Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.232.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 232

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
6 august 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2011/C 232/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 226, 30.7.2011

1

 

Tribunalul

2011/C 232/02

Camera de recursuri

2

2011/C 232/03

Criterii de repartizare a cauzelor pe camere

2

2011/C 232/04

Desemnarea judecătorului care îl înlocuiește pe președinte în calitate de judecător delegat cu luarea măsurilor provizorii

3


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2011/C 232/05

Cauza C-484/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank ’s-Gravenhage — Țările de Jos) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie (Acordul de asociere CEE Turcia — Reîntregirea familiei — Articolul 7 primul paragraf prima liniuță din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere — Copil al unui lucrător turc care a coabitat cu acesta timp de mai mult de trei ani, dar s a căsătorit înainte de expirarea termenului de trei ani prevăzut de dispoziția menționată — Drept național care pune în discuție, din acest motiv, permisul de ședere al persoanei interesate)

4

2011/C 232/06

Cauza C-196/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Camera de recurs a școlilor europene) — Paul Miles și alții/Școlile europene (Trimitere preliminară — Noțiunea „instanță dintr-un stat membru” în sensul articolului 267 TFUE — Camera de recurs a școlilor europene — Sistem de remunerare a profesorilor detașați la școli europene — Neadaptarea remunerațiilor ca urmare a deprecierii lirei sterline — Compatibilitate cu articolele 18 TFUE și 45 TFUE)

4

2011/C 232/07

Cauza C-346/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Țările de Jos) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV și alții (Agricultură — Sănătate animală — Directiva 90/425/CEE — Reglementare națională temporară care urmărește combaterea răspândirii encefalopatiei spongiforme bovine prin interzicerea producerii și a comercializării de proteine animale prelucrate pentru hrana animalelor de fermă — Aplicare a acestei reglementări înaintea intrării în vigoare a Deciziei 2000/766/CE prin care se prevedea o astfel de interdicție — Aplicare a acestei reglementări în ceea ce privește două produse care puteau fi exceptate de la interdicția prevăzută de această decizie — Compatibilitate cu Directiva 90/425/CEE și cu Deciziile 94/381/CE și 2000/766/CE)

5

2011/C 232/08

Cauza C-360/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht Bonn — Germania) — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt (Concurență — Procedură administrativă — Documente și informații furnizate în cadrul unui program național de clemență — Eventuale efecte negative ale accesului terților la astfel de documente asupra eficacității și a bunei funcționări a cooperării dintre autoritățile care formează Rețeaua europeană de concurență)

5

2011/C 232/09

Cauza C-399/09: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Marie Landtová/Česká správa socialního zabezpečení (Libera circulație a lucrătorilor — Securitate socială — Convenție în materie de securitate socială încheiată între două state membre înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană — Stat membru competent să evalueze perioadele de asigurare realizate — Pensie pentru limită de vârstă — Prestație suplimentară acordată numai resortisanților și rezidenților unui stat membru)

6

2011/C 232/10

Cauza C-462/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee [Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29/CE — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Excepția privind copia pentru uz personal — Articolul 5 alineatul (2) litera (b) și alineatul (5) — Compensație echitabilă — Debitorul redevenței destinate finanțării acestei compensații — Vânzare la distanță între două persoane cu reședința în state membre diferite]

7

2011/C 232/11

Cauza C-536/09: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Upravno sodišče Republike Slovenije — Republica Slovenia) — Marija Omejc/Republica Slovenia [Politica agricolă comună — Scheme de ajutoare comunitare — Sistem integrat de gestionare și control — Regulamentul (CE) nr. 796/2004 — Împiedicarea realizării controlului la fața locului — Noțiune — Agricultor care nu locuiește pe exploatație — Reprezentant al agricultorului — Noțiune]

7

2011/C 232/12

Cauza C-10/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 iunie 2011 — Comisia Europeană/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a capitalurilor — Deductibilitatea donațiilor efectuate în favoarea instituțiilor care desfășoară activități de cercetare și de învățământ — Limitarea deductibilității la donațiile efectuate în favoarea instituțiilor stabilite pe teritoriul național)

