Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protecția monedelor euro împotriva falsificării – Centrul Tehnic și Științific European

Protecția monedelor euro împotriva falsificării – Centrul Tehnic și Științific European

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2005/37/CE privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia înființează CTSE în cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles.
 • Rolul CTSE este de a proteja monedele euro împotriva falsificării. În acest scop, CTSE analizează și clasifică monedele euro falsificate și oferă asistență autorităților naționale din țările Uniunii Europene.

ASPECTE-CHEIE

Activitatea centrului

CTSE:

 • analizează și clasifică orice tip nou de monedă euro falsificată, în conformitate cu regulamentul privind protejarea monedei euro împotriva falsificării;
 • contribuie la realizarea obiectivelor programului „Pericles”;
 • oferă asistență centrelor naționale de analiză a monedelor și autorităților de aplicare a legii;
 • colaborează cu autoritățile relevante pentru analiza monedelor euro falsificate și pentru consolidarea măsurilor de protecție.

Găzduirea în cadrul Monetăriei din Paris

Pentru analiza tehnică și științifică a monedelor euro falsificate, CTSE utilizează personalul și dotările puse la dispoziție de Monetăria din Paris, în special laboratorul acesteia. Comisia desemnează în acest scop membri specializați ai personalului său. Celelalte cheltuieli legate de activitatea CTSE sunt acoperite din bugetul general al UE.

Activități de coordonare și informare

Comisia coordonează acțiunile autorităților tehnice competente pentru protejarea monedelor euro, în special prin reuniuni periodice ale grupului de experți în materie de monede falsificate. Prezidat de Comisie, acest grup permite punerea în comun a diverselor experiențe și a know-how-ului țărilor UE în legătură cu falsificarea monedelor euro și coordonarea acțiunilor tehnice necesare protejării monedelor euro.

Comitetul Economic și Financiar, Banca Centrală Europeană, Oficiul European de Poliție și autoritățile naționale competente sunt informate cu regularitate despre activitățile centrului și despre situația privind falsificarea monedelor euro.

Verificarea autenticității monedelor

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 introduce norme și proceduri comune în zona euro pentru verificarea autenticității monedelor euro aflate în circulație și pentru procesarea și rambursarea monedelor improprii circulației.

Acesta prevede că CTSE are responsabilitatea de a defini, printre altele:

 • specificațiile tehnice privind testele aparatelor de procesare a monedelor utilizate pentru verificarea autenticității monedelor euro;
 • sesiunile de formare pentru personalul însărcinat cu verificarea monedelor euro;
 • perioada de valabilitate a rapoartelor privind testele;
 • informațiile din lista aparatelor de procesare a monedelor care au trecut cu succes un test de detectare, publicată pe site-ul Comisiei;
 • orientări privind controalele anuale efectuate la fața locului pentru verificarea capacității procesatorilor care operează cu numerar de a autentifica monedele euro;
 • norme privind remedierea nerespectării regulamentului de către un procesator care operează cu numerar.

Deciziile 2003/861/CE și 2003/862/CE prevăd instituirea de către Comisie a CTSE și asigurarea funcționării acestuia în țările din zona euro, respectiv în țările din afara zonei euro.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu data de 10 februarie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării (JO L 19, 21.1.2005, pp. 73-74)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației (JO L 339, 22.12.2010, pp. 1-5)

Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate (JO L 325, 12.12.2003, p. 44)

Decizia 2003/862/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 de extindere a efectelor Deciziei 2003/861/CE privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (JO L 325, 12.12.2003, p. 45)

Data ultimei actualizări: 04.04.2017

Top