Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/10)

1.

La data de 22 aprilie 2016, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Pillarstone Italy SpA („Pillarstone”, Italia), un fond de investiții controlat în mod indirect de KKR & Co LP („KKR”, Statele Unite), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Sirti SpA („Sirti”, Italia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Pillarstone: fond controlat în mod indirect de KKR. Pillarstone a fost creată ca vehicul de investiții pentru recapitalizarea întreprinderilor;

—   în cazul întreprinderii KKR: firmă de investiții la nivel mondial care gestionează investiții în diverse clase de active, printre care capitalul privat, energia, infrastructura, bunurile imobiliare, strategiile de creditare și fondurile de hedging;

—   în cazul întreprinderii Sirti: companie cu sediul principal în Italia, care desfășoară activități ce constau în furnizarea de servicii de inginerie civilă. Sirti este specializată în proiectarea, ingineria, implementarea, întreținerea și gestionarea rețelelor și a sistemelor din sectoarele telecomunicațiilor, energiei, căilor ferate, transporturilor și televiziunii. În plus, Sirti este activă în sectorul serviciilor de tehnologia informației și furnizează acest tip de servicii în sectoarele telecomunicațiilor, administrației publice și serviciilor publice. Sirti își desfășoară activitatea în mare parte în Italia, dar este prezentă și în alte țări europene, printre care Suedia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.8001 – Pillarstone/Sirti, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top