8

2011/C 232/13

Cauza C-152/10: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Højesteret — Danemarca) — Unomedical A/S/Skatteministeriet [Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Saci de drenaj pentru dializă din plastic destinați exclusiv utilizării cu dializoare (rinichi artificiali) — Saci de drenaj urinar din plastic destinați exclusiv utilizării cu catetere — Pozițiile 9018 și 3926 — Noțiunile „părți” și „accesorii” — Alte articole din material plastic]

8

2011/C 232/14

Cauza C-212/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Republica Polonă) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Fiscalitate — Impozit pe capital — Directiva 69/335/CEE — Impozitarea indirectă a majorării de capital — Impozitarea unui împrumut contractat de o societate de capital de la o persoană care are dreptul la un procent din profiturile aceleiași societăți — Dreptul unui stat membru de a reintroduce un impozit care nu mai era în vigoare la data aderării acestuia la Uniunea Europeană)

9

2011/C 232/15

Cauza C-317/10 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 iunie 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano SpA, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Mărcile verbale UNIWEB și UniCredit Wealth Management — Opoziție a titularului mărcilor verbale naționale UNIFONDS și UNIRAK, precum și al mărcii figurative naționale UNIZINS — Aprecierea riscului de confuzie — Risc de asociere — Serie sau familie de mărci]

9

2011/C 232/16

Cauza C-32/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 11 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Tony Georgiev Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva [Articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură — Directiva 90/314/CEE — Pachete de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite — Fapte anterioare aderării Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană — Necompetență vădită a Curții pentru a răspunde la întrebările preliminare]

10

2011/C 232/17

Cauzele conexate C-267/10 și C-268/10: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 23 mai 2011 (cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulate de Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/État belge — SPF Finances [Articolul 6 alineatul (1) TUE — Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Deținerea și vânzarea de tutun prelucrat pentru fumat — Dispoziții naționale care autorizează perceperea accizelor pe produsele din tutun — Necompetență vădită a Curții]

10

2011/C 232/18

Cauza C-460/10 P: Ordonanța Curții din 14 aprilie 2011 — Luigi Marcuccio/Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Recurs — Răspundere extracontractuală — Reprezentarea reclamantului — Avocat care nu a fost mandatat — Notificare a unui recurs — Cerere de daune interese — Curtea de Justiție a Uniunii Europene — Respingere — Acțiune în anulare — Prejudiciu despre care se pretinde că a fost suferit — Acțiune în despăgubire — Recurs în parte în mod vădit inadmisibil și în parte în mod vădit nefondat)

11

2011/C 232/19

Cauza C-613/10: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 15 aprilie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Trimitere preliminară — Inadmisibilitate vădită)

11

2011/C 232/20

Cauza C-180/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Fővárosi Bíróság (Ungaria) la 18 aprilie 2011 — Bericap/Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Cauza C-204/11 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2011 de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 17 februarie 2011 în cauza T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Comisia Europeană

12

2011/C 232/22

Cauza C-205/11 P: Recurs introdus la 27 aprilie 2011 de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 17 februarie 2011 în cauza T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Comisia Europeană

13

2011/C 232/23

Cauza C-218/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Fővárosi Ítélőtábla (Republica Ungară) la 11 mai 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Cauza C-219/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshofs (Germania) la 11 mai 2011 — BrainProducts GmbH/BioSemi V.O.F. și alții

15

2011/C 232/25

Cauza C-221/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Germania) la 11 mai 2011 — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

15

2011/C 232/26

Cauza C-234/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Varna (Bulgaria) la 16 mai 2011 — „TETS Haskovo” AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

15

2011/C 232/27

Cauza C-241/11: Acțiune introdusă la 19 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Cehă

16

2011/C 232/28

Cauza C-249/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) la 19 mai 2011 — Hristo Byankov/Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Cauza C-254/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Republica Ungară) la 25 mai 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

Cauza C-262/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 26 mai 2011 — „Kremikovtsi“ AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

18

2011/C 232/31

Cauza C-269/11: Acțiune introdusă la 31 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Cehă

19

2011/C 232/32

Cauza C-271/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 31 mai 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) și alții/Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypoyrgos Metaforon kai Epikoinonion kai Ypoyrgos Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Cauza C-293/11: Acțiune introdusă la 9 iunie 2011 — Comisia Europeană/Republica Elenă

21

2011/C 232/34

Cauza C-295/11: Acțiune introdusă la 10 iunie 2011 — Republica Italiană/Consiliul Uniunii Europene

