EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare

Comisia propune o nouă agendă europeană pentru cultură, care încearcă să răspundă provocărilor globalizării. Obiectivul acestei noi strategii este de a spori cooperarea culturală în Uniunea Europeană (UE). Aceasta se concentrează pe o serie de propuneri concrete, pentru a îndeplini un set de obiective comune.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 10 mai 2007 privind o agendă europeană comună pentru cultură într-o lume în proces de globalizare [COM(2007) 242 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Sectorul cultural joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte numeroasele sale implicaţii sociale, economice şi politice. Din acest motiv, cultura ocupă un loc fundamental în procesul de integrare europeană.

În temeiul acestor consideraţii şi în urma rezultatelor unei consultări online a părţilor implicate în sectorul cultural, Comisia propune o nouă agendă europeană pentru cultură, focalizată pe un număr restrâns de obiective. Pentru atingerea acestor obiective, Comisia sugerează, de asemenea, instituirea unor noi mecanisme de cooperare cu şi între statele Uniunii Europene (UE), celelalte niveluri de guvernanţă şi societatea civilă.

Obiectivele noii agende europene pentru cultură se definesc în jurul a trei priorităţi:

Diversitate culturală şi dialog intercultural

Trebuie promovate deschiderea şi schimburile între diferite culturi. În acest context, noua agendă pentru cultură are ca obiectiv să încurajeze:

 • mobilitatea artiştilor şi a lucrătorilor din sectorul cultural, precum şi mobilitatea tuturor formelor de expresie artistică;
 • consolidarea competenţelor interculturale şi a dialogului intercultural prin dezvoltarea capacităţilor care se numără printre competenţele-cheie pentru educarea şi formarea de-a lungul vieţii, cum ar fi conştiinţa şi expresia culturală şi comunicarea în limbi străine.

Stimularea creativităţii în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forței de muncă

Industriile culturale contribuie la dinamismul economiei europene şi la competitivitatea UE. Drept exemplu, în sectorul cultural lucrează aproape cinci milioane de persoane în UE. În acest sens, Comisia propune următoarele obiective:

 • promovarea creativităţii în educaţie şi integrarea acestei dimensiuni în măsurile de educaţie şi formare de-a lungul vieţii;
 • consolidarea capacităţilor organizaţionale din sectorul cultural, punându-se accentul pe spiritul antreprenorial şi pe formarea sectorului cultural cu privire la competenţele manageriale (surse de finanţare inovatoare, dimensiunea europeană a activităţilor comerciale etc.);
 • dezvoltarea de parteneriate eficiente între sectorul cultural şi alte sectoare (TIC, cercetare, turism, parteneriate sociale etc.), în vederea consolidării impactului investiţiilor în cultură.

Cultura ca element vital în cadrul relaţiilor internaţionale

În conformitate cu Convenţia UNESCO privind protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, ratificată de UE şi de majoritatea ţărilor, noua agendă pentru cultură propune consolidarea cooperării dimensiunii culturale ca element vital al relaţiilor externe ale UE. Această prioritate este însoţită de mai multe măsuri, care vizează:

 • dezvoltarea în continuare a dialogului politic în domeniul cultural şi promovarea schimburilor culturale dintre UE şi ţările terţe;
 • promovarea accesului la pieţele mondiale pentru bunuri şi servicii culturale din ţările în curs de dezvoltare, prin acorduri care să asigure un tratament preferenţial sau prin măsuri de asistenţă comercială;
 • folosirea relaţiilor externe în vederea acordării de sprijin financiar şi tehnic (conservarea patrimoniului cultural, susţinerea acţiunilor culturale în lume);
 • luarea în considerare a culturilor locale în toate proiectele finanţate de UE;
 • intensificarea participării UE la lucrările organizaţiilor internaţionale din domeniul culturii şi la proiectul Organizaţiei Naţiunilor Unite „Alianţa civilizaţiilor”.

