EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Indicații de prețuri pe produsele destinate consumatorilor

Indicații de prețuri pe produsele destinate consumatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/6/CE, norme privind indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor

Directiva (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CEE și a directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună aplicare și modernizare a normelor UE de protecție a consumatorilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva 98/6/CE prevede ca prețul de vânzare și prețul unitar al tuturor produselor oferite de către comercianți consumatorilor să fie indicat clar, pentru o mai bună informare a consumatorilor și pentru a facilita compararea prețurilor.
 • Aceasta a abrogat Directivele 79/581/CEE (prețul produselor alimentare) și 88/314/CEE (prețul produselor nealimentare) de la 18 martie 2000.
 • Directiva (UE) 2019/2161 privind o mai bună aplicare și modernizare a normelor UE de protecție a consumatorilor a fost modificată de Directiva 98/6/CE.

ASPECTE-CHEIE

Directiva 98/6/CE

 • Prețul de vânzare și prețul unitar trebuie să fie indicate pentru toate produsele oferite de comercianți consumatorilor în mod clar, ușor de identificat și lizibil (adică prețul final să includă taxa pe valoarea adăugată și toate celelalte taxe).
 • Nu este nevoie să se indice prețul unitar, dacă acesta este identic cu prețul de vânzare.
 • Statele membre ale UE pot totuși să decidă să nu aplice aceste norme în cazul:
  • produselor furnizate în decursul prestării unui serviciu;
  • vânzărilor la licitație și vânzărilor de obiecte de artă și antichități.
 • Pentru produsele vândute în vrac trebuie indicat doar prețul unitar.
 • Orice reclamă care menționează prețul de vânzare trebuie să indice și prețul unitar.
 • Statele membre pot:
  • să renunțe la obligația de a indica prețul unitar al produselor pentru care respectiva indicare nu ar fi utilă sau ar putea crea confuzie;
  • să întocmească o listă de produse nealimentare pentru care obligativitatea indicării prețului unitar rămâne în vigoare în cazul unei astfel de derogări.
 • Directiva a prevăzut o perioadă de tranziție în care micile întreprinderi de desfacere cu amănuntul nu au fost supuse obligației de a indica prețul unitar al produselor care nu sunt vândute în vrac.
 • Statele membre trebuie:
  • să ia măsuri corespunzătoare pentru informarea tuturor persoanelor interesate în legătură cu transpunerea acestei legislații în legislația națională;
  • să stabilească și să notifice regimul de sancțiuni pentru încălcarea normelor de drept intern adoptate în vederea aplicării prezentei directive.

Directiva (UE) 2019/2161

 • Directiva de modificare (UE) 2019/2161 introduce un articol nou în Directiva 98/6/CE privind informațiile pentru consumatori legate de reducerile de preț. Orice notificare de reducere a prețului trebuie să indice clar prețul aplicat anterior de comerciant (prețul anterior). Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant cel puțin în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
 • Acest amendament prevede opțiuni de reglementare pentru statele membre în ceea ce privește bunurile care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (în special alimentele), bunurile care au fost prezente pe piață mai puțin de 30 de zile și reducerile de preț continue.
 • Cerința existentă pentru statele membre de a introduce sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru încălcarea normelor de drept intern privind indicarea prețurilor a fost completată cu o listă de criterii pentru impunerea de sancțiuni.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVELE?

 • Statele membre au avut obligația de a transpune Directiva 98/6/CE în legislația proprie până la 18 martie 2000.
 • Statele membre au avut obligația de a transpune în legislația proprie Directiva de modificare (UE) 2019/2161 până la 28 noiembrie 2021. Statele membre trebuie să aplice normele directivei de la 28 mai 2022.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, pp. 27-31)

Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, pp. 7-28)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2017/2394 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori [COM(2018) 183 final, 11.4.2018]

Data ultimei actualizări: 03.02.2022

Top