21

2011/C 232/35

Cauza C-298/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Administrativen sad — Varna (Bulgaria) la 14 iunie 2011 — „Dobrudzhanska petrolna kompanyia” AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (Directorul direcției „contencios și organizarea executării” de pe lângă administrația centrală a Agenției naționale de venituri publice)

22

2011/C 232/36

Cauza C-547/09: Ordonanța președintelui Curții din 20 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Cauza C-341/10: Ordonanța președintelui Curții din 17 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă

23

2011/C 232/38

Cauza C-437/10: Ordonanța președintelui Curții din 20 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugalia) — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Cauzele conexate C-622/10 și C-623/10: Ordonanța președintelui Curții din 7 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10)/État belge — SPF Finances

23

2011/C 232/40

Cauza C-110/11: Ordonanța președintelui Curții din 17 mai 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Minister van Financiën/G. in 't Veld

23

 

Tribunalul

2011/C 232/41

Cauza T-471/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — Oetker Nahrungsmittel/OAPI — Bonfait (Buonfatti) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Buonfatti — Marca Benelux verbală anterioară Bonfait — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2011/C 232/42

Cauza T-475/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

24

2011/C 232/43

Cauza T-476/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

25

2011/C 232/44

Cauza T-477/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

25

2011/C 232/45

Cauza T-478/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2011/C 232/46

Cauza T-479/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER Garden — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

26

2011/C 232/47

Cauza T-480/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICOCENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2011/C 232/48

Cauza T-481/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB/OAPI — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative maxi BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

27

2011/C 232/49

Cauza T-482/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative BRICO CENTER Città — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

28

2011/C 232/50

Cauza T-483/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ATB Norte/OAPI — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Affiliato BRICO CENTER — Mărcile comunitare figurative anterioare ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro și CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

28

2011/C 232/51

Cauza T-487/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ReValue Immobilienberatung/OAPI (ReValue) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ReValue — Refuz parțial de înregistrare — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

29

2011/C 232/52

Cauza T-207/07 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 10 iunie 2011 — Eurallumina/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea sa — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

29

2011/C 232/53

Cauza T-259/10: Ordonanța Tribunalului din 15 iunie 2011 — Ax/Consiliul („Acțiune în anulare — Asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu perturbări economice sau financiare grave — Regulament care stabilește condițiile și procedurile în temeiul cărora poate fi acordată asistență financiară din partea Uniunii — Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate”)

29

2011/C 232/54

Cauza T-199/11 P: Recurs introdus la 30 martie 2011 de Guido Strack împotriva Hotărârii pronunțate la 20 ianuarie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-132/07, Strack/Comisia

30

2011/C 232/55

Cauza T-251/11: Acțiune introdusă la 18 mai 2011 — Austria/Comisia

30

2011/C 232/56

Cauza T-268/11 P: Recurs introdus la 26 mai 2011 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii pronunțate la 15 martie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-120/07, Strack/Comisia

31

2011/C 232/57

Cauza T-274/11 P: Recurs introdus la 25 mai 2011 de Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni împotriva Hotărârii pronunțate la 15 martie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-28/10, Mioni/Comisia

32

2011/C 232/58

Cauza T-275/11: Acțiune introdusă la 27 mai 2011 — TF1/Comisia

32

2011/C 232/59

Cauza T-276/11: Acțiune introdusă la 31 mai 2011 — Carlotti/Parlamentul European

33

2011/C 232/60

Cauza T-279/11: Acțiune introdusă la 30 mai 2011 — T&L Sugars și Sidul Açúcares/Comisia

33

2011/C 232/61

Cauza T-284/11: Acțiune introdusă la 7 iunie 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OAPI — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Cauza T-286/11 P: Recurs introdus la 6 iunie 2011 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței pronunțate la 16 martie 2011 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-21/10, Marcuccio/Comisia

35

2011/C 232/63

Cauza T-291/11: Acțiune introdusă la 9 iunie 2011 — Portovesme/Comisia

36

2011/C 232/64

Cauza T-299/11: Acțiune introdusă la 6 iunie 2011 — European Dynamics Luxembourg și alții/OAPI

37

2011/C 232/65

Cauza T-305/11: Acțiune introdusă la 8 iunie 2011 — Italmobiliare/Comisia

38

 