Metode de lucru

Comisia caută să stabilească un dialog structurat cu sectorul cultural, pentru realizarea acestor obiective, începând de la artişti şi creatori până la industriile culturale. În acest scop, Comisia recomandă:

 • identificarea tuturor actorilor din sectorul cultural;
 • înfiinţarea unui „Forum cultural” care să reunească toate aceste părţi interesate;
 • reprezentativitatea la nivel european a opiniei părţilor interesate din acest sector;
 • dezvoltarea dialogului social pentru partenerii sociali din sectorul cultural;
 • dimensiunea culturală în dezbaterile publice la nivel european, îndeosebi prin apelarea la reprezentaţiile permanente ale Comisiei.

Această nouă strategie pentru cultură şi toate măsurile propuse se bazează pe o cooperare mai strânsă între UE şi statele sale, prin mecanismul metodei deschise de coordonare (MDC). Aceasta are, de asemenea, ca obiectiv dezvoltarea unui dialog structurat cu sectorul cultural.

Noua agendă europeană pentru cultură este completată de alte acţiuni legate de sectorul cultural, cum ar fi Anul european al dialogului intercultural 2008.

Context

Sectorul cultural a făcut deja obiectul mai multor acţiuni la nivel european pentru promovarea culturii, de pildă programele „Cultura”, „Europa pentru cetăţeni” şi MEDIA.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a agendei europene pentru cultură [COM(2010) 390 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport prezintă progresul realizat la nivel european şi naţional în direcţia celor trei obiective stabilite de agenda europeană pentru cultură, precum şi primele experienţe de aplicare ale noilor metode de lucru. Promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural a implicat diverse întrebări şi acţiuni, îndeosebi:

 • Anul european al dialogului intercultural în 2008, care a marcat lansarea unor noi politici şi structuri naţionale şi un acord la nivelul UE;
 • comunicarea Comisiei privind multilingvismul în 2008, care vizează transformarea diversităţii lingvistice într-un avantaj;
 • accesul la cultură prin digitalizare, odată cu lansarea Europeana în 2008 şi propunerea unei mărci a patrimoniului european.

Pentru promovarea culturii drept catalizator al creativităţii, au fost întreprinse mai multe iniţiative, cum ar fi:

 • Anul european al creativităţii şi inovării (2009), prin care s-a analizat modul în care cultura poate genera inovare economică şi socială;
 • studii privind impactul culturii asupra creativităţii, asupra antreprenoriatului în industria culturală şi privind contribuţia culturii la dezvoltarea regională şi locală;
 • cartea verde (2010) privind mijloacele de eliberare a potenţialului industriilor culturale şi creative.

Promovarea culturii în relaţiile externe ale UE beneficiază de un nou avânt de la adoptarea acestei agende. Aceasta cuprinde:

 • o nouă strategie Euromed în domeniul culturii, în curs de pregătire;
 • eforturi semnificative pentru reabilitarea patrimoniului cultural în ţările candidate la aderare, îndeosebi prin facilitatea de ajutor acordat societăţii civile din cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IAP);
 • un program cultural al parteneriatului estic, lansat în 2010;
 • un proces de consolidare a rolului culturii în politicile de dezvoltare, care a fost iniţiat în 2009;
 • programul MEDIA Mundus (2011-2013), care va urma acţiunii pregătitoare MEDIA International.

Primele experienţe indică faptul că, în general, MDC este un instrument eficient de cooperare în domeniul culturii. Cu toate acestea, metoda nu a fost utilizată suficient de îndelungat pentru a se putea trage concluzii definitive. Pe viitor, cooperarea va trebui consolidată, cu metode de lucru adaptate. Dialogul structurat în domeniul culturii se petrece în jurul platformelor tematice care reunesc asociaţii europene şi Forumul european pentru cultură. Platformele tematice sunt benefice îndeosebi pentru intensificarea dialogului în cadrul sectorului. Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a realiza, pe viitor, un dialog mai bine definit cu societatea civilă.

See also

 • Site-ul DG Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene consacrat agendei europene pentru cultură (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 14.10.2010

Top