EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 399, 22 decembrie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.399.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 399

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
22 decembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2012/C 399/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 389, 15.12.2012

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2012/C 399/02

Cauza C-300/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalia) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel [Asigurare de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Directiva 72/166/CEE — Articolul 3 alineatul (1) — Directiva 84/5/CEE — Articolul 2 alineatul (1) — Directiva 90/232/CEE — Articolul 1 — Dreptul la despăgubire prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule — Răspunderea civilă a asiguratului — Contribuția victimei la producerea prejudiciului — Limitarea dreptului la despăgubire]

2

2012/C 399/03

Cauza C-557/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Portugheză [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Transporturi — Dezvoltarea căilor ferate comunitare — Directiva 91/440/CEE — Articolul 5 alineatul (3) — Întreprinderi de transport feroviar — Independență administrativă — Decizii privind personalul, activele și achizițiile proprii — Articolul 7 alineatul (3) — Acordarea de finanțare administratorului infrastructurii — Directiva 2001/14/CE — Articolul 6 alineatul (1) — Echilibrul conturilor — Condiții corespunzătoare — Transpunere incompletă]

3

2012/C 399/04

Cauzele conexate C-581/10 și C-629/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Köln — Germania, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regatul Unit) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) [Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolele 5-7 — Convenția de la Montreal — Articolele 19 și 29 — Dreptul la compensație în caz de întârziere a zborului — Compatibilitate]

3

2012/C 399/05

Cauza C-133/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/RITRAMA SpA [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Competență judiciară în materie civilă și comercială — Competențe speciale în materie delictuală sau cvasidelictuală — Acțiune în constatare negativă („negative Feststellungsklage”) — Dreptul presupusului autor al unei fapte prejudiciabile de a acționa în justiție potențiala victimă a unui prejudiciu în fața instanței de la locul în care se pretinde că s a produs sau că riscă să se producă această faptă pentru a se constata lipsa unei răspunderi delictuale]

4

2012/C 399/06

Cauza C-164/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/96/CE — Impozitarea produselor energetice și a electricității — Netranspunere în termenul prevăzut)

4

2012/C 399/07

Cauzele conexate C-318/11 și C-319/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Förvaltningsrätten i Falun — Suedia) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket [Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolele 170 și 171 — A opta directivă TVA — Articolul 1 — Directiva 2008/9/CE — Articolul 3 litera (a) — Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării — Persoană impozabilă stabilită într-un stat membru și care exercită în alt stat membru numai activități de încercări tehnice sau de cercetare]

5

2012/C 399/08

Cauza C-367/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation — Belgia) — Déborah Prete/Office national de l'emploi (Libera circulație a persoanelor — Articolul 39 CE — Resortisant al unui stat membru aflat în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru — Egalitate de tratament — Alocații de șomaj în favoarea tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă — Acordare supusă condiției de a fi urmat șase ani de studii în statul gazdă)

6

2012/C 399/09

Cauza C-387/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolele 49 TFUE și 63 TFUE — Articolele 31 și 40 din Acordul privind SEE — Impozitarea veniturilor din capital și din bunuri mobile — Societăți de investiții rezidente și nerezidente — Impozit pe bunuri mobile — Deducerea impozitului pe bunuri mobile — Scutirea veniturilor din capital și din bunuri mobile — Discriminare — Justificări)

6

2012/C 399/10

Cauza C-553/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder [Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 10 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) — Utilizare serioasă — Utilizare sub o formă, de asemenea înregistrată ca marcă, care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii — Efectele în timp ale unei hotărâri]

7

2012/C 399/11

Cauza C-557/11: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 25 octombrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 306-310 — Regimul special pentru agențiile de turism — Prestarea unui serviciu de transport efectuată de o agenție de turism care acționează în nume propriu — Noțiunea de serviciu unic — Articolul 98 — Cotă redusă de TVA)

7

2012/C 399/12

Cauza C-592/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — Anssi Ketelä [Agricultură — Regulamentele (CE) nr. 1698/2005 și nr. 1974/2006 — Ajutorul pentru instalarea tinerilor agricultori — Condiții de acordare — Instalare pentru prima oară într o exploatație agricolă în calitate de șef de exploatație — Condițiile de aplicare atunci când instalarea are loc prin intermediul unei persoane juridice]

8

2012/C 399/13

Cauza C-102/12: Recurs introdus la 27 februarie 2012 de Stefan Städter împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 16 decembrie 2011 adoptate în cauza T-532/11, Stefan Städter/Banca Centrală Europeană

8

2012/C 399/14

Cauza C-409/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Patent- und Markensenat (Austria) la 6 septembrie 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Cauza C-426/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 18 septembrie 2012 — X/, cealaltă parte: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Cauza C-430/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Bacău (România) la data de 21 septembrie 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Cauza C-431/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 24 septembrie 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Cauza C-435/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 26 septembrie 2012 — ACI Adam BV și alții/Stichting de Thuiskopie și alții

10

2012/C 399/19

Cauza C-437/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 1 octombrie 2012 — X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Cauza C-451/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Salamanca (Spania) la 8 octombrie 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Cauza C-454/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Cauza C-455/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 10 octombrie 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Cauza C-463/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 16 octombrie 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Cauza C-468/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Cosenza (Italia) la 19 octombrie 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Cauza C-472/12: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte Suprema di Cassazione (Italia) la 22 octombrie 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

15

 

Tribunalul

2012/C 399/26

Cauza T-574/08: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens și alții/Comisia („Răspundere extracontractuală — Pescuit — Conservarea resurselor piscicole — Reconstituirea stocurilor de ton roșu — Măsuri de urgență care interzic pescuitul cu nave cu plasă-pungă — Prejudiciu anormal”)