Tribunalul Funcției Publice

2011/C 232/66

Cauza F-50/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 mai 2011 — Missir Mamachi di Lusignano/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubiri — Regula concordanței între cerere, reclamație și acțiune în materia despăgubirilor — Caracterul contradictoriu al procedurii — Utilizare în justiție a unui document confidențial, clasificat „Restreint UE” — Răspundere extracontractuală a instituțiilor — Răspundere pentru culpă — Legătură de cauzalitate — Pluralitate a cauzelor prejudiciului — Faptă a unui terț — Răspundere în absența unei culpe — Obligația de asistență — Obligația unei instituții de a asigura protecția personalului său — Asasinare a unui funcționar și a soției acestuia de către un terț — Pierdere a unei șanse de supraviețuire)

39

2011/C 232/67

Cauza F-84/09: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2011 — Larue și Seigneur/BCE (Funcție publică — Personalul BCE — Remunerație — Ajustare generală a salariilor — Nerespectarea metodei de calcul)

39

2011/C 232/68

Cauza F-22/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 mai 2011 — Bombín Bombín/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Concediu pentru interese personale — Concediu anual — Reportare a concediului — Funcționar ale cărui raporturi de muncă au încetat — Compensație financiară)

39

2011/C 232/69

Cauza F-49/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 — de Nicola/Banca Europeană de Investiții („Funcție publică — Personalul Băncii Europene de Investiții — Asigurări de sănătate — Refuzul rambursării unor cheltuieli medicale — Cerere de desemnare a unui medic independent — Termen rezonabil”)

40

2011/C 232/70

Cauza F-55/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 — AS/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Respingerea candidaturii — Interesul de a exercita acțiunea — Funcționar declarat invalid — Indivizibilitatea deciziei de respingere a candidaturii și a deciziei de numire — Inexistență — Distincție între funcționari care aparțin aceluiași grup de funcții și titulari ai aceluiași grad care au cariere diferite — Corespondență între grad și post)

40

2011/C 232/71

Cauza F-64/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iunie 2011 –Mantzouratos/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2009 — Decizie de nepromovare — Admisibilitate a unei excepții de nelegalitate — Analiză comparativă a meritelor — Eroare vădită de apreciere)

40

2011/C 232/72

Cauza F-66/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 mai 2011 — AQ/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Raport de evaluare — Exercițiul de evaluare 2009 — Gradul evaluatorului inferior celui al titularului postului — Evaluarea randamentului cu privire la o parte a perioadei de referință — Lipsa fixării obiectivelor titularului postului)

41

2011/C 232/73

Cauza F-128/10: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 iunie 2011 — Mora Carrasco și alții/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția sa de origine — Instituția competentă să decidă promovarea funcționarului transferat)

41

2011/C 232/74

Cauza F-74/07 RENV: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 mai 2011 — Meierhofer/Comisia (Funcție publică — Recrutare — Concurs general — Nereușita unui candidat la proba orală — Obligația de motivare — Reguli care se aplică lucrărilor unei comisii de evaluare)

41

2011/C 232/75

Cauza F-33/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 iunie 2011 — Lebedef/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Exercițiu de evaluare pentru anul 2005 — Raport asupra evoluției carierei — DGA a articolului 43 din statut — Raport întocmit ca urmare a hotărârii pronunțate în cauza F-36/07 — Inadmisibilitate vădită)

42

2011/C 232/76

Cauza F-88/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 iunie 2011 — Van Asbroeck/Comisia (Funcție publică — Funcționari — Decizie de încadrare în grad intermediar — Cerere de reexaminare — Fapt nou esențial — Inexistență — Acțiune vădit inadmisibilă)

42

2011/C 232/77

Cauza F-125/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2011 — Schuerewegen/Parlamentul European (Funcție publică — Funcționari — Măsură de îndepărtare de la locul de muncă — Retragerea legitimației de serviciu — Retragerea dreptului de acces la rețeaua informatică — Reclamație administrativă prealabilă — Transmitere pe cale electronică — Luarea la cunoștință efectivă de către administrație — Tardivitate — Inadmisibilitate vădită)

42

2011/C 232/78

Cauza F-90/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 mai 2011 — Florentiny/Parlamentul European

43

2011/C 232/79

Cauza F-93/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 mai 2011 AL/Parlamentul European

43

2011/C 232/80

Cauza F-120/10: Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 27 aprilie 2011 — AR/Comisia

43


RO

 

Top