EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:325:TOC

 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.325.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 325

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
11 decembrie 2009


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/931/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

1

 

 

Consiliu

 

 

2009/932/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

3

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/933/PESC a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind extinderea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea

4

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate

6

 

*

Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

12

 

*

Decizia 2009/936/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fișierele de lucru pentru analiză ale Europol

14

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1205/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

23

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1206/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

25

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1207/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

26

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1208/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

28

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1209/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 decembrie 2009

30

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1210/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

33

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/937/UE

 

*

Decizia Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură

35

 

 

2009/938/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 decembrie 2009 de autorizare a Regatului Suediei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

62

 

 

2009/939/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 decembrie 2009 de autorizare a Republicii Slovenia în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

64

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top