16

2012/C 399/27

Cauza T-135/09: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Nexans France și Nexans/Comisia („Concurență — Procedură administrativă — Acțiune în anulare — Acte adoptate în cursul unei inspecții — Măsuri intermediare — Inadmisibilitate — Decizie prin care se dispune o inspecție — Obligația de motivare — Protecția vieții private — Indicii suficient de serioase — Control jurisdicțional”)

16

2012/C 399/28

Cauza T-140/09: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Prysmian și Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Comisia („Concurență — Procedură administrativă — Acțiune în anulare — Acte adoptate în cursul unei inspecții — Măsuri intermediare — Inadmisibilitate — Decizie prin care se dispune o inspecție — Obligația de motivare — Protecția vieții private — Indicii suficient de serioase — Control jurisdicțional”)

17

2012/C 399/29

Cauza T-278/09: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OAPI (GG) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale GG — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

17

2012/C 399/30

Cauza T-137/10: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — CBI/Comisia („Ajutoare de stat — Spitale publice — Subvenții acordate de autoritățile belgiene spitalelor publice care aparțin asociației IRIS — Decizie la încheierea fazei preliminare — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate compatibile cu piața internă — Serviciu de interes economic general — Definirea misiunii de serviciu public — Proporționalitatea compensației pentru serviciul public”)

18

2012/C 399/31

Cauza T-194/10: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Ungaria/Comisia [„Acțiune în anulare — Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 — Regulamentul (CE) nr. 607/2009 — Baza de date E-Bacchus — Înscriere a denumirii de origine protejate «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», având ca țară de origine Slovacia — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Inadmisibilitate”]

18

2012/C 399/32

Cauzele conexate T-83/11 și T-84/11: Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — Antrax It/OAPI — THC (Radiatoare de încălzire) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desene sau modele industriale comunitare înregistrate reprezentând termosifoane pentru radiatoare de încălzire — Desen sau model industrial anterior — Motiv de nulitate — Lipsa caracterului individual — Lipsa unei impresii globale diferite — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Saturare a stadiului tehnicii — Obligația de motivare”]

19

2012/C 399/33

Cauza T-114/11: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2012 — Giordano/Comisia („Răspundere extracontractuală — Pescuit — Conservarea resurselor piscicole — Redresarea stocurilor de ton roșu — Măsuri de urgență care interzic pescuitul de către navele de pescuit cu plase-pungă — Comportament ilicit — Legătură de cauzalitate”)

19

2012/C 399/34

Cauza T-268/11 P: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Comisia/Strack [„Recurs — Funcție publică — Foncționari — Concedii — Concediu medical — Anulare în primă instanță a deciziei Comisiei de respingere a reportării zilelor de concediu anual neluate de persoana în cauză — Articolul 4 din anexa V la Statut — Articolul 1e alineatul (2) din Statut — Directiva 2003/88/CE — Recurs întemeiat — Litigiu în stare de judecată — Respingerea acțiunii”]

19

2012/C 399/35

Cauza T-415/11: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2012 — Hartmann/OAPI (Nutriskin Protection Complex) [„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Nutriskin Protection Complex — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Practica decizională a OAPI — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009”]

20

2012/C 399/36

Cauza T-529/11: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2012 — Evonik Industries/OAPI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Impulso creador — Marcă comunitară figurativă anterioară IMPULSO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

20

2012/C 399/37

Cauza T-555/11: Hotărârea Tribunalului din 13 noiembrie 2012 — tesa/OAPI — Superquímica (tesa TACK) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative tesa TACK — Marcă națională figurativă anterioară TACK Ceys — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

21

2012/C 399/38

Cauza T-212/07 REV: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Harman International Industries/OAPI — Becker (Barbara Becker) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

21

2012/C 399/39

Cauza T-180/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

21

2012/C 399/40

Cauza T-181/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

22

2012/C 399/41

Cauza T-442/11: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisia („Acțiune în anulare — Act care nu poate fi supus căilor de atac — Act parțial de confirmare, parțial de informare — Inadmisibilitate — Acțiune în despăgubire — Absența unei identificări a comportamentului reproșat sau a unei definiții a prejudiciului pretins — Inadmisibilitate — Acțiune în despăgubire — Inexistența unei dovezi privind prejudiciul — Acțiune vădit nefondată”)

22

2012/C 399/42

Cauza T-530/11: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2012 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)

22

2012/C 399/43

Cauza T-187/12: Ordonanța Tribunalului din 13 septembrie 2012 — Uwe Bäßler/OAPI (MAX) („Cerere de sesizare a instanței — Cerințe de formă — Inadmisibilitate vădită”)

23

2012/C 399/44

Cauza T-219/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru un proiect de modernizare feroviară — Excluderea reclamantei de la participarea la această cerere de ofertă — Anularea procedurii de cerere de ofertă după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”)

23

2012/C 399/45

Cauza T-227/12 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 24 octombrie 2012 — Saobraćajni institut CIP/Comisia („Măsuri provizorii — Contracte de achiziții publice de servicii — Cerere de ofertă privind elaborarea documentației tehnice pentru proiectul de modernizare a căii ferate — Excluderea reclamantei de la participare la această cerere de ofertă — Anularea procedurii cererii de ofertă după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului”)

23

2012/C 399/46

Cauza T-444/12: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2012 — Novartis AG/OAPI — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Cauza T-450/12: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2012 — Anagnostakis/Comisia

24

2012/C 399/48

Cauza T-455/12: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2012 — Zoo Sport/OAPI — K-2 (zoo sport)

25


RO

 

Top