii Provinciilor Unite ale Țărilor de Jos (secolele XVII-XIX), Olanda era cea mai influentă dintre cele șapte provincii. De atunci, această denumire a ajuns treptat să se refere la întregul teritoriu al Țărilor de Jos. În multe state, Regatul Țărilor de Jos este mai degrabă cunoscut sub numele de „Olanda” (Holland etc.)

Evoluția istorică

Edam Holland reprezintă un exponent al tradiției olandeze în domeniul producției de brânzeturi, care datează încă din Evul Mediu și a ajuns la apogeu în secolul XVII (Secolul de aur).

Poziția geografică a Țărilor de Jos (în cea mai mare parte sub nivelul mării), clima (oceanică) și compoziția pășunilor (majoritatea situate pe terenuri nisipoase și argiloase) sunt motivele principale pentru care laptele obținut aici este ideal pentru producția unei brânze savuroase de înaltă calitate.

Calitatea laptelui este garantată prin punerea în aplicare a unor sisteme de asigurare a calității la nivelul fermelor producătoare de lactate, precum și prin utilizarea unui sistem intensiv de evaluare a calității (orice cantitate de lapte livrată este analizată și evaluată în funcție de diverși parametri de calitate). De asemenea, lanțul frigorific este neîntrerupt până la transformarea laptelui, acesta fiind depozitat la rece în incinta fermei (maximum 6 °C) și transportat la fabrică în tancuri frigorifice. Distanțele relativ scurte joacă, de asemenea, un rol important în menținerea calității produsului.

Inițial, Edam Holland era produsă în ferme, iar ulterior producția s-a extins la nivelul fabricilor locale, devenind treptat un produs național, cunoscut în toată lumea. De asemenea, acest produs este un factor important și constant în ceea ce privește optimizarea calității laptelui de fermă. La începutul secolului XX au fost adoptate legi naționale cu privire la brânza Edam, iar denumirea Edam Holland a fost înregistrată prin Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten (Decizia privind calitatea produselor agricole în cazul brânzeturilor).

Imaginea brânzei Edam Holland printre consumatorii europeni

Conform unui sondaj de proporții efectuat în șase țări europene, consumatorii din Europa consideră că Țările de Jos sunt cel mai important producător de brânză Edam (și Gouda). Pe lângă aceasta, numele și reputația brânzeturilor Edam (și Gouda) sunt asociate Țărilor de Jos.

Edam (și Gouda) sunt simboluri ale patrimoniului cultural olandez. Consumatorii europeni le consideră mărci, aceste două brânzeturi fiind sinonime cu ideea de calitate olandeză. Studiile de piață (realizate pe un eșantion reprezentativ de 1 250 de respondenți din fiecare stat membru, cu o marjă de siguranță de 97,5 %) efectuate în cele șase state membre cu cel mai mare consum de brânzeturi Edam (și Gouda) au indicat următoarele:

există o puternică asociere între brânza Edam și Țările de Jos,

Edam Holland este mai apreciată decât brânza Edam produsă în afara Țărilor de Jos,

aproape jumătate dintre consumatorii din statele membre intervievați cred că Edam este produsă exclusiv în Țările de Jos (ceea ce i-ar putea induce în eroare pe consumatorii europeni, întrucât nu aceasta este realitatea),

Edam Holland obține calificative considerabil mai bune atunci când este vorba de criterii precum „calitate excelentă”, „produs tradițional” și „produs original”.

Timp de mai multe secole, atât guvernul olandez, cât și reprezentanții industriei au adoptat diferite măsuri și legi prin care să mențină calitatea brânzeturilor Edam (și Gouda) la aceleași standarde înalte. De asemenea, industria olandeză de lactate a realizat investiții importante pentru îndeplinirea acestor înalte standarde de calitate și pentru deschiderea, promovarea și menținerea piețelor. Din 1950, s-au investit peste 1,4 miliarde NLG (635 milioane EUR) în activități de publicitate, informare și promovare în Europa (fără a lua în considerare investițiile din Țările de Jos).

4.7.   Organism de control:

Denumire:

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Adresă:

Kastanjelaan 7

3833 AN Leusden

Nederland

Telefon

(31-33) 496 56 96

Fax

(31-33) 496 56 66

E-mail:

productcontrole@cokz.nl

4.8.   Etichetare: Edam Holland este o indicație geografică protejată (IGP) în Uniunea Europeană.

Această indicație trebuie afișată într-un mod vizibil pe toate bucățile întregi de brânză, sub forma unei etichete aplicate pe partea plată a brânzei și/sau pe banderola din jurul acesteia. Această etichetare nu este obligatorie dacă brânza se comercializează sub formă de bucăți pretăiate și preambalate, după cum se precizează la punctul 4.5. În acest caz, mențiunea Edam Holland trebuie să figureze pe ambalaj.

Pe ambalaj trebui să se afișeze un semn distinctiv clar, astfel încât consumatorii să poată identifica brânza Edam Holland în magazine. Prin utilizarea denumirii Edam Holland, prin dezvoltarea unei identități proprii a produsului (sigla este în pregătire) și prin afișarea simbolului IGP în UE, consumatorilor trebuie să li se transmită mesajul clar că brânza Edam Holland este un produs diferit de toate celelalte brânzeturi Edam. Obiectivul prezentei cereri este de a evita posibila inducere în eroare a consumatorilor europeni.


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


Top